Grau en estudios francesos

Grau
Presencial
Barcelona
Consulteu el preu

Descripció


Proporcionar al alumnado un conocimiento amplio de la lengua y la lingüística francesas, de la literatura escrita en esta lengua y de la cultura que la acoge.
Formar graduados capaces de responder a las necesidades profesionales que se han generado en la sociedad actual, que exige conocimientos sólidos de lengua, lingüística y culturas francesas.

Créditos ECTS: 240
Rama de conocimiento: Artes y Humanidades
Centro: Facultad de Filología
Grado interuniversitario UAB-UB, coordinado por la UAB.

Temari

Distribució de crèdits
Tipus de matèria Crèdits ECTS
Formació bàsica 60
obligatòria 114
optativa 60
Pràctiques externes obligatòries 0
Treball final de grau obligatori juny
CRÈDITS TOTALS 240

Destinataris

Capacitat de comprensió i expressió orals i escrites.
Capacitat de treball.
Capacitat crítica i de raonament lògic, de relació de conceptes, de síntesi i d'anàlisi.
Memòria, bon hàbit de lectura i curiositat intel · lectual.
Interès i curiositat per les llengües i les literatures.
Coneixements bàsics de dues llengües romàniques i de literatura, així com també d'altres llengües estrangeres i instruments d'informàtica bàsica.

Perspectives laborals

Edició i correcció de textos: aspectes lingüístics, literaris i culturals. Tecnologies lingüístiques. Traducció o tradumàtica. Logopèdia i rehabilitació dels trastorns del llenguatge o de la parla. Comunicació multilingüe. Didàctica per a públics específics. Mediació lingüística. Turisme. Relacions internacionals. Assessorament dels mitjans de comunicació. Sector de serveis culturals.
Grau en estudios francesos
Facultat de Filología (UB)
Campus i seus: Facultat de Filología (UB)
Facultat de Filología (UB)
Gran Via de les Corts Catalanes, 585 08007 Barcelona
Cursos més populars
X