Grau de Matemàtiques

Grau
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

¿Què es pretén amb aquest ensenyament?


Formar graduats que adquireixin una formació general i equilibrada dels diferents camps de les matemàtiques, la naturalesa, els mètodes i les finalitats més rellevants, i que els preparin tant per treballar en algunes de les professions associades a la titulació com per continuar els estudis en un nivell superior.

Desenvolupar les capacitats d'anàlisis, abstracció, intuïció i pensament lògic, així com la capacitat de reconèixer la presència de les matemàtiques en fenòmens naturals, científics, tecnològics i socials.

¿De què podràs treballar?


Podràs treballar en els següents àmbits:

Docència no universitària (ensenyament secundari).
Empreses d'informàtica i telecomunicacions.
Empreses de banca, finances i assegurances.
Consultoria.
Docència universitària i investigació.
Ciència i tecnologia.
Indústria.
Administració pública.

Destinataris

És interessant i recomanable que tinguis:


Capacitat de treball i elevat interès per les matemàtiques.

Es recomana haver cursat el batxillerat en la modalitat de Tecnologia o en la de Ciències de la Naturalesa i la Salut, i haver superat amb èxit les matèries de matemàtiques. Per al nou batxillerat que emana de l'actual Llei Orgànica d'Educació (LLOI), es recomana haver cursat la modalitat de Ciència i Tecnologia, incloent totes les assignatures possibles de matemàtiques.

És convenient que l'estudiant tingui capacitat de treball i un interès elevat per les matemàtiques.
Grau de Matemàtiques
Universitat de Barcelona
Campus i seus: Universitat de Barcelona
Universidad de Barcelona
08007 Barcelona
Cursos més populars
X