Màster en Monitorització d'Assaigs Clínics i Medical Affairs (XIII Edició)

1044 Persones estan visitant aquest curs
Preu 10.990 €
Sol·licita informació
CESIF Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica
Màster en Monitorització d'Assaigs Clínics i Medical Affairs (XIII Edició)
Sol·licita informació
Màster
Presencial
Barcelona
9 mesos
Preu 10.990 €

Descripció

El Màster en Monitorització d'Assaigs Clínics i Medical Affairs té com a objectiu oferir als seus estudiants una especialització integral en l'àrea de la recerca clínica, permetent la seva projecció professional en qualsevol de les diverses posicions de l'àmbit mèdic-científic en la indústria farmacèutica (monitorització de assaigs clínics, Project Management, Medical Advisor, Medical Scientific Liaison, farmacovigilància, accés a mercat, etc.).
Els estudiants dominaran els coneixements bàsics per desenvolupar la seva trajectòria professional tant en àmbits de desenvolupament clínic com en Medical Affairs, en les àrees específiques de: entorn i estructura de les empreses, funcions dels departaments medicocientífics; disseny, posada en marxa i seguiment d'assaigs clínics; farmacovigilància; Data Management; el registre i accés a el mercat de medicaments; o el Project Management.
De forma complementària, els estudiants desenvoluparan competències, habilitats i aptituds professionals en matèria de planificació i gestió de projectes, comunicació i treball en equip.
Connexió amb la realitat de el sector: Un claustre format per professionals en actiu, les visites a empreses que s'organitzen durant el curs i la realització de pràctiques professionals per a estudiants que així ho desitgin, garanteixen la connexió amb la realitat laboral de tots els estudiants i l'aplicació directa dels coneixements que adquireixen durant el curs al seu lloc de treball.

Temari

El programa d'el Màster en Monitorització d'Assaigs Clínics i Medical Affairs s'estructura en els següents blocs de continguts:
Estructura i entorn de la indústria farmacèutica
Els estudiants adquiriran un profund coneixement de l'organització, activitats, funcions i responsabilitats principals de les posicions objectiu de l'màster i de el mercat laboral i oportunitats professionals que ofereix el sector.

Bases científiques de la recerca clínica
S'analitzaran els conceptes bàsics en matèria de toxicologia, farmacologia, farmacocinètica i galènica necessaris per exercir activitats relacionades amb el desenvolupament clínic.
 
L'assaig clínic i els seus tipus
Introducció a el coneixement dels diferents tipus d'assajos clínics i projectes d'investigació clínica, així com de les diferents fases de desenvolupament.

Entorn regulador de l'assaig clínic
S'abordaran en detall els diferents aspectes ètics i legals, tant a nivell europeu com nacional, les Good Clinical Practices i els documents essencials per al desenvolupament dels assajos clínics.

Metodologia del monitoratge d'assaigs clínics
S'estudiarà de forma detallada la metodologia de l'assaig i desenvolupament dels diferents passos a seguir per monitoritzar un assaig clínic. S'aprofundirà amb un enfocament pràctic en totes les activitats relacionades amb la posada en marxa, seguiment i tancament d'assajos clínics, el perfil de l'monitor, la perspectiva de l'investigador i les noves metodologies de monitorització clínica.

Biometria i gestió de dades
Els estudiants adquiriran sota un enfocament pràctic coneixements específics i dominaran l'ús de les eines necessàries per al tractament estadístic de dades, la comunicació científica i la publicació de resultats.

Farmacovigilància
S'analitza el marc legal que regula la seguretat així com el reporti i seguiment d'esdeveniments adversos / greus de el medicament, les interaccions farmacològiques i el procediment d'elaboració d'informes de seguretat.

Farmacoepidemiologia
Es presenten els principis bàsics, el marc legal i la metodologia de qualsevol dels tipus d'estudis observacionals possibles i d'estudis de seguretat de medicaments post-autorització.

Farmacoeconomia
En aquest tema es desenvoluparan coneixements específics sobre economia de la salut i en avaluació econòmica de tecnologies sanitàries, els diferents estudis farmacoeconòmics susceptibles de ser inclosos en la documentació de registre per dotar el nou medicament de valor afegit.

Market Access
Després de l'estudi d'aquest bloc, es dominaran els coneixements sobre els diferents procediments de registre de medicaments, estratègies d'autorització de preus, finançament i accés a el mercat de nous productes en les condicions més competitives de prescripció i finançament.

