Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Quins estudis d'FP tenen més inserció laboral?

Notícia

Descobreix les famílies professionals i titulacions amb més oportunitats de feina d'aquesta opció formativa

  • 08/05/2024
  • Temps de lectura 7 mins

  • Valora

Noelia Carmona. Redacció d'Educaweb.
Si vols estudiar un cicle formatiu de Formació Professional (FP) t'interessarà saber quines famílies professionals i titulacions gaudeixen de més oportunitats laborals.

I és que 2 de cada 3 titulats d'FP consideren que els seus estudis els han servit per trobar feina, segons l'informe Formación Profesional y empleabilidad, elaborat per Randstad Research i la Universitdad CEU San Pablo.

Esbrina quines famílies professionals i cicles formatius d'FP compten amb les taxes d'ocupació més elevades!

Les famílies d'FP de grau mitjà amb més ocupació

1. Instal·lació i Manteniment

El 87% dels titulats d'algun cicle formatiu de grau mitjà (CFGM) de la família Instal·lació i Manteniment està treballant als 5 anys de finalitzar els seus estudis.
 

Els tècnics d'aquesta família són els que compten amb la taxa d'ocupació més alta. Entre ells destaquen:

 
instalación y mantenimiento
Els titulats de la família Instal·lació i Manteniment són els que gaudeixen de la taxa d'inserció laboral més elevada. Imatge: Freepik.


2. Transport i Manteniment de Vehicles

Els Tècnics en Carrosseria són els que gaudeixen d'una major taxa d'ocupació (87,8%) entre els titulats d'algun CFGM de la família Transport i Manteniment de Vehicles.

El segueixen els Tècnics en Electromecànica de Vehicles Automòbils, els Tècnics en Electromecànica de Maquinària i els Tècnics en Manteniment de Material Rodant Ferroviari (els 3 amb un 82,3%).


3. Fabricació Mecànica

8 de cada 10 titulats de CFGM de la família Fabricació Mecànica té feina als 5 anys de finalitzar els seus estudis.

Entre els que compten amb majors taxes d'ocupació es troben:


4. Marítimo-pesquera

Els titulats de la família Marítimo-Pesquera també compten amb bones taxes d'ocupació: el 79% d'ells està treballant als 5 anys d'acabar els estudis.

Entre les seves titulacions es troben les de:


5. Sanitat

Malgrat que Sanitat és la cinquena família en quant a taxa d'ocupació amb el 78,8% dels seus titulats ocupats, destaca per tenir la titulació amb la taxa d'inserció més alta de totes.

Es tracta dels Tècnics en Emergències Sanitàries (90,7%). Els únics professionals amb la taxa d'ocupació per sobre del 90% d'entre tots els estudis de grau mitjà.
 

instalación y mantenimiento
9 de cada 10 Tècnics en Emergències Sanitàries té feina. Imatge: Freepik.

Les oportunitats laborals en l'FP de grau superior

1. Instal·lació i manteniment

Aquesta família d'FP repeteix en el número 1 també en els cicles formatius de grau superior (CFGS), ja que el 89,4% dels tècnics superiors té ocupació als 5 anys de finalitzar la seva formació. Destaquen:


2. Fabricació Mecànica

El 88% dels titulats de CFGS d'aquesta família professional està treballant.

De les 5 titulacions que ofereix aquest sector destaquen les 3 següents per la seva alta inserció laboral:


3. Transport i Manteniment de Vehicles

Els titulats de la família Transport i Manteniment de Vehicles també compten amb bones taxes d'ocupació: el 87% d'ells està empleat als 5 anys d'acabar els estudis.

Entre les seves titulacions destaquen les de:


4. Electricitat i Electrònica

El 86% dels titulats de CFGS de la família Electricitat i Electrònica té feina als 5 anys de finalitzar els seus estudis.

Entre els que compten amb majors taxes d'ocupació es troben:


5. Comerç i Màrqueting

Comerç i Màrqueting completa el top 5 de les famílies d'FP amb major inserció laboral en els CFGS amb un 84% de persones amb ocupació.

Destaquen les titulacions de:

Quines són les principals dificultats a l'hora de trobar feina?

El 72% de les persones consultades considera que la manca d'experiència professional és la principal dificultat per trobar feina, tant per als titulats de cicles mitjans com superiors.

Per contra, afirmen que la falta de coneixements informàtics és la causa que menys els allunya d'un lloc de feina.

Sabies que...?

  • 7 de cada 10 titulats de CFGM que treballaven consideren que la seva formació ha estat suficient per desenvolupar la seva feina.

  • Els tècnics de la família de Sanitat són els més satisfets amb la seva formació (81%), sent els Tècnics en Cures Auxiliars d'Infermeria els que més (81,5%).

  • El 68% dels tècnics superiors tornaria a cursar els mateixos estudis, sent els Tècnics Superiors en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear els que més (85,6%).

Fitxa tècnica

L'informe Formación Profesional y empleabilidad, elaborat per Randstad Research i la Universidad CEU San Pablo, analitza la situació laboral dels titulats de cicles d'FP als 5 anys de finalitzar els seus estudis.  

Per la seva creació s'han tingut en compte dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i estadístiques d'inserció laboral dels graduats en ensenyaments de ormació profesional del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes (MEFPD), entre d'altres.