Grau d'Humanitats (UOC)

6 Persones han demanat informació
1066 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Grau d'Humanitats (UOC)
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Fracciona fàcil!
El grau online d'Humanitats de la UOC proporciona un coneixement extens i profund de la cultura humanística, que capacita els graduats per a la reflexió i la intervenció crítiques a l'entorn sociocultural ia qualsevol àmbit professional.

Temari

Formació bàsica - Crèdits
 • Anglès* / Francès */ Alemany* B2.1 * 6
 • Anglès*/ Francès* / Alemany* B2.2 * 6
 • El món antic 6
 • El món clàssic 6
 • El món medieval 6
 • Escriptura acadèmica 6
 • Filosofia clàssica 6
 • Introducció a la història de l'art 6
 • Llengua, cultura i societat 6
 • Tecnologies aplicades a les Humanitats 6
Assignatures obligatòries - Crèdits
 • Antropologia de la religió 6
 • Antropologia social i cultural 6
 • Ciència i tecnologia a la societat contemporània 6
 • El món actual 6
 • El món contemporani 6
 • El món modern 6
 • Estètica i teoria de l'art 6
 • Ètica i filosofia política 6
 • Filosofia contemporània 6
 • Filosofia moderna 6
 • Gènere i societat 6
 • Gèneres de literatura contemporània 6
 • Història de la música 6
 • Història del cinema 6
 • Humanisme i posthumanisme 6
 • Introducció a la literatura europea 6
 • Literatura comparada 6
 • Memòria i patrimoni 6
 • Seminari de preparació per al TFG 6
 • Sociologia 6
 • Temes de literatura contemporània 6
 • Teoria de la cultura 6
 • Treball final de grau 6
* Anglès, Francès i Alemany no són assignatures per a principiants. Es recomana, abans de matricular-les, mirar amb atenció la informació a la fitxa de l'assignatura i fer la prova de nivell.
Assignatures optatives - Crèdits
 • Anglès C1.1* 6
 • Anglès C1.2* 6
 • Art contemporani 6
 • Art digital i de la postmodernitat 6
 • Cinema i arts visuals 6
 • Cos i gènere 6
 • Estratificació social (Abans: Estructura social i desigualtats) 6
 • Francès B1* 6
 • Geografia humana 6
 • Història d'Amèrica del Nord 6
 • Història de l'arquitectura contemporània 6
 • Història de l'Àsia oriental 6
 • Història de la Unió Europea 6
 • Història política i social 6
 • Identitat, consum i vida quotidiana 6
 • Introducció a la literatura francesa 6
 • Llengua llatina 6
 • Món islàmic 6
 • Teoria sociològica clàssica (Abans: Estructura social i desigualtats) 6
 • Política social 6
 • Prehistòria 6

Destinataris

El perfil de formació en humanitats que proporciona als titulats és general i polivalent i els capacita per exercir professionalment en diversos àmbits del món de la cultura en un sentit ampli.
El grau d'Humanitats de la UOC prepara els estudiants a la tradició humanista i els seus discursos crítics i els ajuda a comprendre el paper de la tecnologia en la definició de les nostres realitats.
El graduat en Humanitats de la UOC és un innovador professional capaç d'aplicar l'esperit humanístic a altres perfils professionals fora de l'àmbit estrictament sociocultural.

Requisits

Requisits d'accés obtinguts a l'Estat espanyol
• Prova d'accés (PAU / Majors de 25 anys / Majors de 45 anys)
• Batxillerat sense PAU: Batxillerat espanyol LOE 2016 i repetidors 2017
• Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)
• Títol universitari o assimilat
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés obtinguts a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat
• Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per accedir-hi
• Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d"uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
• Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés obtinguts a Llatinoamèrica o altres països no europeus
• Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat
• Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d"uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
• Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
• En el cas de Colòmbia, els estudiants que tinguen un batxillerat i el resultat, amb un mínim de 200 punts, de la Prova Saber 11, hauran d'accedir a la UOC mitjançant l'Acreditació UNED Asiss

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El Grau d´Humanitats de la UOC ofereix un quadre d´assignatures repartides de manera progressiva, dissenyat d´acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les preferències i les qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet tenir un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici docència: 24 de setembre 2024.

Objectius

Objectius
Valorar els fonaments de la pròpia tradició cultural.
Reconéixer aquesta tradició cultural en tota la seua complexitat.
Contrastar les perspectives de la pròpia tradició cultural amb la comprensió d'altres tradicions culturals en aquest globalitzat.
Adoptar una perspectiva interdisciplinària a l'aproximació a la cultura humanística que permeti comprendre la complexitat de qualsevol tradició cultural.
Obtenir habilitats i destreses pròpies de les humanitats, com ara les competències analítiques, expressives i interpretatives.
Aconseguir una comunicació acadèmica escrita de manera reflexiva i argumentativa
Competències
Conéixer la pròpia tradició cultural.
Reconèixer i interpretar la complexitat de la diversitat cultural al món global.
Llegir la realitat des d'una mirada pluridisciplinària.
Comprendre les interrelacions entre cultura, societat, ciència i tecnologia.
Argumentar críticament les idees sobre la naturalesa de la realitat, de lexperiència i dels valors en la comprensió del món i de nosaltres mateixos.
Comprendre els grans processos socials, culturals i artístics a la història des d'una perspectiva actual.
Comprendre els processos de reproducció i transformació socials a les interaccions humanes.
Analitzar informacions contingudes en textos, imatges i discursos i avaluar-los de manera autònoma i crítica.
Identificar, analitzar i comentar críticament obres, corrents i moviments literaris i artístics dins el marc de les tradicions culturals i dels seus contextos socials.

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC estarà determinada en cada cas per les lleis deducació de cada país.

Perspectives laborals

Les sortides professionals relacionades amb el perfil de formació humanística orienten fonamentalment espais laborals que demanin una comprensió global i crítica del món sociocultural, tant a l'Administració pública com a l'àmbit privat ia institucions i organitzacions dins i fora de l'àmbit estrictament cultural, així com en altres entorns professionals en què és important una formació humanística complementària per al desenvolupament de les tasques que es duen a terme. Aquest grau també facilita l'adquisició de les competències necessàries per treballar en docència i investigació en àmbits com ara la història, la filosofia, la literatura, les arts, el disseny, etc. Igualment, capacita per treballar en diferents sectors professionals que tenen a veure amb els continguts: entreteniment, comunicació, crítica, creació, gestió i publicació de continguts a Internet, etc.

Promocions

Fracciona fàcil!

Preu

Consulteu el preu
Preu per crèdit: 20,42 euros/crèdit.
Grau d'Humanitats (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X