Grau en Humanitats

1065 Persones estan visitant aquest curs
entre 1.000 € i 2.500 €
Sol·licita informació
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Grau en Humanitats
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
240 crèdits
entre 1.000 € i 2.500 €

Descripció

Jo, la Pompeu perquè...
Coneixeré els principals episodis de l'evolució històrica i cultural de la humanitat.
Coneixeré les principals obres i corrents artístics, literaris, espirituals, filosòfics i científics de la història.
Coneixeré i aprendré a utilitzar els principals recursos lingüístics i retòrics del català i del castellà, així com de la llengua anglesa.
Coneixeré els elements bàsics del medi geogràfic i de les estructures de les societats humanes.
Aprendré a utilitzar les eines informàtiques necessàries per desenvolupar l'activitat acadèmica i professional en les humanitats.
Coneixeré el món laboral gràcies a la possibilitat de fer pràctiques professionals en empreses i institucions de prestigi.
Sabré aplicar i adaptar amb flexibilitat i creativitat els coneixements adquirits en situacions noves.
Comprendré i sabré interpretar de manera raonada i pertinent textos escrits, discursos orals (conferències, debats, etc.) i altres documents (imatges, mapes, etc.) de caràcter acadèmic.
Presentació
 
El grau en Humanitats té com a objectiu formar-te com a universitari culte i polivalent, capaç d'interpretar la societat actual amb criteri i especialment preparat per adaptar-se als requisits professionals d'una societat dinàmica i complexa.
 
Per això, et proporcionarà una formació sòlida i global en diverses disciplines humanístiques, en especial la història, l'art, els estudis literaris i el pensament, que et permetrà fer una aproximació informada al món contemporani des de la transversalitat i el multiculturalisme. Exploraràs l'evolució dels valors essencials que han configurat la civilització occidental i, al mateix temps, coneixeràs altres tradicions culturals, com les del món àrab, les asiàtiques o les africanes.
 
També podràs iniciar-te en els fonaments de diverses disciplines com l'antropologia, la psicologia, la lingüística o la geografia. A més de consolidar els teus coneixements de llengua catalana i castellana, podràs avançar en els teus coneixements i competències en llengua anglesa i tindràs la possibilitat de familiaritzar-te amb una segona llengua estrangera (alemany o francès) o amb la llengua llatina.
 
A la Facultat hi ha l'oportunitat d'aprofitar al màxim els recursos de les noves tecnologies per a la formació intel·lectual i de definir els interessos de cadascú, triant entre un ampli ventall d'assignatures. Així mateix, es pot complementar la formació amb estades d'estudi en universitats d'altres països.

Temari

Característiques dels estudis
 
A partir del tercer curs, l'estudiant ha d'escollir, d'acord amb els seus interessos, un dels sis itineraris que ofereix el grau.
 
La graduació en qualsevol d'aquests itineraris s'obté després d'haver cursat, sobre un total de 60 crèdits optatius (dotze assignatures), un mínim de 40 crèdits (vuit assignatures) corresponents al seu itinerari. La resta de crèdits optatius (20) pot correspondre a assignatures del mateix itinerari, a assignatures dels altres itineraris o al mòdul d'assignatures transversals.
 
El treball de fi de grau ha de correspondre a l'itinerari escollit o bé tenir un caràcter transversal que inclogui aquest itinerari. L'oferta d'assignatures optatives es concreta anualment. Tenen caràcter opcional i es poden cursar a quart curs per valor de 10 o de 20 crèdits.
 
Itineraris
 
Estudis d'Art
Estudis Històrics
Estudis Literaris
Estudis de Pensament
Estudis Antics i Medievals 
Estudis Moderns i Contemporanis
Pràctiques curriculars externes

Estades a l'estranger
 
La Facultat d'Humanitats promou estades d'intercanvi en universitats de més de quinze països de tot el món, com el King's College de Londres, la Universitat La Sapienza de Roma, la Universitat Humboldt de Berlín, la Universitat Eberhard Karl de Tübingen, el Boston College o la Universitat Xinesa de Hong Kong.
 
 

Competències per a les quals et prepara el curs

Comprendre i interpretar d'una manera raonada i pertinent textos escrits i discursos orals (conferències, debats, etc.) i d'altres documents (imatges, mapes, etc.) de caràcter acadèmic.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Català, castellà i anglès. El pla d'estudis permet familiaritzar-se amb una segona llengua estrangera.

Durada

Quatre cursos acadèmics

Objectius

Els diferents rànquings que s'han publicat sobre l'excel·lència dels estudis universitaris situen la nostra facultat com la primera en el seu camp de tot el territori espanyol. La Facultat d'Humanitats es va crear amb la incorporació expressa de professorat de reconegut prestigi acadèmic, i els seus estudiants tenen una alta predisposició cap al treball intel·lectual: interès per la lectura, capacitat de síntesi i d'abstracció, bona expressió oral i escrita, i gust per la creativitat. Els nostres estudis volen donar resposta a preocupacions centrals de la nostra societat. Es diu que el món necessita persones amb formació humanística. Es diu que el progrés tecnològic i científic de la nostra societat no es correspon amb el progrés moral. Es diu que es necessiten, en els llocs de màxima responsabilitat, persones capaces de prendre decisions il·luminades pel coneixement de la història, del pensament i de l'experiència estètica. Els estudis d'Humanitats ofereixen una base sòlida per forma

Pràctiques

enen caràcter opcional i poden fer-se per valor de 5, 10, 15 o 20 crèdits a quart curs.

Perspectives laborals

Gestió de la cultura, com per exemple la gestió de webs culturals i la gestió d'art en xarxa i cultura electrònica. Conservació, interpretació, promoció i animació del patrimoni cultural en parcs arqueològics, museus, fundacions, empreses o associacions relacionades amb la cultura i el patrimoni. Avaluació d'exposicions i projectes museogràfics. Tasques editorials diverses, com la direcció de línies editorials i l'edició de textos. Comissariat d'exposicions i conservació en el sector museístic. Informació i comunicació en l'àmbit de la cultura, com per exemple disseny de materials didàctics culturals i activitats en serveis educatius per a museus i organismes culturals. Cooperació i desenvolupament en organitzacions no governamentals o en l'administració pública. Cooperació i desenvolupament. Assessoria i dinamització cultural

Horari

En el primer i segon curs dels estudis, l'horari és de 9.00 a 14.00 hores. En els darrers dos cursos acadèmics, l'horari és de 9.00 a 14.00 hores
Grau en Humanitats
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Campus i seus: Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Plaça de la Mercè, 10-12 08005 Barcelona
Sol·licita informació
X