Grau en estudios francesos

Facultat de Filología (UB)

Grau
Presencial
  • Barcelona
consultar preu

DescripcióProporcionar al alumnado un conocimiento amplio de la lengua y la lingüística francesas, de la literatura escrita en esta lengua y de la cultura que la acoge.

Formar graduados capaces de responder a las necesidades profesionales que se han generado en la sociedad actual, que exige conocimientos sólidos de lengua, lingüística y culturas francesas.Créditos ECTS: 240

Rama de conocimiento: Artes y Humanidades

Centro: Facultad de Filología

Grado interuniversitario UAB-UB, coordinado por la UAB.


Temari del curs

Distribució de crèdits
Tipus de matèria Crèdits ECTS
Formació bàsica 60
obligatòria 114
optativa 60
Pràctiques externes obligatòries 0
Treball final de grau obligatori juny
CRÈDITS TOTALS 240

Destinataris

Capacitat de comprensió i expressió orals i escrites.

Capacitat de treball.

Capacitat crítica i de raonament lògic, de relació de conceptes, de síntesi i d'anàlisi.

Memòria, bon hàbit de lectura i curiositat intel · lectual.

Interès i curiositat per les llengües i les literatures.

Coneixements bàsics de dues llengües romàniques i de literatura, així com també d'altres llengües estrangeres i instruments d'informàtica bàsica.

Veure més

Perspectives laborals

Edició i correcció de textos: aspectes lingüístics, literaris i culturals.
Tecnologies lingüístiques.
Traducció o tradumàtica.
Logopèdia i rehabilitació dels trastorns del llenguatge o de la parla.
Comunicació multilingüe.
Didàctica per a públics específics.
Mediació lingüística.
Turisme.
Relacions internacionals.
Assessorament dels mitjans de comunicació.
Sector de serveis culturals.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau en estudios francesos

També et recomanem aquests cursos

Grau en estudios francesos