Descripció del centre

La Universitat Pompeu Fabra és una universitat pública, innovadora, internacional i de qualitat, creada l'any 1990 amb l'objectiu d'oferir un nou model d'universitat.Imparteix estudis i lidera grans projectes de recerca en els àmbits de les ciències socials, les humanitats, la comunicació i la tecnologia, i les ciències de la salut i de la vida.  

La Universitat Pompeu Fabra és una universitat moderna que presta un servei de qualitat i que aposta per la innovació en totes les seves actuacions.Es caracteritza pel seu gran potencial tecnològic, per les seves modernes instal lacions i per una recerca de primer nivell en els camps més avançats del coneixement.El seu model docent es basa en uns plans d'estudis adaptats al mercat, en l'atenció personalitzada a l'estudiant i en les pràctiques professionals en empreses i institucions.La UPF destaca pel bon rendiment dels seus estudiants i per l'alt grau d'inserció laboral dels seus graduats.La internacionalització és una altra de les seves característiques especials, amb un índex de mobilitat estudiantil que és, en termes relatius, el més elevat d'Espanya.  

En la perspectiva de la integració en l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES), la UPF ja està duent a terme accions i projectes dirigits a implantar el nou model docent basat en l'aprenentatge i centrat en l'estudiant, així com a adaptar els seus estudis l'EEES per convertir-los en estudis de grau (els fins ara estudis de primer i segon cicle). Així mateix, la UPF disposa d'una àmplia gamma de programes de postgrau oficials i públics que ofereixen a l'estudiant la possibilitat de especialitzar-se en qualsevol dels àmbits de coneixement propis d'aquesta universitat.  

El seu campus s'estén des de la Rambla fins al nou districte tecnològic de Barcelona, el 22 @ Barcelona.En aquests moments té 10.000 alumnes, i hi treballen 900 professors i 500 persones d'administració i serveis.  

Cursos més populars

Campus i seus

Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Plaça de la Mercè, 10-12 08005 Barcelona

Altres centres que et poden interessar

Universitat Pompeu Fabra (UPF)
X