Grau en Infermeria

10 Persones han demanat informació
1106 Persones estan visitant aquest curs
Preu 5.928 €
Sol·licita informació
UMANRESA Fundació Universitària del Bages FUB
Grau en Infermeria
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
Manresa (Barcelona)
2300 hores
Preu 5.928 €

Descripció

Si tens vocació per ajudar els altres, si t'agrada posar en pràctica habilitats de relació i comunicació amb altres persones, si t'interessa el coneixement científic aplicat, la infermeria t'ofereix una sortida professional amb molta demanda laboral, no només a Catalunya sinó també a l'Estat Espanyol i en altres països.
 
Els infermers poden treballar en diferents entorns: hospitals, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris, ajuntaments, ONGs, serveis de salut laboral de les empreses, centres educatius. La seva feina pot tenir tant un caire assistencial i de cura del malalt i el seu entorn familiar com preventiu dins de la comunitat.

Temari

infermeria - 1r curs
Estructura i funció del cos humà I. 6 ECTS
Psicologia i cicle vital. 6 ECTS
English for Health Sciences. 6 ECTS
Cultura, Societat i Salut. 6 ECTS
Salut pública. 6 ECTS
Estructura i funció del cos humà II. 6 ECTS
Bases teòriques de la infermeria. 6 ECTS
Ètica i legislació professional. 6 ECTS
Bases per a la investigació en ciències de la salut. 6 ECTS
Pràcticum I. 6 ECTS

infermeria - 2n curs
Fisiopatologia. 6 ECTS
Cures infermeres en alteracions de la salut I. 6 ECTS
Farmacologia. 6 ECTS
Bases metodològiques de la infermeria. 3 ECTS
Pràcticum II. 9 ECTS
Atenció infermera a la família i la comunitat. 6 ECTS
Comunicació terapèutica. 6 ECTS
Bases nutricionals i dietètica. 6 ECTS
Metodologia científica en ciències de la infermeria I. 3 ECTS
Pràcticum III. 9 ECTS

infermeria - 3r curs
Cures infermeres en alteracions de la salut II. 6 ECTS
Cures infermeres en salut mental. 3 ECTS
Cures infermeres a la dona en la maternitat i en la salut reproductiva. 3 ECTS
Metodologia científica en ciències de la infermeria II. 3 ECTS
Cures infermeres a l'ancià. 3 ECTS
Pràcticum IV. 12 ECTS
Cures infermeres al nen i a l'adolescent. 3 ECTS
Cures infermeres al malalt crític. 3 ECTS
Cures infermeres al final de la vida. 3 ECTS
Educació per a la salut. 6 ECTS
Metodologies d'intervenció orientades a la comunitat. 3 ECTS
Pràcticum V. 12 ECTS

infermeria - 4t curs
Gestió, qualitat i lideratge en els serveis d'infermeria. 6 ECTS
Atenció integrada. 3 ECTS
Pràcticum VI. 15 ECTS
Optativa I. 3 ECTS
Optativa II. 3 ECTS
Treball de Final de Grau. 9 ECTS
Optativa III. 3 ECTS
Pràcticum VII. 18 ECTS

Competències per a les quals et prepara el curs

Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Català, castellà i anglès.

Durada

4 anys

Objectius

  • El grau en infermeria forma infermers i infermeres generalistes amb preparació científica i humana i amb capacitat de raonament crític i creatiu, amb l'objectiu de cuidar a les persones, famílies i comunitats defensant la seva salut i benestar.
  • Les seves competències es centren en desenvolupar estratègies de promoció de la salut i prevenció de la malaltia, així com en la realització de cures que contribueixen al restabliment de la salut, a la readaptació, ajudant a les persones a alleugerir el seu patiment i acompanyant en el procés de morir.
  • Les competències relacionals i socials configuren un dels eixos fonamentals que li permetran formar part dels diversos sistemes de salut, entorns multidisciplinaris i multiculturals en el quals desenvoluparà la seva activitat professional, amb capacitat de ser un agent de canvi que contribueixi de manera continuada a la millora de la salut global i al desenvolupament professional, a la recerca de l'excel·lència i l'autonomia de la professió.

Titulació obtinguda

Titulació de graduat en Infermeria per la Universitat de Vic ? Universitat Central de Catalunya.

Pràctiques

Podràs realitzar pràctiques en diferents serveis assistencials.

Perspectives laborals

El 85% dels graduats en Infermeria a UManresa tenen feina al cap de dos anys d'acabar els estudis. Permet accedir a serveis públics, concertats o privats: - Centres hospitalaris - Centres d?atenció primària i salut comunitària - Centres sociosanitaris i residències geriàtriques - Centres de salut mental - Centres d?atenció i seguiment a les drogodependències - Centres penitenciaris - Centres educatius i docents - Centres de treball (Salut Laboral) - Centres esportius, recreatius i balnearis - Centres de rehabilitació - Institucions municipals i autonòmiques en l?àrea de salut pública - ONG - Mútues de Salut - Exercici Lliure

Promocions

Consultar beques.

Preu

Preu 5.928 €
Preu del primer curs complet: 5.779,92 euros. Preu del crèdit: 94,28 euros. Aquest import inclou el cost de 60 crèdits i les taxes de gestió acadèmica. El preu de la matrícula depèn del nombre de crèdits matriculats. A primer curs, és obligatori matricular-se de totes les assignatures (60 crèdits), excepte si s?opta per una matrícula a temps parcial (cal justificar aquesta decisió).

Avantatges del curs

UManresa disposa d?una Clínica Universitària pròpia la qual cosa permet als alumnes d?Infermeria incorporar els coneixements i les habilitats de la professió, en un entorn segur però alhora estimulant. UManresa vetlla de manera especial la formació pràctica dels futurs infermers. Les seves instal·lacions compten amb espais equipats amb la tecnologia més moderna per a la simulació clínica.
Grau en Infermeria
UMANRESA Fundació Universitària del Bages FUB
Campus i seus: UMANRESA Fundació Universitària del Bages FUB
UMANRESA Fundació Universitària del Bages FUB
Av. Universitària, 4-6 08242 Manresa (Barcelona)
Sol·licita informació
X