Grau d'Enginyeria electrònica de Telecomunicació

Grau
Oficial / homologat
Presencial
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

¿Què es pretén amb aquest ensenyament?


Oferir una formació científica, tecnològica i socioeconòmica per preparar professionals polivalents, flexibles, creatius i competitius amb capacitat para:

Concebre, dissenyar i produir equips i sistemes electrònics, especialment dedicats a les tecnologies de la informació i a les comunicacions en l'àmbit de l'electrònica.

Col·laborar amb professionals de tecnologies afins i ser capaces de prendre decisions tecnològiques d'acord amb criteris de cost, qualitat, seguretat, sostenibilitat, temps i respecte als principis ètics de la professió.

¿De què podràs treballar?


Enginyer electrònic i enginyer de telecomunicació (professió regulada).

Càrrecs tècnics i directius en empreses de l'àmbit de l'electrònica i les telecomunicacions. Els sectors empresarials en els quals se sol trobar treball són molt diversos i variats:

Electrònica.
Telecomunicació.
Electrònica de consum.
Microtecnología i nanotecnologia.
Automoció.
Centres de R+D+I.
Sector sanitari i biomèdic.
Seguretat.
Robòtica.
Energia i sostenibilitat.
Multimèdia, imatge, so i tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
Sector aeronàutic i aeroespacial.
Sector dels serveis.
Sector públic.

I, en general, qualsevol sector d'activitat econòmica que necessiti aplicar l'electrònica i les comunicacions en la millora de la productivitat i la competitivitat. L'electrònica i la telecomunicació estan presents en gairebé tots els sectors productius.

Destinataris

És interessant i recomanable que tinguis:


Interès per les ciències i noves tecnologies.
Capacitat de raonament lògic.
Facilitat per a les matemàtiques, la física i la informàtica.
Interès pel funcionament i l'estructura dels dispositius tecnològics.
Capacitat d'inventiva.

Es recomana haver cursat el batxillerat de la modalitat de Ciències i Tecnologia, concretament les matèries de física i matemàtiques, o estudiants d'altres procedències amb coneixements equivalents. Així mateix, és recomanable haver cursat matèries d'electrotècnia, química, tecnologia industrial, biologia i dibuix tècnic.
Grau d'Enginyeria electrònica de Telecomunicació
Universitat de Barcelona
Campus i seus: Universitat de Barcelona
Universidad de Barcelona
08007 Barcelona
Cursos més populars
X