Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles

1110 Persones estan visitant aquest curs
Preu 4.507 €
Sol·licita informació
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
3 anys
Preu 4.507 €

Descripció

Aquest estudi dóna resposta a les noves necessitats que planteja el creixement de les ciutats, perquè siguin autèntics llocs que garanteixin la qualitat de vida de les persones i la igualtat d'oportunitats. L'aplicació de la tecnologia a la gestió sostenible de les ciutats està suposant una autèntica revolució en el model de desenvolupament urbà, perquè millora l'eficiència en la gestió de les infraestructures municipals i ofereix als el mateix temps nous serveis que milloren la qualitat de vida dels ciutadans.

Temari

1r curs
 • Matemàtiques
 • Fluxos de Matèria i Energia
 • Fonaments d'Electrònica
 • Informàtica
 • Introducció a la Ciutat Contemporània
 • Demografia, Societat i Economia Urbana
 • Bases per a la Geoinformació
 • Gestió Ambiental de l'Energia i dels Recursos
 • Instrumentació i Sensors
 • Programació d'Aplicacions a Internet
2n Curs
 • Procés d'Urbanització: Sistemes i Morfologia Urbana
 • Geodèsia i Sistemes de Localització
 • Digitalització i Microcontroladors
 • Sistemes de Comunicació
 • Bases de Dades
 • Sistemes d'Informació Geogràfica
 • Gestió Empresarial i de Projectes
 • Innovació Urbana Oberta: Laboratori de Síntesi
 • Seguretat i Privacitat de les Sistemes d'Informació
 • Ciència de Dades
3er Curs
 • Gestió Pública i Polítiques Urbanes
 • Mobilitat, Logística i Transport
 • Modelització i Simulació de Sistemes Urbans
 • Sistemes CiberfísicosAsignaturas optatives
 • Treball Fi de Grau
Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits. Cal triar quatre d'entre la següent oferta:
3r Curs
 • Planejament Territorial i Urbanístic
 • Teledetecció per als Sistemes Urbans
 • Models d'Innovació Urbana i Ciència Ciutadana
 • Vehicles Autònoms
 • Tecnologies de RFID i Sistemes de Sensors
 • Robòtica a la Ciutat Intel·ligent
 • Programació d'Aplicacions Mòbils
 • Pràctiques Externes

Competències per a les quals et prepara el curs

Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Requisits

L'estudiant que vulgui cursar els estudis de Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles ha de mostrar interès per aplicar els desenvolupaments tecnològics en la gestió i en la vida urbana i voler desenvolupar la seva activitat laboral en empreses o administracions públiques en àmbits com la logística, el transport, les companyies de serveis públics (aigua, energia, residus ...), el comerç, el planejament urbà i territorial i altres camps afins. Han de ser capaços de realitzar estudis de caràcter integrador i transversal, que combinin elements tecnològics i socials amb una mirada oberta, voluntat cooperativa, capacitat d'innovació i atracció per les possibilitats que ofereix la tecnologia a la societat.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Presencial

Idiomes en els quals s'imparteix

Català (65%), castellà (30%) i anglès (5%)

Durada

180 Crèdits

Titulació obtinguda

Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles

Pràctiques

Pràctiques Externes

Perspectives laborals

Enginyeria i consultoria urbana Serveis públics (aigua, gas, energia, residus) Mobilitat i transport Consultories de trànsit gestió cultural dinamització comunitària Empresa i economia social Serveis cartogràfics i d'informació geogràfica gestió ambiental Dispositius i tecnologies per a xarxes urbanes Noves empreses de serveis de dades geogràfiques i de serveis tecnològics per a les zones urbanes

Horari

1r i 2n cursos, demà i 3r curs, tarda.
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Campus i seus: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Edifici Rectorat- Bellaterra 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Sol·licita informació
X