Facultat de Filología (UB)

Grau estudis inglesos

Facultat de Filología (UB)

Descripció

Formar graduats capaços de treballar en contextos internacionals i multiculturals.

Formar graduats amb capacitat de reflexió, de pensament abstracte i crític, de síntesi, i d'aplicació de coneixements i incorporació de noves perspectives.

Proporcionar el domini de la llengua anglesa a partir dels diferents nivells d'anàlisi.

Capacitar per reconèixer, avaluar i aplicar diferents paradigmes lingüístics, literaris i culturals.

Proporcionar coneixements fonamentals de lingüística aplicada i la seva aplicació en diversos camps relacionats amb la llengua anglesa.

Proporcionar coneixements de textos literaris en llengua anglesa de diferents èpoques, gèneres i entorns culturals.

Donar a conèixer i respectar la diversitat individual i col · lectiva.

Veure més

Temari del curs

Matèries (informació disponible en català)
Matèria Crèdits Caràcter
Llengua 6 FB
Llengua Clàssica 6 FB
Literatura 18 FB
Lingüística 24 FB
Idioma Modern 6 FB
Històries i Cultures (Anglès) 12 OB
Lingüística Aplicada (Anglès) 18 OB
Literatures i Cultures (Anglès) 24 OB
Lingüística Anglesa sincrònica 42 OB
Gèneres Literaris (Anglès) 36 OB
Lingüística Anglesa Diacrònica 12 OB
Literatures i Altres Representacions Culturals (Anglès) / Ampliació de Lingüística Anglesa sincrònica / Ampliació de Lingüística Aplicada (Anglès) 30 OT
Treball de Grau 6 FB
CRÈDITS TOTALS 240
Veure més

Destinataris

Capacitat de comprensió i expressió oral i escrita en anglès.

Capacitat de treball individual i en grup.

Capacitat crítica i de raonament lògic, de relació de conceptes, de síntesi i d'anàlisi.

Memòria, bon hàbit de lectura i curiositat intel · lectual.

Interès i curiositat per les llengües i literatures.

Coneixements de la llengua i literatura en què t'especialitzaràs, així com en altres llengües estrangeres i instruments d'informàtica bàsica.

Veure més

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau estudis inglesos

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos