Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

1055 Persones estan visitant aquest curs
Més de 10.000 €
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
IQS Institut Químic de Sarrià
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
4 anys
Més de 10.000 €

Descripció

El títol de Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials, titulació en el marc de l'EEES (Espai Europeu d'Educació Superior), té com a objectiu que adquireixis els coneixements en totes les tecnologies industrials, amb una formació sòlida en totes les branques de l'enginyeria, tant en els seus conceptes fonamentals com en les seves aplicacions, i que, al mateix temps, adquireixis una visió pràctica de les tendències en tecnologia industrial, juntament amb el criteri per exercir la professió d'enginyer de manera responsable, amb un profund sentit ètic i consciència de l'impacte de la teva activitat sobre el medi ambient i sobre el desenvolupament social i econòmic del teu entorn.

Temari

Primer curs
Assignatura
Química 
Economia i Empresa
Estadística 
Matemàtiques I
Expressió Gràfica
Informàtica  
Física 

Segon curs
Assignatura
Teoria de Circuits 
Màquines Elèctriques 
Mecànica Aplicada 
Teoria de Màquines 
Mecànica de Fluids 
Termodinàmica 
Fonament de Ciència de Materials 
Tecnologoia del Medi Ambient 
Dibuix Industrial 
Matemàtiques II 
Mecànica de Materials 
Operacions Bàsiques de l'Enginyeria Química   

Tercer curs
Assignatura
Organització Industrial 
Electrònica 
Processos de Fabricació 
Tecnologia del Medi Ambient 
Sistemes Elèctrics 
Termotècnia 
Mecànica de Materials 
Teoria d'Estructures 
Construccions Industrials 
Tecnologia de Materials 
Oral and Written Communication 
Resistència de Materials (no docència curs 2014-2015) 
Matemàtiques III (no docència curs 2014-2015) 

Quart curs
Assignatura
Projectes 
Informàtica i Comunicacions 
Automàtica 
Càlcul d'Elements de Màquines 
Tecnologia de Fabricació de Màquines 
Ètica Professional 
Practicum 
Treball Fi de Grau 
Estructures de Formigó i Metàl·liques 
Fonts Alternatives de Generació d'Energia  
Selecció de Materials 
Enginyeria de Producte Assisitida per Ordinador 


ECTS: European Credit Transfer System
*A:anual / S:semestral
*Les matèries inclouen, a la seva programació, les pràctiques de laboratori i taller.
Treball Final de Grau
En el Treball final de Grau (TFG) realitzaràs de forma individual un projecte en el qual existeixen elements de recerca o d'aplicació industrial innovadora, representant una aproximació a la pràctica professional. Amb ell desenvoluparàs la capacitat per comprendre coneixements avançats de la teva àrea, d'utilitzar sistemes, components o processos per aconseguir els requisits establerts, d'utilitzar noves tècniques i noves eines de la seva àrea i de dissenyar processos i experiments per aconseguir els requisits establerts.

A més, et permetrà progressar en l'habilitat per comunicar-te eficaçment tant de forma oral com escrita, per treballar en equip, per incorporar aspectes contemporanis relacionats amb l'exercici de la teva professió i per reconèixer la necessitat de formació permanent.

El TFG ho realitzaràs sota l'adreça d'un professor del grau, incorporant-te a un equip de recerca del professor-director. Amb les mateixes garanties acadèmiques, i sempre sota la tutoria d'un professor del grau, el TFG podràs realitzar-ho en altres institucions, com en universitats nacionals o estrangeres, centres de recerca públics o privats, o indústries o empreses dels sectors industrials. El  TFG culminarà amb la redacció d'una memòria i la seva presentació i defensa davant un tribunal.

Competències per a les quals et prepara el curs

Comprendre i aplicar els coneixements científics (matemàtics, físics i químics) i els coneixements tècnics (informàtica, expressió gràfica, mecànica, electricitat i materials) bàsics necessaris per a la pràctica de l'enginyeria industrial. Resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat i raonament crític. Desenvolupar, programar i aplicar mètodes analítics i numèrics per a l'elaboració de models matemàtics en l'àmbit de l'enginyeria industrial. Realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plans de treball i altres treballs anàlegs. Desenvolupar components, sistemes, processos o experiments per aconseguir els requisits establerts. Implementar projectes de l'àrea de l'enginyeria industrial.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Prova d'accés

Els alumnes realitzen una prova d'admissió que consisteix en la realització d'un test psicotècnic i de coneixement d'anglès i també es realitza la revisió de l'expedient acadèmic de l'estudiant.

Idiomes en els quals s'imparteix

Primer curs en castellà. La resta de cursos trilingüe: castellà, català i anglès en funció de les competències lingüístiques de l'alumnat i del professorat.

Durada

El curs s'inicia al setembre i finalitza el període lectiu al juny.

Titulació obtinguda

Graduat/da en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Pràctiques

En el pla d'estudis del graduat/da en Enginyeria en Tecnologies Industrials tots els estudiants realitzen Pràctiques en Indústries i Empreses (assignatura Pràcticum) per l'equivalent a 6 crèdits.

Promocions

IQS dedica un fons limitat per concedir ajudes econòmiques i fer front al finançament d'una part del cost dels estudis, per als estudiants que es matriculen en les titulacions

Avantatges del curs

Dedicació pràctica: 2 hores diàries de laboratori des del primer curs (1/3 de la jornada)

Borsa de treball

El servei de Carreres Professionals d'IQS ofereix assessorament professional als estudiants de Grau i Màster.

Lloc on s'imparteix el curs

IQS Via Augusta, 390, 08017, Barcelona

Horari

De dilluns a divendres de 8.00 h a 14.30 h
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
IQS Institut Químic de Sarrià
Campus i seus: IQS Institut Químic de Sarrià
IQS Institut Químic de Sarrià
Via Augusta, 390 08017 Barcelona
Sol·licita informació
X