Descripció

Centre docentFacultat de Biociencias

Presentació

La Microbiologia és la ciència que estudia i utilitza els organismes de dimensions tan petites que, a simple vista, ens resulten invisibles. La diversitat biològica dels organismes és molt més gran que la de la resta dels éssers vius que habiten al nostre planeta. Tenint en compte aquesta diversitat, els microorganismes han estat usats des de temps històrics com a productors i transformadors de substàncies d'interès i, especialment, per produir aliments.Actualment, en l'era de l'ADN recombinant, els microorganismes aporten les eines bàsiques per al desenvolupament d'estratègies de manipulació genètica i per als estudis de genòmica, proteòmica, transcriptómica, metabolómica i interactómica. A més, també s'usen com a fàbriques cel·lulars per a la producció de productes, per a la millora de processos biotecnològics o com a eines de bioremedio. Les seves aplicacions tenen un ampli abast, estenent-se no només a les ciències mediambientals i a la tecnologia alimentària, sinó també al desenvolupament de la nanotecnologia, les medicines innovadores i altres branques emergents de les ciències biològiques, amb un impacte especialment fort en els estudis sobre l'origen de la vida i en exobiología.El conjunt d'aplicacions derivades de la Microbiologia reflecteix la demanda actual de la societat de persones amb una formació sòlida en el camp de les ciències microbiològiques que puguin enfrontar-se i superar els nous reptes que actualment es plantegen en molts àmbits.

Formació complementàriaLa Facultat organitzarà cursos propedéuticos si ho considera necessari.

Règim d'estudiTemps complet.

ModalitatPresencial.

Horaris/TornsTorn de matí i tarda.

Període lectiuSemestral.

IdiomaCatalà, castellà i anglès.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tot el treball de l'estudiant.Pràctiques professionals

Cada curs té programades assignatures de pràctiques, en les quals l'estudiant desenvolupa l'habilitat de treballar en el laboratori i aprèn a integrar els resultats experimentals.

L'assignatura optativa Prácticum, de 12 crèdits, ofereix a l'estudiant la possibilitat de fer una estada en una empresa o en un centre docent.Programes d'intercanviIntercanvis amb universitats europees (Erasmus).

Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol (Séneca).

Programa propi de la UAB amb universitats de tothom.

Preu vigent per crèdit19,45 eurosCompetències generals

Demostrar que coneixen, de manera integrada, el conjunt dels éssers vius i que posseeixen un profund coneixement bàsic i aplicat dels microorganismes i de les bases conceptuals, metodologies i tècniques instrumentals que s'apliquen al seu estudi.

Aplicar els coneixements adquirits en diferents sectors industrials, ambientals i tecnològics, en hospitals i laboratoris d'anàlisis, en centres d'investigació i desenvolupament i en ens de les administracions públiques, així com en qualsevol activitat que requereixi un bon coneixement dels microorganismes i les seves aplicacions.

Elaborar i executar treballs de recerca en l'àmbit de les biociencias, en particular de la microbiologia, i analitzar i interpretar els resultats obtinguts.

Transmetre idees, coneixements i resultats sobre les ciències de la vida i, en particular, sobre els diferents àmbits de la microbiologia, ja sigui oralment o per escrit, i tant a un públic especialitzat com no especialitzat.

Desenvolupar les habilitats d'aprenentatge necessàries per prosseguir la seva formació en diferents especialitats científiques i tecnològiques del camp de les biociencias i afins.

Competències transversals

InstrumentalsUtilitzar bibliografia o eines d'Internet, específiques de Microbiologia i d'altres ciències afins, tant en llengua anglesa com en la llengua pròpia.

Obtenir, seleccionar i gestionar la informació.

Identificar i resoldre problemes.

Dissenyar experiments i interpretar els resultats.

Saber comunicar oralment i per escrit.

InterpersonalsCapacitat d'anàlisi i síntesi, d'organització i planificació i de presa de decisions.

Saber treballar individualment, en grup, en equips de caràcter multidisciplinari i en un context internacional.

Desenvolupar el raonament crític en l'àmbit d'estudi i en relació a l'entorn social.

Compromís ètic.

SistémicasAplicar els coneixements teòrics a la pràctica.

Adaptar-se a noves situacions.

Desenvolupar la creativitat i la iniciativa.

Mostrar esperit emprenedor i exercir lideratge.

Conèixer i aplicar les normes de seguretat i qualitat en Microbiologia.

Sensibilització cap a temes mediambientals, sanitaris i socials.

Sortides professionals

Un microbiólogo/loga és un/a científic/al fet que estudia la biologia dels microorganismes, les seves interaccions amb l'espècie humana, amb altres éssers vius i amb el medi ambient, així com les aplicacions dels microorganismes.

La microbiologia abasta diferents àmbits des de la fisiologia microbiana, fins a la microbiologia ambiental, o la virologia i la microbiologia clínica.Les tasques que estan capacitats per fer els professionals de la microbiologia són extraordinàriament variades, a continuació es detallen algunes per sectors:Salut Humana: Aïllar i identificar microbis patògens en aigües, aliments, etc.

Sector Mediambiental: Analitzar la diversitat microbiana de qualsevol ambient natural, analitzar la contaminació ambiental i la qualitat de les aigües, etc.

Sector Agroalimentari: Estudiar el paper beneficiós dels microorganismes que intervenen en l'elaboració d'aliments. Participació en l'elaboració de nous productes alimentaris i d'aliments funcionals, etc.

Sector Industrial: Modificar i millorar genèticament els microorganismes d'interès industrial, controlar les fermentacions industrials, etc.

Sector de l'ensenyament.

Investigació bàsica, etc.

Veure més

Destinataris

Perfil d'ingrés

L'estudiant que vulguin cursar aquests estudis ha de tenir una bona formació cientificotècnica, en l'àmbit de ciències de la vida o de la salut.El grau es dirigeix a estudiants interessats a conèixer els microorganismes, estudiar la seva biologia i a descobrir quins són les seves relacions amb els altres organismes i com afecten a les nostres vides i al nostre planeta.També es dirigeix a estudiants amb un interès professional en l'àmbit de la investigació bàsica o al món de la indústria agroalimentària, farmacèutica, mediambiental, de diagnòstic i en el sanitari (humà, animal i vegetal), tant en el seu vessant de producció i anàlisi com d'investigació i desenvolupament relacionats amb la microbiologia.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau de Microbiologia

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos