Grau de Filologia Romànica

Grau
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Què es pretén amb aquest ensenyament?


Capacitar per desenvolupar-se en situacions professionals previstes per a aquests estudis (recerca, ensenyament, treball editorial, activitats de dinamització cultural, traducció i interpretació) aplicant els coneixements i les competències que es defineixen (llengües i literatures romàniques, estudis literaris i llengües i literatures comparades, àmplia percepció de l'evolució cultural de l'entorn europeu) per a una inserció laboral òptima.

Destinataris

És interessant i recomanable que tinguis:


Capacitat de comprensió i expressió orals i escrites.
Capacitat de treball.
Capacitat crítica i de raonament lògic, de relació de conceptes, de síntesi i d'anàlisi.
Memòria, bon hàbit de lectura i curiositat intel·lectual.
Interès i curiositat per les llengües i les literatures.
Coneixements bàsics de dues llengües romàniques i de literatura, com també d'altres llengües estrangeres i instruments d'informàtica bàsica.

De què podràs treballar?


Podràs treballar en els àmbits següents:
Ensenyament universitari i recerca en l'àmbit de la literatura i la lingüística.
Ensenyament primari i secundari.
Lectors i professors de llengües hispàniques a l'estranger.
Traductors i mediadors culturals.
Producció cultural per a editorials i revistes culturals: confecció de ressenyes, redacció de guions, elaboració de treballs de síntesi i de fons, crítica literària i cultural.
Aspectes diversos de l'àmbit editorial com ara l'avaluació d'originals, la correcció d'estil o de proves, la redacció en treballs de conjunt, els serveis de composició, la producció, la premsa, el màrqueting, etc.
Gestió de llibreries (control de vendes, previsió d'estocs), valoració de llibres antics, subhastes, etc.
Organització d'actes relacionats amb la cultura: exposicions, cursos, seminaris i actes culturals de tot tipus.
Animació cultural.
Grau de Filologia Romànica
Facultat de Filología (UB)
Campus i seus: Facultat de Filología (UB)
Facultat de Filología (UB)
Gran Via de les Corts Catalanes, 585 08007 Barcelona
Cursos més populars
X