Universitat de Barcelona

Grau de Matemàtiques

Universitat de Barcelona

Grau
Presencial
Oficial / Homologat
240 Crèdits

Descripció

¿Què es pretén amb aquest ensenyament?

Formar graduats que adquireixin una formació general i equilibrada dels diferents camps de les matemàtiques, la naturalesa, els mètodes i les finalitats més rellevants, i que els preparin tant per treballar en algunes de les professions associades a la titulació com per continuar els estudis en un nivell superior.Desenvolupar les capacitats d'anàlisis, abstracció, intuïció i pensament lògic, així com la capacitat de reconèixer la presència de les matemàtiques en fenòmens naturals, científics, tecnològics i socials.¿De què podràs treballar?

Podràs treballar en els següents àmbits:Docència no universitària (ensenyament secundari).

Empreses d'informàtica i telecomunicacions.

Empreses de banca, finances i assegurances.

Consultoria.

Docència universitària i investigació.

Ciència i tecnologia.

Indústria.

Administració pública.

Veure més

Destinataris

És interessant i recomanable que tinguis:

Capacitat de treball i elevat interès per les matemàtiques.Es recomana haver cursat el batxillerat en la modalitat de Tecnologia o en la de Ciències de la Naturalesa i la Salut, i haver superat amb èxit les matèries de matemàtiques. Per al nou batxillerat que emana de l'actual Llei Orgànica d'Educació (LLOI), es recomana haver cursat la modalitat de Ciència i Tecnologia, incloent totes les assignatures possibles de matemàtiques.És convenient que l'estudiant tingui capacitat de treball i un interès elevat per les matemàtiques.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau de Matemàtiques

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos