Grau en Enginyeria Química

1065 Persones estan visitant aquest curs
Més de 10.000 €
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
IQS Institut Químic de Sarrià
Grau en Enginyeria Química
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
4 anys
Més de 10.000 €

Descripció

El títol de Grau en Enginyeria Química, titulació en el marc de l'EEES (Espai Europeu d'Educació Superior), té com a objectiu que desenvolupis els coneixements, habilitats i aptituds necessàries per a convertir-te en un químic preparat per aportar els coneixements científics i els valors ètics i socials al control i desenvolupament de productes.

Temari

Primer curs
Matemàtiques
Informàtica i Càlcul Numèric
Química General
Física
Biologia
Fonaments del Laboratori Químic i Biològic
Economia i Organització Industrial
 
Segon curs
Química Física I
Química Física II
Química Inorgànica
Química Analítica
Estadística
Operacions Bàsiques d'Enginyeria I
Laboratori de Química i Enginyeria I
Laboratori de Química i Enginyeria II
Expressió Gràfica
 
Tercer curs
Química Orgànica
Operacions Bàsiques d'Enginyeria II
Ciència i Tecnologia dels Materials
Ètica
Oral and written communication
Electrotècnia
Mètodes numèrics per a enginyers
Tecnologia del Medi Ambient
Termodinàmica Aplicada
Laboratori de Química i Enginyeria III
Laboratori de Química i Enginyeria IV
 
Quart curs
Química Industrial
Disseny de Reactors
Instrumentació i Control de Processos
Simulació de Processos
Disseny i Projectes d' Instal·lacions Industrials
Seguretat i Higiene Industrial
Laboratori d'Enginyeria
Pràcticum EQ
Treball Fi de Grau EQ
Màquines i mecanismes
Mecànica i Resistència de Materials


Treball Final de Grau
 
En el Treball final de Grau (TFG) realitzaràs de forma individual un projecte en el qual existeixen elements de recerca o d'aplicació industrial innovadora, representant una aproximació a la pràctica professional. Amb ell desenvoluparàs la capacitat per comprendre coneixements avançats de la teva àrea, d'utilitzar sistemes, components o processos per aconseguir els requisits establerts, d'utilitzar noves tècniques i noves eines de la seva àrea i de dissenyar processos i experiments per aconseguir els requisits establerts.
 
A més, et permetrà progressar en l'habilitat per comunicar-te eficaçment tant de forma oral com escrita, a treballar en equip, a incorporar aspectes contemporanis relacionats amb l'exercici de la teva professió i a reconèixer la necessitat de formació permanent.
 
El TFG ho realitzaràs sota l'adreça d'un professor del grau, incorporant-te a un equip de recerca del professor-director. Amb les mateixes garanties acadèmiques, i sempre sota la tutoria d'un professor del grau, el TFG podràs realitzar-ho en altres institucions, com a universitats nacionals o estrangeres, centres de recerca públics o privats, o indústries o empreses dels sectors químics o biotecnològics. El  TFG culminarà amb la redacció d'una memòria i la seva presentació i defensa davant un tribunal.
 
 
 

Competències per a les quals et prepara el curs

Gràcies al grau en Enginyeria Química, seràs capaç de: Comprendre i aplicar els coneixements de Química, Biociències i Enginyeria en la pràctica de les Ciències Químiques i Biomoleculars. Comprendre i fer servir coneixements generals d'Economia, Anglès Tècnic, Ètica i Gestió en la pràctica de les Ciències Químiques i Biomoleculars. Comprendre coneixements avançats de Química i Biociències per a la pràctica de les Ciències Químiques i Biomoleculars Realitzar experiments per aconseguir els requisits establerts en els mateixos. Utilitzar sistemes, components o processos per aconseguir els requisits establerts en l'activitat a realitzar. Identificar, formular i resoldre problemes bàsics de Matemàtiques, Química, Física, Informàtica i Biologia i problemes en els àmbits de la Química, Biociències i Enginyeria. Analitzar, integrar i interpretar dades i informació de l'àmbit de la Química i de les Biociències.

