Grau estudis inglesos

1093 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Facultat de Filología (UB)
Grau estudis inglesos
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
Consulteu el preu

Descripció

Formar graduats capaços de treballar en contextos internacionals i multiculturals.
Formar graduats amb capacitat de reflexió, de pensament abstracte i crític, de síntesi, i d'aplicació de coneixements i incorporació de noves perspectives.
Proporcionar el domini de la llengua anglesa a partir dels diferents nivells d'anàlisi.
Capacitar per reconèixer, avaluar i aplicar diferents paradigmes lingüístics, literaris i culturals.
Proporcionar coneixements fonamentals de lingüística aplicada i la seva aplicació en diversos camps relacionats amb la llengua anglesa.
Proporcionar coneixements de textos literaris en llengua anglesa de diferents èpoques, gèneres i entorns culturals.
Donar a conèixer i respectar la diversitat individual i col · lectiva.

Temari

Matèries (informació disponible en català)
Matèria Crèdits Caràcter
Llengua 6 FB
Llengua Clàssica 6 FB
Literatura 18 FB
Lingüística 24 FB
Idioma Modern 6 FB
Històries i Cultures (Anglès) 12 OB
Lingüística Aplicada (Anglès) 18 OB
Literatures i Cultures (Anglès) 24 OB
Lingüística Anglesa sincrònica 42 OB
Gèneres Literaris (Anglès) 36 OB
Lingüística Anglesa Diacrònica 12 OB
Literatures i Altres Representacions Culturals (Anglès) / Ampliació de Lingüística Anglesa sincrònica / Ampliació de Lingüística Aplicada (Anglès) 30 OT
Treball de Grau 6 FB
CRÈDITS TOTALS 240

Destinataris

Capacitat de comprensió i expressió oral i escrita en anglès.
Capacitat de treball individual i en grup.
Capacitat crítica i de raonament lògic, de relació de conceptes, de síntesi i d'anàlisi.
Memòria, bon hàbit de lectura i curiositat intel · lectual.
Interès i curiositat per les llengües i literatures.
Coneixements de la llengua i literatura en què t'especialitzaràs, així com en altres llengües estrangeres i instruments d'informàtica bàsica.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Grau estudis inglesos
Facultat de Filología (UB)
Campus i seus: Facultat de Filología (UB)
Facultat de Filología (UB)
Gran Via de les Corts Catalanes, 585 08007 Barcelona
Sol·licita informació
X