Cicle Formatiu de Grau Mig de Producció Agropecuària

Cicle formatiu de grau mitjà
Oficial / homologat
Presencial
Olot (Girona)
2000 hores
Consulteu el preu

Descripció

Els estudis de producció agropecuària permeten obtenir la capacitació professional per produir productes agropecuaris i/o participar en els processos productius atenent criteris de qualitat, sostenibilitat i rendibilitat, respectant totes les normes de benestar animal, riscos laborals, protecció ambiental i seguretat alimentària.

Temari

 • Fonaments agronòmics
 • Fonaments zootècnics
 • Taller i equips de tracció
 • Infraestructures i instal·lacions agrícoles
 • Principis de sanitat vegetal
 • Control fitosanitari
 • Implantació de cultius
 • Producció agrícola
 • Producció de llet, ous i animals per a vida
 • Producció de carn i altres produccions ramaderes
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Anglès tècnic
 • Síntesi
 • Formació en centres de treball

Requisits

Per accedir a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà s'ha de complir un dels requisits següents:
 • Disposar del títol de graduat o graduada en educació secundària.
 • Disposar del títol de FP1 (o equivalent).
 • Disposar del títol de tècnic (CFGM) o equivalent.
 • Tenir el segon de BUP aprovat.
 • Superar el curs d?accés a cicles formatius de grau mitjà (CAM).
 • Superar la prova d?accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Superar la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Objectius

 • Organitzar i gestionar els mitjans de producció agropecuària, analitzar les condicions del medi, controlar-ne l'ús (adobs, llavors, maquinària, pinso…), seleccionar les espècies, varietats o races més adaptables al medi i establir les mesures correctives.
 • Gestionar i organitzar explotacions familiars agropecuàries i empreses agrícoles i ramaderes des de la seva projecció, organització, manteniment i desenvolupament, participant d'una forma activa en el control i la selecció dels adobs, llavors, races més apropiades i maquinària més adaptable a les condicions de l'explotació .

Perspectives laborals

Professionals Treballador/a qualificat/ada per compte aliè en cultius i ramaderia. Treballador/a qualificat/ada per compte propi en cultius i ramaderia. Agricultor/a, horticultor/a, fructicultor/a, floricultor/a, criador/a de bestiar, avicultor/a, apicultor/a, productor/a de llet, productor/a d'ous, operador/a de maquinària agrícola i ramadera .
Cicle Formatiu de Grau Mig de Producció Agropecuària
IES La Garrotxa
Campus i seus: IES La Garrotxa
IES La Garrotxa
Ctra. De Riudaura s/n 17800 Olot (Girona)
Cursos més populars
X