MasterD Oposiciones

Geografia i Història (Oposició Secundària)

MasterD Oposiciones

Oposicions
On-line | Semi-presencial

Descripció

Per aconseguir la teva plaça com a professor de secundària de geografia i història has de superar la prova A consistent en el desenvolupament d'un tema i la resolució de casos pràctics i la prova B que es basa en la defensa de la programació i la unitat didàctica. En MasterD et preparem el 100% de les proves.

¡Preparació del 100% de les proves: Temes + Oratòria + Programació Didàctica!.

Vols saber què ens diferencia de la resta?.

En MasterD som diferents perquè amb nosaltres estaràs preparat per superar amb èxit totes les proves:

• Podràs realitzar pràctiques de la prova oral per a la defensa de la programació.

• Realitzaràs gravacions en vídeo perquè puguis analitzar la teva exposició.

• Faràs simulacres d'examen

• Un professor expert et corregirà individualment la programació didàctica.

• Tindràs tallers i activitats al teu centre més proper.

• Rebràs una planificació de l'estudi adaptada a les teves necessitats.

No trobaràs una preparació més completa. Aposta per professionals experts, temaris actualitzats i un servei completament personalitzat.

Veure més

Requisits

Requisits:

• Ser espanyol, nacional d'un país membre de la Unió Europea o nacional de la República d'Islàndia o nacional del Regne de Noruega.

• Tenir complerts els 18 anys i no excedir l'edat establerta per a la jubilació.

• Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques habituals per al cos que s'opta.

• No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques.

• No estar en causa legal d'incapacitat o incompatibilitat segons la norma vigent, deixant fora de perill el dret d'opció que aquesta li atorgui.

• No ser funcionari de carrera o en pràctiques del mateix cos al qual es pretén ingressar.

• Ser llicenciat, arquitecte o enginyer.

• Estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a què es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006.Amb caràcter general acreditaran aquest requisit els aspirants que estiguin en possessió del títol oficial de màster universitari que habilita per a l'exercici de les professions regulades de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i escoles oficials d'idiomes.

Veure més

Metodologia

Classes en directe: Videosesiones en directe sobre continguts del curs
Preparem el 100% proves: Supera TOTS els proves amb Master.D
Pràctica de l'oratòria: Simulacres i enregistraments en vídeo
Programació didàctica: Correcció personalitzada del teu professor
Avaluació Contínua Individual: Seguiment individual amb el teu preparador
Simulacres d'examen: Similars als exàmens oficials.

Perspectives laboralsSí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Geografia i Història (Oposició Secundària)

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Geografia i Història (Oposició Secundària)