Grau en Enginyeria Agrícola (ESAB-UPC)

Grau
Oficial / homologat
Presencial
Castelldefels (Barcelona)
entre 5000 € i 10000 €

Descripció

Amb el Grau en Enginyeria Agrícola, que t'habilita per a l'exercici de la professió regulada d'enginyer/a tècnic/a agrícola, adquiriràs els coneixements científics i tecnològics vinculats amb la producció agrícola i ramadera. També aprendràs els mecanismes de control de qualitat i seguretat dels aliments i la viabilitat econòmica de les empreses agràries.
Aquests estudis de grau et donaran accés, entre altres, als màsters universitaris de l'àmbit de l'Enginyeria de Biosistemes, prèvia admissió per part de l'òrgan responsable del màster. També podràs enfocar la teva carrera professional cap al món de la recerca fent un doctorat.

Durada

4 anys

Perspectives laborals

Direcció tècnica de finques agrícoles i ramaderes. Tècnic / a en empreses de serveis agraris: instal·lacions agrícoles i ramaderes, infraestructures rurals, maquinària agrícola, llavors, adobs, fitosanitaris, sistemes de reg, etc. Ordenació i gestió de l'espai agrari a l'Administració pública. Cooperació internacional i desenvolupament en agricultura. Disseny i gestió de recursos hídrics per a ús agrícola i projectes de agroenergètica. Control de qualitat i seguretat dels aliments i productes agrícoles. Avaluació de l'impacte mediambiental i gestió de residus de l'activitat agrària. Exercici lliure de la professió: projectes, consultoria, assessoria, peritatges, direcció d'obres, estudis ambientals, etc. Direcció i gestió d'empreses i cooperatives agràries.

Horari

El primer any dels graus hi ha grups de matí o tarda. A la resta de quadrimestres l'horari és majoritàriament de demà.
Grau en Enginyeria Agrícola (ESAB-UPC)
Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Agrícola de Barcelona (ESAB - UPC)
Campus i seus: Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Agrícola de Barcelona (ESAB - UPC)
Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Agrícola de Barcelona (ESAB - UPC)
Campus del Baix Llobregat, edifici D4, Av. del Canal Olímpic, s/n 08860 Castelldefels (Barcelona)
Cursos més populars
X