Grau en Enginyeria elèctrica

1037 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona (UdG)
Grau en Enginyeria elèctrica
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
Girona
4 anys
Consulteu el preu

Descripció

La titulació s'articula a partir de matèries de formació bàsica com les matemàtiques i la física. Aquestes matèries, juntament amb la informàtica, tenen el propòsit de donar les bases necessàries per comprendre altres matèries de caràcter més industrial. A mesura que s'avança en cursos, s'introdueixen les assignatures més pràctiques pròpies de la titulació relacionades amb l'electricitat, les energies renovables i l'automàtica.

La formació més directament relacionada amb l'especialitat permet formar professionals capaços d'actuar en els àmbits propis de l'enginyeria elèctrica i d'assumir tasques de disseny, desenvolupament de projectes, assessorament tècnic, verificació, control, manteniment, comercialització, gestió, explotació i direcció aplicades als accionaments electromecànics, la generació, el transport, la distribució i la utilització de l'energia elèctrica i les energies renovables.

Volem destacar, però, que el millor motor per impulsar uns estudis com els que ens ocupen és la motivació. El jove que vol participar en el desenvolupament d'una societat i en l'adaptació sostenible de l'energia elèctrica a l'activitat industrial i de serveis, que s'interessa per metodologies i sistemes de transformació d'energia i que és curiós per les tecnologies modernes i els avenços , possiblement disposa del millor impuls per aconseguir amb èxit la titulació d'Enginyeria Elèctrica.

Tota informació referent a la titulació es pot trobar a l'adreça www.udg.edu / eps.

Competències
Aquesta titulació té com a objectiu formar els estudiants perquè adquireixin les competències necessàries per al'exercici de la professió:

Redactar, signar, desenvolupar i dirigir projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial.
Conèixer les matèries bàsiques i tecnològiques que els capacitin per aprendre nous mètodes i teories, i els dotin de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
Adquirir capacitat de resoldre problemes amb iniciativa i per a la presa de decisions, creativitat, raonament crític i capacitat de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria industrial.
Adquirir coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plans de labors i treballs similars.
Desenvolupar la capacitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.
Estar capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
Tenir capacitat de direcció, organització i planificació en l'àmbit de l'empresa i d'altres institucions i organitzacions.
Saber treballar en entorns multilingües i multidisciplinaris.
Conèixer, comprendre i saber aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió.

Sortides professionals:
Els titulats en Enginyeria Elèctrica estan capacitats per redactar, firmar, desenvolupar i dirigir projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial, que tinguin per objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, demolició, fabricació, instal · lació, muntatge o explotació d'estructures, equips mecànics, instal · lacions energètiques, instal · lacions elèctriques i electròniques, instal · lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització. No obstant això, els titulats estan capacitats per exercir la docència en diversos graus d'acord amb la normativa vigent i per dirigir tota classe d'indústries o explotacions.

Els estudis de grau d'Enginyeria Elèctrica condueixen a l'obtenció d'una titulació que ofereix grans possibilitats d'inserció immediata en el món laboral a la indústria, els serveis, l'Administració i l'exercici lliure de la professió. Proporcionen, per tant, coneixements i competències d'actuació en un dels sectors més importants per al desenvolupament econòmic actual.

Temari

primer curs
Matemàtiques (B): 15,00 crèdits
Física (B): 12,00 crèdits
Expressió gràfica (B): 7,00 crèdits
Química (B): 6,00 crèdits
Informàtica (B): 8,00 crèdits
Fonaments de mecànica i resistència de materials (OB): 6,00 crèdits
Fonaments de ciència dels materials (OB): 6,00 crèdits
segon curs
Estadística (B): 6,00 crèdits
Empresa (B): 6,00 crèdits
Mecànica de fluids i termotècnia (OB): 12,00 crèdits
Sistemes elèctrics, electrònics i automàtics (OB): 24,00 crèdits
Fonaments de mecànica i resistència de materials (OB): 6,00 crèdits
Circuits i instal · lacions elèctriques (OB): 6,00 crèdits
tercer curs
Producció industrial i medi ambient (OB): 6,00 crèdits
Electrònica i automàtica (OB): 16,00 crèdits
Màquines elèctriques i accionaments (OB): 9,00 crèdits
Generació i sistemes elèctrics de potència (OB): 14,00 crèdits
Circuits i instal · lacions elèctriques (OB): 5,00 crèdits
Optatives (OP): 5,00 crèdits
quart curs
Projectes (OB): 6,00 crèdits
Generació i sistemes elèctrics de potència (OB): 8,00 crèdits
Circuits i instal · lacions elèctriques (OB): 10,00 crèdits
Optatives (OP): 20,00 crèdits
Projecte fi de grau (TFG): 15,00 crèdits

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Durada

240 ECTS
Grau en Enginyeria elèctrica
Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona (UdG)
Campus i seus: Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona (UdG)
Escuela Politécnica
Campus Montilivi 17003 Girona
Sol·licita informació
X