Requisits

Per accedir als estudis de Grau en Enginyeria Química has de tenir el títol de Batxillerat i haver superat les proves d'accés a la universitat (PAU) o selectivitat. En el cas d'estudiants que no hagin estudiat a Espanya i ho hagin fet en un país de la UE o d'altres estats amb els quals Espanya hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat, els candidats per accedir a la universitat espanyola hauran de complir els requisits acadèmics exigits en els seus respectius sistemes educatius per accedir a les seves universitats. La Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED) li facilitarà la credencial que li permetrà el dret d'accés a la universitat espanyola.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Prova d'accés

Els alumnes realitzen una prova d'admissió que consisteix en la realització d'un test psicotècnic i de coneixement d'anglès i es fa la revisió de l'expedient acadèmic de l'estudiant.

Idiomes en els quals s'imparteix

Primer curs en castellà. La resta de cursos trilingüe: castellà, català i anglès en funció de les competències lingüístiques de l'alumnat i del professorat.

Objectius

El títol de Grau en Enginyeria Química, titulació en el marc de l'EEES (Espai Europeu d'Educació Superior), té com a objectiu que desenvolupis els coneixements, habilitats i aptituds necessàries per a convertir-te en un químic preparat per aportar els coneixements científics i els valors ètics i socials al control i desenvolupament de productes.

L'objectiu general del Grau en Enginyeria Química és donar-te una formació sòlida en Enginyeria Química (els seus conceptes fonamentals i aplicacions), una visió moderna tant d'aquests coneixements com de la responsabilitat professional en l'exercici de la professió en la qual es fa especial èmfasi en les formes de producció respectuoses amb el medi ambient, sostenibles i generadores de productes que contribueixen al progrés i benestar, i una formació complementària en Biociències (centrada en l'estructura, propietats i funcions de les biomolècules) que et permetrà treballar en un entorn industrial en el qual aquestes biotecnologies tenen un paper cada vegada més important.

Titulació obtinguda

Graduat/da en Ingenieria Química per la Universitat Ramon Llull

Pràctiques

En el Pla d?Estudis del graduat en Enginyeria Química, tots els estudiants realitzen Pràctiques a una empresa per un equivalent a 6 crèdits.

Perspectives laborals

Empreses en què es realitzin processos químics i / o biotecnològics: indústria farmacèutica, alimentària, tecnologies del medi ambient, química, petroquímica, automoció, empreses de serveis, paperera, tèxtil ... Equips de R + D + i per desenvolupar i aplicar nous productes i processos químics i / o biotecnològics, tecnologies d'aprofitament de matèries primeres i processos de tractament i reutilització de residus industrials. L'administració pública i en el camp de la docència. Estudis de postgrau posteriors: màsters i doctorat.

Promocions

IQS dedica un fons limitat per concedir ajudes econòmiques i fer front al finançament d'una part del cost dels estudis, per als estudiants que es matriculen en les titulacions

Avantatges del curs

Dedicació pràctica: Laboratori o Planta Pilot: 3 hores diàries (50% de la jornada).

Borsa de treball

El servei de Carreres Professionals d'IQS ofereix assessorament professional als estudiants de Grau i Màster.

Lloc on s'imparteix el curs

Via Augusta, 390, 08017, Barcelona, Spain PER A MÉS INFORMACIÓ, CONTACTAR: grausiqs@iqs.edu

Horari

De dilluns a divendres de 8.00 h a 14.30 h
Grau en Enginyeria Química
IQS Institut Químic de Sarrià
Campus i seus: IQS Institut Químic de Sarrià
IQS Institut Químic de Sarrià
Via Augusta, 390 08017 Barcelona
Sol·licita informació
X