Escola d'Enginyeria (UAB)

Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicacions

Escola d'Enginyeria (UAB)

Descripció

A partir del curs 2016-2017, hi ha un accés únic per a les titulacions d'Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació i d'Enginyeria Electrònica de Telecomunicació. Els dos primers cursos són comuns a ambdues titulacions i, a partir de tercer curs, es fan les assignatures específiques de cada enginyeria.El grau d'Enginyeria Electrònica de Telecomunicació té com a objectiu formar professionals amb capacitat per dissenyar i caracteritzar els diferents mòduls dels sistemes de telecomunicació (antenes, filtres, amplificadors, transmissió i processament del senyal) des del punt de vista dels seus components electrònics (maquinari). Els àmbits d'aplicació immediats de la titulació són els sistemes de telefonia en general, les comunicacions per satèl·lit, els sistemes d'instrumentació i el disseny electrònic en general.L'Enginyeria de Telecomunicació inclou el disseny, la implementació i la gestió dels sistemes encarregats de transmetre i de rebre qualsevol tipus d'informació, mitjançant la radiació d'ones electromagnètiques, la conducció de polsos de llum per fibra òptica o l'emissió d'ones acústiques. Els estudis d'Enginyeria de Telecomunicació de la UAB capaciten per accedir a les professions oficials regulades d'enginyer de telecomunicació, en totes les variants.El grau ha estat dissenyat incorporant metodologies d'aprenentatge modernes amb el doble objectiu d'optimitzar el rendiment dels alumnes i afavorir-ne la inserció laboral. L'estreta relació amb centres tecnològics de reconegut prestigi internacional i amb empreses capdavanteres del sector de les TIC afavoreix el desenvolupament de pràctiques formatives d'alt nivell i la inserció al món laboral dels graduats en Telecomunicació de la UAB.
Veure més

Temari del curs

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs

- Càlcul
- Àlgebra
- Estadística
- Física Bàsica
- Fonaments d'Informàtica
- Fonaments de Senyals i Sistemes
- Teoria de Circuits i Electrònica
- Fonaments d'Enginyeria
- Fonaments d'Enginyeria del Software

2n curs
- Components i Circuits Electrònics
- Radiació i Ones Guiades
- Fonaments de Comunicacions
- Arquitectura de Computadors i Perifèrics
- Senyals i Sistemes Discrets
- Sistemes Digitals i Llenguatges de Descripció del Hardware
- Electrònica Analògica
- Organització i Gestió d'Empreses

3r curs
- Electrònica de Transmissors i Receptors
- Disseny de Sistemes Electrònics
- Instrumentació I
- Gestió de Projectes i Legislació
- Fonaments de Xarxes
- Circuits i Tecnologies Electròniques
- Enginyeria de Radiofreqüència i microones
- Sistemes Electrònics i Aplicacions
- Instrumentació II
- Circuits Electrònics de Potència

4t curs
- Treball de Fi de Grau
- Control de Sistemes

assignatures optatives

4t curs
Àmbit d'Especialització Professional

- Pràctiques Externes
Àmbit de Gestió TIC
- Gestió de la Qualitat i la Fiabilitat
Àmbit del Disseny Electrònic
- Disseny Avançat de Circuits de Comunicació
- Disseny de Circuits i Sistemes Integrats Analògics i Mixtes
- Disseny de Sistemes Encastats
- Disseny Microelectrònic
- Compatibilitat Electromagnètica
Àmbit dels Sistemes Electrònics
- Sistemes Encastats per a Comunicacions
- Dispositius Electrònics
- Sistemes d'Instrumentació Intel·ligents
Àmbit d'Aplicacions de l'Electrònica
- Aplicacions Multidisciplinàries 1 i 2
 
Veure més

Destinataris

Les característiques que es recoma que tingui l'estudiant amb interès a fer aquests estudis són: 

  • Bona base de matemàtiques. 

  • Capacitat d'abstracció i de raonament lògic.

  • Interès pels avenços científics i tecnològics.

  • Facilitat per integrar-se en equips de treball.

  • Capacitat per treballar de manera organitzada i metòdica.


Cal tenir una base sòlida de matemàtiques, física i electrotècnia. Es recomana haver cursat aquestes matèries en els estudis previs i tenir un bon nivell d'anglès. 

Idiomes en què s'imparteix

Català, castellà i anglès.

Horari/Torn

Torn de matins

Places

140

Durada

4 anys.

Titulació obtinguda

graduat/da en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

Perspectives laborals

Aquests professionals tenen una gran demanda en el sector de les TIC (Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions), així com en altres sectors d'activitats que fan servir aquestes tecnologies. Algunes de les feines més habituals són:

Consultor de sistemes.
Especialista en solucions TIC.
Dissenyador de xarxes de comunicacions.
Programador multimèdia Enginyer de radiofreqüència.
Consultor de telecomunicació Enginyer de desenvolupament maquinari.
Arquitecte de xarxes telemàtiques.
Gestor d'informació.
Especialista en integració i proves.
Analista de serveis telemàtics.
Disseny digital Enginyeria de comunicació de dades.
Disseny d'aplicacions per a processament digital de senyals.
Direcció de projectes de TIC.
Desenvolupament de recerca i tecnologia.

Avantatges del curs

La UAB és la millor universitat de l'Estat espanyol i la 146a millor del món, segons el Times Higher Education World University Ranking.

Estades a l'estranger


Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicacions

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicacions