Postgrau Semipresencial en Alergología per a Infermeria

1075 Persones estan visitant aquest curs
Preu 1.185 €
Sol·licita informació
Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Postgrau Semipresencial en Alergología per a Infermeria
Sol·licita informació
Postgrau
Semi-presencial
15 crèdits
Preu 1.185 €

Descripció

Actualment les al·lèrgies tenen cada vegada una incidència més rellevant en la societat occidental. No obstant això, existeix una manca formativa en alergología en els estudis universitaris de Medicina i Infermeria, que dificulta el tractament d'aquestes patologies.
Per aquest motiu, UIC Barcelona inclou en el temari del Grau en Medicina una assignatura oficial sobre malalties al·lèrgiques, i es converteix així en l'única universitat catalana que ho fa i en una de les poques a nivell estatal.
En el cas dels futurs infermers i infermeres, UIC Barcelona ofereix un postgrau especialitzat a dotar als professionals de la infermeria dels coneixements necessaris per al maneig correcte del tractament de les patologies al·lèrgiques.

Temari

Part teòrica
 • Mòdul I: Immunologia (en línia). Classe presencial 31 octubre: Discussió i dubtes del Mòdul I (7 hores)
 • Mòdul II: Patologia al·lèrgica (en línia). Classe presencial 19 desembre: Discussió i dubtes del Mòdul II (7 hores)
 • Mòdul III: Proves diagnòstiques (en línia. Classe presencial 27 de febrer: Discussió i dubtes del Mòdul III (7 hores)
 • Mòdul IV: Tractaments en alergología I (en línia). Classe presencial 24 d'abril: Discussió i dubtes del Mòdul IV (7 hores)
 • Mòdul V: Tractaments en alergología II (en línia). Classe presencial 29 maig: Discussió i dubtes del Mòdul V (7 hores)
 • Mòdul VI: Seguretat i qualitat (en línia). Classe presencial 19 de juny: Discussió i dubtes del Mòdul VI (5 hores)
Pràctiques asitenciales
Els alumnes podran realitzar les pràctiques en el Servei d'Al·lèrgia de l'Hospital Universitari Sagrat Cor i a l'Hospital Universitari General de Catalunya.
 • Obligatòries. 8 ECTS
 • Optatives
 • Practiques externes. 4 ECTS
 • Treball final (de postgrau, de màster). 3 ECTS
 • Total: 15 crèdits ECTS
Resum total d'hores en ECTS
 • 100 hores en línia (4 ECTS)
 • 40 hores presencials (4 ECTS)
 • 100 hores de practiques assistencials (4 ECTS)
 • Treball final de postgrau: 75 hores que comprendran teoria i pràctiques (3 ECTS)

Competències per a les quals et prepara el curs

En finalitzar el curs, els alumnes: Dominaran el maneig d'un pacient al·lèrgic, quant a proves cutànies i test d'exposició, en patologies diverses, respiratòries, alimentàries, medicamentoses, etc. Seran capaces de formar al pacient en l'ús de medicació específica (autoinjectors d'adrenalina, dispositius d'inhalació, cambres espaiadores) i educar-lo quant al control de la seva malaltia.

Destinataris

Diplomats o graduats en Infermeria.

Requisits

Alumnes amb títol universitari oficial dins de la Unió Europea

 • Fotocòpia compulsada original del títol universitari o del document d'homologació del títol, o fotocòpia compulsada original del resguard de pagament de la taxes d'emissió de títol.
 • Fotocòpia compulsada original del certificat acadèmic de notes dels estudis universitaris cursats.

Alumnes amb títol universitari oficial anés de la Unió Europea

 • Fotocòpia legalitzada original del títol universitari.
 • Fotocòpia legalitzada original del certificat acadèmic de notes dels estudis universitaris cursats.
 • Certificat emès per la universitat d'origen que indiqui que el títol faculta per a realitzar estudis de Postgrau al país on va ser expedit.

