Grau en Ciències de l'Antiguitat

1074 Persones estan visitant aquest curs
entre 1.000 € i 2.500 €
Sol·licita informació
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Grau en Ciències de l'Antiguitat
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
4 anys
entre 1.000 € i 2.500 €

Descripció

És el primer i únic títol d'aquestes característiques en el sistema universitari català que proporciona una visió completa i transversal del món antic.

Temari

1r curs
1r semestre
 • Instruments i Eines Digitals per a l'Estudi de l'Antiguitat
 • Elements de Llengua Llatina
 • Elements de Llengua Grega
 • Introducció a l'Arqueologia
 • Història i Civilització del Pròxim Orient Antic
2n semestre
 • Textos Narratius Grecs
 • Textos Narratius Llatins
 • Gèneres Literaris Antics
 • Història i Civilització d'Egipte
 • Història de l'Art Clàssic
2n Curs
1r semestre
 • Arqueologia Clàssica
 • Filosofia Antiga
 • Historiografia i Filosofia Gregues
 • Historiografia i Oratòria Llatines
 • Història de Grècia
2n semestre
 • Civilització Grega
 • La Ilíada i l'Odissea
 • L'Eneida
 • Història de Roma
 • Llengües i Pobles Indoeuropeus
3r curs
1r semestre
 • Numismàtica i Ceràmica Antigues
 • El Teatre a Grècia
 • El Gènere Epistolar a Roma
 • Civilització Romana
 • Història Social i Econòmica de l'Antiguitat
2n semestre
 • La Poesia d'Horaci
 • Literatura Antiga (Llatina) / Literatura Antiga (Grega)
 • Poetes Lírics Grecs
 • Textos i Contextos Epigràfics
 • Protohistòria del Mediterrani
4r Curs
 • Treball Final de Grau

Competències per a les quals et prepara el curs

Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Destinataris

L'estudiant que vulgui cursar aquests estudis ha de tenir interès per conèixer el món antic en sentit ampli, tant pel que fa als aspectes historicoarqueològics com pel que fa a les llengües i les cultures antigues.
Ha de ser una persona amb interessos amplis i transversals, amb capacitat de síntesi, que concebi l'estudi de l'antiguitat com una de les raons que justifiquen i ajuden a comprendre la nostra contemporaneïtat. Ha de tenir l'hàbit de llegir tot tipus de textos i utilitzar els instruments tecnològics. Ha de tenir curiositat i interès per documentar i analitzar aspectes poc estudiats, i rigor i mètode a l'hora de fer front a les qüestions quotidianes.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Presencial

Idiomes en els quals s'imparteix

Català (75%) i castellà (25%).

Durada

240 Créditos

Titulació obtinguda

Grau en Ciències de l'Antiguitat

Pràctiques

Pràctiques Externas

Perspectives laborals

Centres docents privats i públics. Arxius i biblioteques en tasques de documentació històrica. Museus i galeries d?art i institucions municipals i territorials, per fer tasques de difusió i gestió cultural i patrimonial. Empreses editorials per fer funcions d?edició, redacció o correcció. Empreses de turisme cultural. Empreses de gestió de l'oci.

Professorat

Jordi Pàmies
Grau en Ciències de l'Antiguitat
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Campus i seus: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Edifici Rectorat- Bellaterra 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Sol·licita informació
X