CESIF, Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica,

Màster en Monitorització d'Assaigs Clínics i Medical Affairs. IV Edició (Madrid)

CESIF, Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica,

Descripció

La demanda de professionals experts en activitats relacionades amb la investigació clínica continua sent molt alta al nostre entorn, tant per part de laboratoris farmacèutics com CROs. Aquest programa et permetrà adquirir els coneixements i experiència necessaris per a una ràpida incorporació cap a posicions amb gran potencial de desenvolupament professional, en activitats com ara:    
Investigació Clínica. Disseny d'Assaigs Clínics.

    
Monitorització d'Assaigs Clínics.

    
Garantia de Qualitat de l'Assaig Clínic.

    
Farmacovigilància.

    
Farmacoeconomia.

    
Biometria. Data Management.

    
Market Access.

    
Medical Affairs.Documentació

Els alumnes rebran tot el material escrit-apunts, documentació i casos pràctics-necessaris per al bon aprofitament del curs.

Treballs Pràctics

El claustre de professors del Màster en Monitorització d'Assaigs Clinicos i Medical Affairs el constitueix un equip de professionals amb gran experiència pràctica, que participaran en qualitat de tutors en l'aplicació de diferents treballs pràctics per a cadascuna de les àrees clau del Màster. Mitjançant aquests casos pràctics, els participants seran capaços d'aplicar els coneixements obtinguts a la realitat de la Indústria Farmacèutica i realitzaran diferents treballs relacionats amb les responsabilitats objectiu del màster (disseny i posada en marxa d'assaigs clínics, seguiment i monitoratge dels estudis, finalització i tancament d'assajos, comunicació científica, data management, etc.).

Conferències

Al llarg del Curs s'impartiran diverses Conferències a càrrec de personalitats rellevants en el Sector Farmacèutic.

Titulació

Els alumnes que compleixin els requisits mínims d'assistència (75% de les sessions) i aprofitament (resolució i lliurament de tots els Casos Pràctics proposats i realització d'una tesina de fi de Grau) rebran el corresponent diploma del Màster en Assaigs Clínics i Medical Affairs .

Veure més

Temari del curs

Mòdul 1. - Estructura i Entorn de la Indústria Farmacèutica
Introducció a l'entorn de la indústria farmacèutica a nivell internacional i nacional. Coneixement de l'organització, activitats, funcions i responsabilitats principals de les posicions objectiu del màster i del mercat laboral i oportunitats professionals que ofereix el sector.

Mòdul 2. - Bases Científiques de la Investigació Clínica
Adquisició dels conceptes bàsics en matèria de toxicologia, farmacologia, farmacocinètica, i galènica necessaris per exercir activitats relacionades amb el desenvolupament clínic.

Mòdul 3. - L'Assaig Clínic i els seus Tipus
Introducció al coneixement dels diferents tipus d'assaigs clínics i projectes d'investigació clínica, així com de les diferents fases de desenvolupament. Coneixement detallat dels elements diferencials en funció del tipus de producte i àrea terapèutica.

Mòdul 4. - Entorn Regulatori de l'Assaig Clínic
En aquest mòdul s'abordaran en detall els diferents aspectes ètics i legals, tant a nivell europeu com nacional, les Good Clinical Practices, i els documents essencials per al desenvolupament dels assaigs clínics.

Mòdul 5. - Metodologia de la Monitorització d'Assaigs Clínics
En aquesta àrea clau del màster els alumnes treballaran específicament en el coneixement detallat de la metodologia de l'assaig (definició de responsabilitats, selecció de centres i investigadors, documentació de l'estudi, protocol, CRD, consentiment informat, etc.) I desenvolupament dels diferents passos a seguir per monitoritzar un assaig clínic.
Posada en marxa de l'estudi:

    
Gestions amb els Comitès Ètics d'Investigació Clínica i amb les autoritats sanitàries, gestió de contractes, reunions d'investigadors, visites d'inici, etc.
    
Seguiment d'Assaigs Clínics: visites de monitorització, recollida, maneig i report de dades, gestió de la medicació, esdeveniments adversos, Study Management, etc.
    
Finalització d'Assaigs Clínics i visites de tancament.
    
Auditories i prevenció de males pràctiques científiques en les diferents fases de l'estudi.

Mòdul 6. - Biometria i Gestió de Dades
Els participants adquiriran els coneixements i eines necessàries per al tractament estadístic de dades, la comunicació científica i publicació de resultats.