Medical Affairs
Es diferenciaran les diferents activitats i funcions de Medical Affairs en els departaments mèdic-científics en la Indústria Farmacèutica i les principals posicions relacionades, com les figures de Medical Advisor i Medical Scientific Liaisons, així com les funcions de el departament de suport científic a Màrqueting, tot això sota el Codi de Bones Pràctiques de Promoció.

Project Management
S'abordaran els diferents continguts (planificació, gestió de temps, pressupostos, gestió d'equips, regs, plans de contingència, etc.) des d'un enfocament eminentment pràctic.

desenvolupament personal
Es treballarà directament amb cada un dels participants en el desenvolupament de competències professionals i la seva preparació per al mercat laboral.

Destinataris

El Màster en Monitorització d'Assaigs Clínics i Medical Affairs, està dirigit a titulats universitaris preferentment en àrees de ciències de la salut i afins (Biologia, Farmàcia, Medicina, Química, Biotecnologia, etc.) que vulguin una incorporació immediata a el mercat laboral en posicions de responsabilitat relacionades amb el desenvolupament clínic i departaments mèdic-científics, tant en laboratoris farmacèutics com en les estructures professionals de qualsevol Contract Research Organization (CRO) local o internacional amb presència en el nostre mercat.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Prova d'accés

Els candidats hauran de realitzar una prova de nivell d'idioma, així com un test de personalitat i competències professionals. Posteriorment, seran convocats per a realitzar una entrevista personal

Metodologia

Metodologia pràctica i aplicada - Presentació de Companyies CROs / CRA: Al llarg de el curs, diferents CROs / CRA s'incorporen a diferents sessions de l'Màster per presentar l'activitat que desenvolupen dins de les seves empreses als estudiants amb l'objectiu que coneguin aquesta activitat de primera mà i entenguin la utilitat pràctica dels coneixements que estan adquirint durant el curs.

Durada

Properes convocatòries: Febrer 2022 i gener 2023.

Titulació obtinguda

Títol propi de la universitat CEU San Pablo: Els estudiants que superin el programa obtindran el títol propi de la CEU San Pablo, a més del diploma corresponent que emet CESIF. Reconeixement institucional: Aquesta titulació està avalada per l'Associació Nacional Empresarial de la Indústria Farmacèutica (Farmaindustria) i per l'Associació de Medicina de la Indústria Farmacèutica (AMIFE).

Pràctiques

Els estudiants que ho desitgin podran realitzar un període de pràctiques en empreses dels sectors relacionats. El període mínim de les pràctiques és de 600 hores.

Perspectives laborals

Dins el sector farmacèutic ha una àmplia varietat de posicions professionals relacionades amb la investigació clínica i activitats metge-científiques, que permeten als estudiants especialitzats en aquestes àrees l'accés a una extensa diversitat d'opcions per al seu desenvolupament professional futur. Les funcions desenvolupades pels professionals d'aquests àmbits requereixen uns coneixements científics especialitzats i un perfil altament qualificat per optar a un exitós desenvolupament de carrera.

Promocions

Per a cada titulació CESIF ha una opció personalitzada de beques i finançament preferencial a disposició dels alumnes.

Avantatges del curs

Com a part complementària a tots els programes de postgrau de CESIF, s'imparteix el Programa de Desenvolupament Personal, dissenyat per a la millora de l'perfil dels estudiants i la seva competitivitat en el mercat laboral, amb l'objectiu de facilitar la seva projecció professional. Cada estudiant rep un assessorament personalitzat a través dels professionals de l'departament de carreres professionals i els tutors especialitzats que imparteixen el programa. 40 hores lectives d'entorn Office: Es dotarà l'estudiant d'un coneixement avançat dels programes, per tal d'aprofundir en les habilitats pràctiques necessàries amb les que desenvolupar-se en l'àmbit professional habitual. Reforç de 100 hores en anglès adaptat a entorns professionals de cada sector. Optatius francès, portuguès i alemany.

Borsa de treball

CESIF ha col·laborat a la incorporació de més del 90% dels seus titulats a el mercat laboral.

Horari

Impartició: dilluns a divendres en horari de 17:30 a 21:30.
Màster en Monitorització d'Assaigs Clínics i Medical Affairs (XIII Edició)
CESIF Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica
Campus i seus: CESIF Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica
CESIF, Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica,
C/ Josep Irla i Bosch 5-7, 3ª 08034 Barcelona
Sol·licita informació
X