Grau de Filosofia

Grau
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
4 anys
Consulteu el preu

Descripció

Què es pretén amb aquest ensenyament?


Capacitar per comprendre i avaluar críticament diferents idees referents a la naturalesa de la realitat, als valors i a la nostra experiència, que tenen una funció important en la comprensió de l'ésser humà.
Proposar la crítica i la reinterpretació de textos, l'estudi de temes que sorgeixen en la història de la filosofia, l'ús d'instruments procedents de la lògica formal, la construcció i l'avaluació d'arguments, la realització d'experiments mentals i la combinació ordenada de dades i d'indicis procedents de diverses fonts.
Formar en l'estudi d'idees que tenen una aplicació general, per exemple, els conceptes d'existència, de veritat, de temps, de causalitat, de lliure albir, de la relació entre ment i cos, de Déu, de coneixement, de racionalitat, de significat, de deure, de bondat, de bellesa; qüestions que pertanyen a àrees específiques d'estudi, com ara el llenguatge, la ciència, la tecnologia, les ciències socials, la política, la llei, la societat, l'educació, la religió, la literatura i les arts, les matemàtiques o l'ètica aplicada.

Temari

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Formació bàsica (FB) 60
Obligatòria (OB) 120
Optativa (OT) 54
Pràctiques externes obligatòries 0
Treball de fi de grau obligatori 6
CRÈDITS TOTALS 240

Destinataris

És interessant i recomanable que tinguis:


Interès cultural ampli i curiositat general per tots els aspectes del saber.
Interès a desenvolupar habilitats de tipus lògic i argumentatiu, domini del llenguatge, capacitat de reflexió i d'anàlisi.
Gust per la lectura i el treball amb textos, l'estudi teòric de problemes abstractes i la discussió i el debat.
Interès a desenvolupar la creativitat en l'àmbit de les idees, l'esperit crític i la capacitat de situar qüestions en contextos nous i menys coneguts.
L'estudi de la filosofia es considera també molt adequat per als estudiants que ja han cursat o estan acabant de cursar algun altre estudi universitari, per exemple, una carrera de ciències, i vulguin completar la formació aprofundint aspectes de fonamentació, transversals, interdisciplinaris o d'interès teòric general.

Perspectives laborals

Ensenyament secundari o superior. Gestió cultural. Edició. Assessorament editorial. Assessorament filosòfic. Assessorament polític. Assessorament de relacions humanes.
Grau de Filosofia
Facultat de Filosofia (UB)
Campus i seus: Facultat de Filosofia (UB)
Facultat de Filosofia (UB)
Baldiri i Reixac, s/n 08001 Barcelona
Cursos més populars
Sol·licita informació
X