Curs de Grau Mitjà en Operacions de Laboratori

1141 Persones estan visitant aquest curs
entre 1.000 € i 2.500 €
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Barcelona Formación
Curs de Grau Mitjà en Operacions de Laboratori
Sol·licita informació
Cicle formatiu de grau mitjà
Presencial | Semi-presencial
Barcelona
entre 1.000 € i 2.500 €

Descripció

Si el que t'agrada és treballar com a Tècnic en Operacions de Laboratori, a Barcelona Formació et preparem per poder obtenir la titulació d'aquest cicle formatiu i realitzar les proves lliures segons RD 1147/2011.

Barcelona Formació et lliurarà un diploma acreditatiu d'haver superat amb èxit tot el programa formatiu, i poder obtenir la titulació oficial de l'administració competent.

Temari

Mòdulo1- Química aplicada.
Mòdul 2- Mostreig i operacions unitàries de laboratori.
Mòdul 3- Proves fisicoquímiques.
Mòdul 4- Serveis auxiliars al laboratori.
Mòdul 5- Seguretat i organització en el laboratori.
Mòdul 6- Tècniques bàsiques de microbiologia i bioquímica.
Mòdul 7- Operacions d'anàlisi química.
Mòdul 8- Assajos de materials.
Mòdul 9- Emmagatzematge i distribució en el laboratori.
Mòdul 10- Principis de manteniment electromecànic
Mòdul 11- Formació i orientació laboral.
Mòdul 12- Empresa i iniciativa emprenedora.
Mòdul 13- Formació en centres de treball.

Destinataris

Amb aquests estudis podràs preparar mostres i realitzar assajos físics, anàlisis químiques, proves microbiològiques, seguint procediments i mètodes analítics establerts respectant les normes de seguretat i mediambientals prescrites.

Requisits

 • Tenir 18 anys per al títol de tècnic.
 • Posseir el títol de graduat en educació secundària obligatòria per al títol de Tècnic. Haver superat la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys.
 • Les persones que hagin cursat estudis en règim presencial oa distància, podran presentar-se a aquestes proves per a la superació dels mòduls professionals que tinguin pendents.
 • Durant un mateix curs acadèmic, un alumne no pot estar matriculat en el mateix mòdul professional a distància i en règim presencial, així com en les proves per a l'obtenció d'aquest.
 • En funció dels estudis que hagis cursat anteriorment, es podrà sol·licitar la convalidació de mòduls professionals un cop el participant s'hagi matriculat en la prova.
 • En el cas de complir amb els requisits per a accedir al mòdul de Formació en Centres de Treball, un cop matriculat també podran sol·licitar l'exempció total o parcial de l'FCT si compleix amb els requisits.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Establim amb l'alumne un pla d'estudis, en el qual de dilluns a divendres realitzen exercicis, resolen dubtes i fan esquemes sobre el tema de què s'examinaran. Dijous fan una exposició oral i el divendres examen.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà.

Objectius

 • Realitzar el muntatge dels equips i la posada a punt de les instal·lacions auxiliars d'un laboratori, seleccionat els recursos i mitjans necessaris i seguint els procediments de treball.
 • Posar en marxa els equips, verificant la seva operativitat i la dels serveis auxiliars, i la disponibilitat de matèries i productes, segons els procediments establerts.
 • Preparar les barreges i dissolucions necessàries, complint normes de qualitat, prevenció de riscos i seguretat ambiental.
 • Realitzar preses de mostres, tenint en compte la seva naturalesa i finalitat, aplicant els procediments establerts.
 • Preparar la mostra per a l'anàlisi, seguint procediments normalitzats i adequant-la a la tècnica que s'ha d'utilitzar.

Perspectives laborals

Analista de laboratori. Auxiliar de laboratori. Tècnic de laboratori Operador de manteniment de serveis auxiliars, equipament i magatzem. Mostrejador i assajos de camp.

Tipus d'avaluació

Avaluació contínua totes les setmanes.

Lloc on s'imparteix el curs

Calle Balmes 7, 1º D. Barcelona

Horari

Dilluns a Dijous de 10:00 a 19:00. Divendres de 10:00 a 15:00.
Curs de Grau Mitjà en Operacions de Laboratori
Barcelona Formación
Campus i seus: Barcelona Formación
Barcelona Formacion
Ronda Universitat, 33, Pral 2 08007 Barcelona
Sol·licita informació
X