Mòdul 7. - Farmacovigilància
S'abordarà en detall el marc legal que regula la seguretat així com l'informe i seguiment d'esdeveniments adversos / greus del medicament, les interaccions farmacològiques, i el procediment d'elaboració d'informes periòdics de seguretat.

Mòdul 8. - Farmacoepidemiologia
Principis bàsics, entorn legal i metodologia de tot tipus d'estudis observacionals i estudis de seguretat de medicaments postautorització.

Mòdul 9. - Farmacoeconomia
Per accedir al mercat amb nous fàrmacs en les millors condicions de preu, reemborsament i inclusió en directoris d'utilització, cal aportar avantatges competitius enfront d'altres alternatives terapèutiques. En els últims anys la Indústria del Medicament ha incorporat en les seves estructures a experts en economia de la salut i en avaluació econòmica de tecnologies sanitàries, capaços d'incloure estudis farmacoeconòmics en la documentació de registre i de treballar en projectes d'investigació de resultats en salut per dotar el nou medicament de valor afegit. Aquest mòdul té com a objectiu consolidar les bases de coneixement dels alumnes en aquesta disciplina.

Mòdul 10. - Market Access
Els participants coneixeran els diferents procediments de registre de medicaments, així com les bases per definir estratègies d'autorització de preus, finançament i accés al mercat de nous productes en les condicions més competitives.

Mòdul 11. - Medical Affairs
Com a base per al futur desenvolupament professional dels alumnes, s'explicaran en detall les diferents activitats de Medical Affairs en els departaments medicocientífics a la Indústria Farmacèutica i les principals posicions relacionades, com les figures de Medical Advisor i Medical Scientific Liaisons, així com les funcions del departament de suport científic a Màrqueting tot això sota el Codi de Bones Pràctiques de Promoció.

Mòdul 12. - Project Management
Com a complement a la formació dels participants s'inclou un mòdul de gestió de projectes en R + D en què els participants adquiriran les bases de treball en aquest camp. S'abordaran els diferents continguts (planificació, gestió de temps, pressupostos, gestió d'equips, riscos, plans de contingència, etc.) Des d'un enfocament eminentment pràctic.

Mòdul 13. - Desenvolupament Personal
Es treballarà directament amb cada un dels participants en el desenvolupament de Competències professionals i la seva preparació per al mercat laboral.
Veure més

Destinataris

Aquest programa d'especialització professional està orientat cap a Titulats Superiors, preferentment en l'àrea de Ciències de la Salut (Biologia, Farmàcia, Medicina, Químiques, etc.) Que desitgin una ràpida incorporació laboral cap a posicions de responsabilitat relacionades amb el desenvolupament clínic i departaments mèdic -científics, tant en laboratoris farmacèutics com en les estructures professionals de qualsevol Contract Research Organization (CRO) local o internacional amb presència al nostre mercat.  Objectius i OrientacióAquesta segona edició del Màster de CESIF a Monitorització d'Assaigs Clínics i Medical Affairs entre els seus principals objectius per a cada un dels alumnes:- Adquirir una sòlida base sobre els coneixements necessaris en les diferents matèries relacionades amb totes les activitats de la Indústria Farmacèutica, tant en Desenvolupament Clínic com de Medical Affairs:     Entorn i estructura de la Indústria Farmacèutica i empreses de recerca per contracte (CROs). Funcions dels departaments medicocientífics.

     Disseny, posada en marxa i seguiment d'assaigs clínics.

     Farmacovigilància.

     Data management.

     Registre i accés al mercat de medicaments.

     Altres estudis científics.

     Medical Affairs i activitats de metge-màrqueting.- Adquirir competències, habilitats i desenvolupar aptituds professionals en matèria de:     Planificació i gestió de projectes.

     Comunicació.

     Treball en equip.- Adquirir una experiència pràctica i professional en laboratoris farmacèutics i CROs.- Promoure una projecció laboral i professional per a cada un dels alumnes en el camp

de la Investigació Clínica i Medical Affairs a través del servei de Borsa de Treball de

CESIF.

Veure més

Durada

250 hores de classes teòriques, 50 hores de tutories, 1.000 hores de pràctiques en empresa, 150 hores de realització de la tesina, 100 hores de treballs pràctics, 40 hores d'informàtica i 60 hores d'anglès.

Lloc on s'imparteix el curs

Madrid

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Monitorització d'Assaigs Clínics i Medical Affairs. IV Edició (Madrid)

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Monitorització d'Assaigs Clínics i Medical Affairs. IV Edició (Madrid)