Grau en Nanociències i Nanotecnologia

1131 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Facultat de Ciències (UAB)
Grau en Nanociències i Nanotecnologia
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
4 anys
Consulteu el preu

Descripció

La nanociència i la nanotecnologia constitueixen un dels motors de la nova indústria i de la societat del coneixement, tant des d'un punt de vista econòmic com social. La recerca en aquests àmbits ha produït importants avenços en diversos sectors que influeixen de manera significativa en el desenvolupament tecnològic de la societat i en el benestar de les persones.

La nanociència proporciona el coneixement de les propietats i de la manipulació dels materials a escala atòmica, molecular i macromolecular. La nanotecnologia permet aplicar aquest coneixement, posant èmfasi en la innovació i en un ampli espectre d'àmbits, com la medicina i la biotecnologia, la indústria química, les tecnologies de la informació i la comunicació, l'energia, la fabricació de nanomaterials, etc.

La UAB, amb el seu organigrama de facultats i centres de recerca englobats en el Barcelona Nanotechnology Cluster? Bellaterra, ofereix unes possibilitats òptimes per implementar estudis de nanociència i nanotecnologia.

Temari

Mencions

Menció de Física i Química de Nanosistemes
Menció de Bionanotecnologia

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
 • Càlcul 
 • Introducció a la Nanociència i Nanotecnologia (anual)
 • Biologia Cel·lular
 • Física General: Mecànica i Ones
 • Enllaç Químic i Estructura de la Matèria
 • Fonaments de Matemàtiques
 • Fonaments de Bioquímica
 • Física General: Electricitat i Magnetisme
 • Reactivitat Química
 • Bioquímica Metabòlica
 • Ampliació de Física Clàssica
 • Química dels Elements
 • Eines Matemàtiques (anual)
 • Instrumentació Electrònica
 • Biologia Molecular
 • Química Orgànica
 • Termodinàmica, Cinètica i Transformacions de Fase
 • Laboratori de Microscòpies i Tècniques de Caracterització de Materials (anual)
3r curs 4t curs
 • Síntesi i Estructura de Materials Cristal·lins i Amorfs
 • Estat Sòlid
 • Química Supramolecular i Reconeixement Molecular
 • Espectroscòpia Molecular
 • Física i Química de Superfícies
 • Fenòmens Quàntics I i II
 • Dispositius Electrònics
 • Química Analítica
 • Microbiologia, Immunologia i Cultius Cel·lulars
 • Treball de Fi de Grau
 • Física en la Nanoescala
 • Nanofabricació
 • Micro i Nanosistemes

Assignatures optatives

4t curs
 • Pràctiques Externes (*)
 • Gestió de Projectes Cientificotècnics
 • Economia i Gestió Empresarial
 • Temes de Ciència Actual (anual)

(*) Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits excepte aquesta, que és de 12 crèdits.

Les mencions són itineraris que es fan constar al Suplement Europeu al Títol (SET). Per obtenir una menció, s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits (5 assignatures) vinculats a cada itinerari.

Menció de Física i Química de Nanosistemes  
 • Cristal·lografia Avançada i              Tècniques de Difracció per a Nanomaterials 
 • Simulació de Sistemes Nanomètrics
 • Nanometrologia
 • Nanomaterials per a l'Energia i el Medi Ambient
 • Nanotecnologia per a la Informació i les Comunicacions
 • Nanomaterials Avançats

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina de l'estudiant

Idiomes en els quals s'imparteix

Català, castellà i anglès.

Perspectives laborals

- Recerca, desenvolupament i innovació tant en indústries basades en nous coneixements cientificotècnics (biotecnologia, microelectrònica, telecomunicacions, emmagatzematge d'energia, nous materials, etc.) Com en les indústries tradicionals innovadores (química, farmacèutica, biomèdica, ceràmica, tèxtil, etc.). - Direcció, control i planificació estratègica de tècniques, processos i productes nanotecnològics, en les indústries electrònica, de telecomunicacions, biomèdica, biotecnològica, farmacològica, etc.
Grau en Nanociències i Nanotecnologia
Facultat de Ciències (UAB)
Campus i seus: Facultat de Ciències (UAB)
Facultat de Ciències (UAB)
Edifici Rectorat- Bellaterra 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Sol·licita informació
X