En tots els casos

 • Dos fotografies grandària carnet.
 • Fotocòpia del DNI o el passaport.
 • Curriculum vitae actualitzat.
 • Carta de motivació (Excepte per al Postgrau en Ensenyament de l'Anglès com a Llengua Estrangera).
 • Fotocòpia autenticada d'altres títols universitaris, inclosos títols de postgrau (Excepte per al Postgrau en Ensenyament de l'Anglès com a Llengua Estrangera).
 • Si l'idioma de procedència de la documentació no és l'espanyol, presentar traducció jurada original a l'espanyol del títol universitari i del certificat acadèmic.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Classes teòriques: Campus Sant Cugat de UIC Barcelona Classes pràctiques: Servei d'Al·lèrgia de l'Hospital Universitari Sagrat Cor i de l'Hospital Universitari General de Catalunya

Idiomes en els quals s'imparteix

Català i castellà

Durada

Duración: 1 curso académico, de octubre a julio. Créditos: 15 créditos ECTS.

Objectius

Conèixer les malalties al·lèrgiques des de la seva base immunològica, així com les diferents tècniques per a diagnosticar-les i els protocols terapèutics existents.

En finalitzar el curs, els participants:
 • Sabran realitzar una anamnesi dirigida correctament i dominaran el maneig d'un pacient al·lèrgic, quant a proves cutànies i test d'exposició, en patologies diverses, respiratòries, alimentàries, medicamentoses, etc.
 • Seran capaces de formar al pacient en l'ús de medicació específica (autoinyectores d'adrenalina, dispositius d'inhalació, cambres espaiadores…) i educar-lo quant al control de la seva malaltia.

Titulació obtinguda

Títol propi de Postgrau.

Pràctiques

Els alumnes podran realitzar les pràctiques en el Servei d'Al·lèrgia de l'Hospital Universitari Sagrat Cor i a l'Hospital Universitari General de Catalunya.

Promocions

Superat el procés d'admissió, es realitzarà l'ingrés del 20% del total del preu del postgrau, en concepte de reserva de plaça, després de rebre la carta oficial d'admissió.
Formalitzada la matrícula, s'abonarà en un pagament únic el 80% restant.

Beques
 • La Universitat no ofereix beques a estudis de tercer cicle. Per a obtenir ajudes econòmiques per als teus estudis hauràs de dirigir-te a institucions alienes a la Universitat.
 • Beques AGAUR
 • Beques del Ministeri d'Educació
 • Fundació Caixa Manresa
 • Fundació Marcelino Botín
Finançament
 • UIC Barcelona té convenis amb diferents entitats bancàries per al finançament del curs en condicions preferents.
Descomptes
 • 5% de descompte per a membres Alumni.
 • A més, alguns col·lectius poden disposar de descomptes especials en programes determinats, que s'especifiquen en cada fitxa.
 • Formulari d'inscripció a Alumni

Professorat

Direcció i coordinació: Sr. Enrique Martí Guadaño i Sra. Arantza Vega Castro. Professors: Dra. Pilar Llobet Agulló. Doctora en Medicina. Professora UIC Barcelona, Medicina. Al·lergòloga Pediatra. Dr. David González d'Olano. Doctor en Medicina. Al·lergòleg. Natalia Martí José. Infermera. Psicòloga. Professora UIC Barcelona, Odontologia.

Horari

Clases teóricas: sábados, de 8 a 15 h. Clases prácticas: de lunes a sábados mañana o tarde.
Postgrau Semipresencial en Alergología per a Infermeria
Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Campus i seus: Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Facultad de Derecho
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Facultad de Humanidades
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Edificio Alfa-Campus Barcelona, Inmaculada 22 08017 Barcelona
Facultad de Ciencias de la Educación
Carrer Josep Trueta, s/n 08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
+ vegeu més seus
Sol·licita informació
X