Grau d'Història

1023 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Facultat de Lletres (URV)
Grau d'Història
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
Tarragona
4 anys
Consulteu el preu

Descripció

El fet de conèixer el passat humà, des dels orígens fins a l'actualitat, permet comprendre de forma crítica els diversos desenvolupaments de les societats, així com les manifestacions polítiques, econòmiques, culturals o mentals.

Els historiadors repensen el passat per analitzar el present, explicant les societats en el temps i fi ns a l'actualitat. La condició humana es caracteritza precisament per la necessitat d'explicar en termes de memòria, i la història com a disciplina científica ensenya a transitar pels camins de la memòria.

Pràctiques externes

L'estudiant realitza una activitat tutelada en empreses o institucions relacionada amb els objectius professionals de la titulació de manera que permet el desenvolupament de la pràctica professional associada amb la història en les diverses vessants. A més, l'estudiant s'introdueix en la dinàmica empresarial o institucional, i descobreix el funcionament intern dels museus, galeries, arxius, empreses de gestió patrimonial o arqueològic per esmentar alguns exemples.
Objectius

El grau d'Història es centra en el doble objectiu d'assolir els coneixements i els mètodes indispensables per a la professionalització de l'estudiant en el terreny de la disciplina històrica. L'adquisició del coneixement crític sobre el passat humà ha de permetre explicar el present, i fer comprensible el passat a la societat. Així, es pretén:

    
Adquirir una visió racional i crítica del passat per comprendre el present, amb la finalitat de poder fer-ho en mitjans diferents, com el de la docència, el treball en centres públics (museus, arxius, empreses públiques o privades de patrimoni arqueològic i turístic, etc .).
    
Obtenir un coneixement precís dels esdeveniments i els processos de canvi i de continuïtat des d'una perspectiva diacrònica, i valorar el sentit de les diferents interpretacions dels fets passats, per tenir una capacitat crítica sobre les justifica modificacions o explicacions d'altres esdeveniments.
    
Conèixer les eines bàsiques de l'oficina ci d'historiador, una aproximació crítica als documents històrics i una comprensió de com els interessos, les categories i els problemes històrics canvien amb el temps i segons els diferents contextos polítics i socials. Això permetrà poder treballar en qualsevol arxiu privat, administració pública o privada, o com a documentalista.
    
Tenir un coneixement bàsic de disciplines afins a la història dels àmbits de les ciències humanes i socials.
    
Conèixer els principals mètodes, tècniques i eines d'anàlisi de l'historiador. També ha de comprendre, interpretar i elaborar textos complexos, que permetrà intervenir en tasques o treballs desenvolupats per personal intel · lectualment capacitat, i amb iniciativa, el que implica tenir àmplies possibilitats laborals, que van des de la política fins al món empresarial, passant per la carrera diplomàtica .
    
Analitzar els processos socials històrics i contemporanis, per comprendre o explicar les problemàtiques humanes i oferir solucions.
    
Analitzar les manifestacions artístiques com a font per al coneixement històric, i adquirir els fonaments per interpretar les obres d'art com a expressió cultural.


L'objectiu final és formar pensadors de la conducta humana en societat, fent de la comprensió del passat una eina personal i professional per afrontar l'estudi, l'explicació o, fins i tot, la solució de fets presents i passats.
Treball de fi de Grau

Amb aquest treball, l'alumne ha de demostrar haver integrat adequadament les competències en relació a l'anàlisi i coneixement dels períodes històrics i de l'estructura diacrònica de la Història, plantejar un projecte de treball i resoldre correctament, i integrar una metodologia de treball històric- artístic. I tot això amb un discurs coherent, lògic i concís.

Sortides professionals

Aquest títol capacita per a exercir les activitats professionals següents:

    
Docència.
    
Arxivista.
    
Documentalista o bibliotecari i bibliotecària.
    
Gestió del patrimoni històric i cultural en prospecció, excavacions i estudis arqueològics, així com en museus i galeries d'art.
    
Col · laboració en mitjans de comunicació i editorials.
    
Assessorament en temes culturals a institucions públiques i empreses privades.
    
Investigació històrica i relacions internacionals.
    
Desenvolupament d'activitats tant en l'Administració i organismes públics com en empreses privades.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Durada

240 ECTS
Grau d'Història
Facultat de Lletres (URV)
Campus i seus: Facultat de Lletres (URV)
Facultat de Lletres (URV)
Avinguda Catalunya, 35 43002 Tarragona
Sol·licita informació
X