Universitat de Barcelona

Grau d'Infermeria

Universitat de Barcelona

Grau
Presencial
Oficial / Homologat

Descripció


El grau d'Infermeria forma infermers i infermeres generalistes amb preparació científica i humana i capacitat suficient per identificar i valorar les necessitats, prioritzar els problemes, tenir cura de les persones, famílies, grups i de la comunitat i avaluar el seu estat.Els titulats seran capaços d'oferir estratègies de promoció de la salut i prevenció de la malaltia i de realitzar accions que contribueixin a mantenir o restablir la salut de les persones o procurar-los una mort digna. A l'entorn del sistema de salut, els professionals de la infermeria comparteixen amb altres professionals sanitaris les funcions de planificació, organització, direcció i avaluació del sistema de salut.

El grau d'Infermeria de la UAB s'imparteix a la Facultat de Medicina. La docència dels dos primers cursos es realitza a la Unitat Docent de Ciències Mèdiques Bàsiques, a Bellaterra, i els dos últims cursos a la Unitat Docent de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, a Barcelona. Els estudis d'Infermeria tenen una llarga tradició docent i una estreta vinculació amb l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, un dels centres hospitalaris més grans de l'Estat espanyol des del punt de vista assistencial, docent i de producció científica. També estan vinculats amb l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, que té una llarga tradició assistencial, docent i investigadora. A més, s'estableixen col · laboracions amb centres d'atenció primària i sociosanitària de gran qualitat i amb una àmplia oferta de serveis.El grau d'infermeria permet aprofundir en coneixements específics mitjançant les mencions en Infància i Salut, Vellesa i Salut, Salut Mental al Llarg de la Vida o Salut i Comunitat, que es fan constar al suplement europeu al títol.


Veure més

Temari del curs

Taula de crèdits per al curs
Formació bàsica Obligatoris Optatius Treball de fi
de Grau
1r curs 48 12
2n curs 12 48
3r curs 60
4t curs 21 setembre 30
Totals 60.141 30 setembre
mencions

Menció en Infància i Salut
Menció en Vellesa i Salut
Menció de Salut Mental al Llarg de la Vida
Menció de Salut i Comunitat
Assignatures de formació bàsica i obligatòries

El 1r curs s'impartirà a la Facultat de Medicina. El 2n, 3r i 4t curs s'impartiran a la Unitat Docent de la Vall d'Hebron.
1r curs 2n curs
1r semestre
- Estructura del Cos Humà
- Funció del Cos Humà I
- Ciències Psicosocials
- Metodologia Científica i Bioestadística
- Cultura, Societat i Salut
2n semestre
- Comunicació i TIC
- Funció del Cos Humà II
- Nutrició
- Bases Ètiques i Gestió i Qualitat dels Serveis d'Infermeria
- Evolució de les Cures i Pensament Infermer - Comunicació Terapèutica
1r semestre
- Bases Metodològiques de la Infermeria
- Cures Infermeres a l'Adult I
- Cures d'Infermeria en el Procés de Envellir
- Salut Pública
2n semestre
- Pràcticum I
- Farmacologia
- Educació per a la Salut
- Pràcticum II
3r curs 4t curs
1r semestre
- Cures Infermeres en Salut Mental
- Cures Infermeres a l'Adult II
- Pràcticum III
- Pràcticum IV
2n semestre
- Infermeria i Salut Comunitària
- Cures Infermeres a la Infància, l'Adolescència i la Dona
- Cures Infermeres en Situacions Complexes
- Pràcticum V - Treball de Fi de Grau
1r semestre
- Pràcticum VI
assignatures optatives
4t curs
Les mencions són itineraris que es fan constar al suplement europeu del títol (SET).
Per obtenir una menció s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits vinculats a cada itinerari.
Menció en Infància i Salut Menció de Vellesa i Salut
- Atenció d'Infermeria al Nen i la Família amb Problemes de Salut Infantil
- Cures d'Infermeria en Atenció Primària de Salut Infantil
- Pràctiques Externes en Infància i Salut (*)
- Qualitat de les Cures
- Antropologia de la Salut i Multiculturalitat
- Teories i Models de l'Educació per a la Salut
- Teràpies Naturals
- Lectura Crítica i Metodologia de Recerca
- Programes Orientats a la Comunitat - Pràctiques Externes en Vellesa i Salut (*)
- Síndromes Geriàtriques
- Qualitat de les Cures
- Antropologia de la Salut i Multiculturalitat
- Cultura de les Organitzacions Sanitàries
- Programes Orientats a la Comunitat
- Aprendre a Viure i Acompanyar en el Procés de Morir
Menció de Salut Mental al Llarg de la Vida Menció de Salut i Comunitat
- Addiccions i Toxicomanies
- Intervencions en Salut Mental
- Pràctiques Externes en Salut Mental al Llarg de la Vida (*)
- Antropologia de la Salut i la Multiculturalitat
- Teories i Models de l'Educació per a la Salut
- Teràpies Naturals
- Lectura Crítica i Metodologia de Recerca - Programes Orientats a la Comunitat
- Pràctiques Externes en Salut i Comunitat (*)
- Qualitat de les Cures
- Teories i Models de l'Educació per a la Salut
- Antropologia de la Salut i Multiculturalitat
- Teràpies Naturals
- Aprendre a Viure i Acompanyar en el Procés de Morir
- Integració Social i Cultural: Readaptació
- Paper dels professionals de la salut en els Mitjans de Comunicació
- Lectura Crítica i Metodologia de Recerca

(*) Obligatòria de menció. En qualsevol cas, l'estudiant ha de cursar, com a mínim, una de les assignatures de pràctiques.


Veure més

Destinataris


L'estudiant que vulgui cursar aquests estudis ha de ser una persona amb capacitat per a les relacions interpersonals i el treball en equip, amb capacitat d'escolta i d'adaptar-se al'entorn, i que demostri responsabilitat i dedicació. També ha de tenir capacitat per a la resolució de problemes i la presa de decisions, habilitat per a l'autoaprenentatge, i mostrar respecte davant els valors i la cultura de les persones. També ha de ser capaç de comprometre amb la salut i el benestar de les persones, famílies i grups.


Veure més

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau d'Infermeria

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos