Matemàtiques (oposició Secundària)

Oposicions
On-line | Semi-presencial
Barcelona
Consulteu el preu

Descripció

Ser professor de secundària de matemàtiques està només a un pas, només has de superar 2 proves. La prova A consisteix en el desenvolupament d'un tema i la resolució de casos pràctics i la prova B que consisteix en la defensa de la programació i la unitat didàctica. Necessites la millor formació que només MasterD t'ofereix.

Vols saber què ens diferencia de la resta?
• Som diferents perquè només nosaltres t'oferim la preparació més completa:
• Et proporcionem els millors temaris i una atenció personalitzada.
• A la teva delegació realitzaràs simulacres d'examen com els oficials.
• Estaràs preparat per superar l'exposició oral gràcies als enregistraments en el teu centre que et permetran aprendre dels teus errors i millorar dia a dia.
• Et corregirem individualment la programació didàctica.
• Tindràs a la teva disposició tallers i activitats al teu centre més proper.
• Et planificarem l'estudi adaptant-nos a les teves necessitats.

Com veus amb aquest curs et preparem per superar totes les proves.

Requisits

Ser espanyol, nacional d'un país membre de la Unió Europea o nacional de la República d'Islàndia o nacional del Regne de Noruega.
Tenir complerts els 18 anys i no excedir l'edat establerta per a la jubilació.
Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques habituals per al cos que s'opta.
No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques.
No estar en causa legal d'incapacitat o incompatibilitat segons la norma vigent, deixant fora de perill el dret d'opció que aquesta li atorgui.
No ser funcionari de carrera o en pràctiques del mateix cos al qual es pretén ingressar.
Ser llicenciat, arquitecte o enginyer.
Estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica

Metodologia

Classes en directe: Videosesiones en directe sobre continguts del curs. Preparem el 100% proves: Supera TOTS els proves amb Master.D. Programació Didàctica: Correcció personalitzada del teu professor. Pràctica de l'oratòria: Simulacres i enregistraments en vídeo. Avaluació Contínua Individual: Seguiment individual amb el teu preparador. Simulacres d'examen: Similars als exàmens oficials.

Perspectives laborals

Matemàtiques (oposició Secundària)
MasterD Oposiciones
Campus i seus: MasterD Oposiciones
Barcelona
Valencia, 79-81 08029 Barcelona
Cursos més populars
Sol·licita informació
X