Grau en Enginyeria química

1018 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona (UdG)
Grau en Enginyeria química
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
Girona
4 anys
Consulteu el preu

Descripció

Els estudis d'Enginyeria Química condueixen a l'obtenció d'una titulació que ofereix grans possibilitats d'inserció immediata en el món laboral tant en la indústria, els serveis i l'Administració com en l'exercici lliure de la professió. Proporciona coneixements i competències d'actuació en un dels sectors més importants per al desenvolupament econòmic actual.

Com en la majoria d'enginyeries industrials, és recomanable que en els estudis previs s'hagin escollit les matèries més properes a les carreres tècniques, en aquest cas, matemàtiques, física, química i dibuix tècnic. És important que l'estudiant hagi demostrat facilitat i afinitat per aquestes matèries fonamentals. D'altra banda, el coneixement d'idiomes, francès i anglès, és un complement interessant ia vegades indispensable en l'obtenció d'informació.

Competències
Aquesta titulació té com a objectiu formar els estudiants perquè adquireixin les competències necessàries per al'exercici de la professió:

Redactar, signar i desenvolupar projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial.
Dirigir les activitats objecte dels projectes d'enginyeria descrits en l'apartat anterior.
Conèixer les matèries bàsiques i tecnològiques que els capacitin per aprendre nous mètodes i teories, i els doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat i raonament crític, i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria industrial.
Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plans de labors i altres treballs similars.
Capacitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.
Capacitat d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
Capacitat de dirigir, organitzar i planificar en l'àmbit de l'empresa i altres institucions i organitzacions.
Capacitat de treballar en l'entorn multilingüe i multidisciplinar.
Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial.

Temari

primer curs
Fonaments de matemàtiques (B): 15,00 crèdits
Fonaments de física (B): 12,00 crèdits
Expressió gràfica (B): 7,00 crèdits
Fonaments de química (B): 6,00 crèdits
Informàtica (B): 8,00 crèdits
Fonaments de mecànica i resistència de materials (OB): 6,00 crèdits
Fonaments de ciència de materials (OB): 6,00 crèdits
segon curs
Estadística (B): 6,00 crèdits
Organització i gestió d'empreses (B): 6,00 crèdits
Mecànica de fluids i termotècnia (OB): 12,00 crèdits
Sistemes elèctrics, electrònics i automàtics (OB): 6,00 crèdits
Fonaments de mecànica i resistència de materials (OB): 6,00 crèdits
Ampliació de química (OB): 12,00 crèdits
Anàlisi química en processos i productes (OB): 12,00 crèdits
tercer curs
Sistemes elèctrics, electrònics i automàtics (OB): 6,00 crèdits
Producció industrial i medi ambient (OB): 8,00 crèdits
Anàlisi química en processos i productes (OB): 8,00 crèdits
Enginyeria Química Industrial (OB): 19,00 crèdits
Processos químics industrials (OB): 14,00 crèdits
Optatius (OP): 5,00 crèdits
quart curs
Producció industrial i medi ambient (OB): 4,00 crèdits
Projectes (OB): 6,00 crèdits
Enginyeria Química Industrial (OB): 12,00 crèdits
Processos químics industrials (OB): 3,00 crèdits
Optatius (OP): 15,00 crèdits
Projecte fi de grau (TFG): 15,00 crèdits

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Durada

240 ECTS

Perspectives laborals

Los titulados en Ingeniería Química están capacitados para redactar, firmar, desarrollar y dirigir proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial, especialmente orientados hacia el diseño, dirección y gestión de industrias (químicas, agroalimentarias, farmacéuticas, etc.) Y de instalaciones donde se realicen procesos o tratamientos para evitar la contaminación ambiental. También son asesores en temas de seguridad e higiene industrial, calidad y protección del medio ambiente, ámbito en el que han de aplicar sus conocimientos sobre las normativas vigentes en cada ámbito. Sin embargo, los titulados en Ingeniería Química están capacitados para ejercer la docencia en diversos grados de acuerdo a la normativa vigente y para dirigir toda clase de industrias o explotaciones. Las competencias más directamente relacionadas con la especialidad refuerzan las atribuciones en el diseño, control y gestión de las industrias químicas y los procesos de fabricación.
Grau en Enginyeria química
Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona (UdG)
Campus i seus: Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona (UdG)
Escuela Politécnica
Campus Montilivi 17003 Girona
Sol·licita informació
X