Barcelona Formación

Curs de Grau Mitjà en Operacions de Laboratori

Barcelona Formación

Cicle formatiu de grau mitjà
Presencial | Semi-presencial

Descripció

Si el que t'agrada és treballar com a Tècnic en Operacions de Laboratori, a Barcelona Formació et preparem per poder obtenir la titulació d'aquest cicle formatiu i realitzar les proves lliures segons RD 1147/2011.Barcelona Formació et lliurarà un diploma acreditatiu d'haver superat amb èxit tot el programa formatiu, i poder obtenir la titulació oficial de l'administració competent.

Temari del curs

Mòdulo1- Química aplicada.
Mòdul 2- Mostreig i operacions unitàries de laboratori.
Mòdul 3- Proves fisicoquímiques.
Mòdul 4- Serveis auxiliars al laboratori.
Mòdul 5- Seguretat i organització en el laboratori.
Mòdul 6- Tècniques bàsiques de microbiologia i bioquímica.
Mòdul 7- Operacions d'anàlisi química.
Mòdul 8- Assajos de materials.
Mòdul 9- Emmagatzematge i distribució en el laboratori.
Mòdul 10- Principis de manteniment electromecànic
Mòdul 11- Formació i orientació laboral.
Mòdul 12- Empresa i iniciativa emprenedora.
Mòdul 13- Formació en centres de treball.

Destinataris

Amb aquests estudis podràs preparar mostres i realitzar assajos físics, anàlisis químiques, proves microbiològiques, seguint procediments i mètodes analítics establerts respectant les normes de seguretat i mediambientals prescrites.

Requisits


 • Tenir 18 anys per al títol de tècnic.

 • Posseir el títol de graduat en educació secundària obligatòria per al títol de Tècnic. Haver superat la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

 • Les persones que hagin cursat estudis en règim presencial oa distància, podran presentar-se a aquestes proves per a la superació dels mòduls professionals que tinguin pendents.

 • Durant un mateix curs acadèmic, un alumne no pot estar matriculat en el mateix mòdul professional a distància i en règim presencial, així com en les proves per a l'obtenció d'aquest.

 • En funció dels estudis que hagis cursat anteriorment, es podrà sol·licitar la convalidació de mòduls professionals un cop el participant s'hagi matriculat en la prova.

 • En el cas de complir amb els requisits per a accedir al mòdul de Formació en Centres de Treball, un cop matriculat també podran sol·licitar l'exempció total o parcial de l'FCT si compleix amb els requisits.Veure més

Metodologia

Establim amb l'alumne un pla d'estudis, en el qual de dilluns a divendres realitzen exercicis, resolen dubtes i fan esquemes sobre el tema de què s'examinaran.
Dijous fan una exposició oral i el divendres examen.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà.

Tipus d'avaluació

Avaluació contínua totes les setmanes.

Horari/Torn

Dilluns a Dijous de 10:00 a 19:00.
Divendres de 10:00 a 15:00.

Lloc on s'imparteix el curs

Calle Balmes 7, 1º D. Barcelona

Objectius


 • Realitzar el muntatge dels equips i la posada a punt de les instal·lacions auxiliars d'un laboratori, seleccionat els recursos i mitjans necessaris i seguint els procediments de treball.

 • Posar en marxa els equips, verificant la seva operativitat i la dels serveis auxiliars, i la disponibilitat de matèries i productes, segons els procediments establerts.

 • Preparar les barreges i dissolucions necessàries, complint normes de qualitat, prevenció de riscos i seguretat ambiental.

 • Realitzar preses de mostres, tenint en compte la seva naturalesa i finalitat, aplicant els procediments establerts.

 • Preparar la mostra per a l'anàlisi, seguint procediments normalitzats i adequant-la a la tècnica que s'ha d'utilitzar.Perspectives laborals

Analista de laboratori.
Auxiliar de laboratori.
Tècnic de laboratori Operador de manteniment de serveis auxiliars, equipament i magatzem.
Mostrejador i assajos de camp.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Grau Mitjà en Operacions de Laboratori

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs de Grau Mitjà en Operacions de Laboratori