Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Grau
Oficial / homologat
Presencial
240 crèdits
1643 €

Descripció

Jo, la Pompeu perquè...
Podré exercir com a professional de la comunicació publicitària i de les relacions públiques.
Coneixeré les bases psicològiques de la comunicació i de la informació.
Desenvoluparé la capacitat de perspicàcia, l'enginy i la creativitat per trobar solucions eficaces a problemes inèdits.
Sabré identificar i classificar els diferents públics i comunicar-m'hi eficaçment.
Tindré una visió global de les noves eines de la comunicació en línia, xarxes socials, creació i intermediació de continguts a la xarxa, continguts de marca (branded content) i storytelling.
Seré expert en gestió estratègica de la imatge i la reputació de les organitzacions, també en entorns 2.0.
Podré organitzar, executar i avaluar esdeveniments.
Podré gestionar el gabinet de premsa d'empreses i institucions públiques i privades.
Tindré habilitat per crear, dissenyar i desenvolupar elements gràfics, imatges, símbols i textos.
Faré fotografia publicitària.
Elaboraré espots i vídeos empresarials i institucionals.

Presentació:
La publicitat i les relacions públiques configuren un sector de gran importància econòmica i social que se situa en la interrelació entre comunicació, empresa, societat i cultura. El grau en Publicitat i Relacions Públiques està orientat a la formació de professionals amb un alt nivell de rigor i creativitat que puguin respondre eficaçment a les necessitats d'aquest sector, cada vegada més ampli, dinàmic i en constant innovació.

Temari

Els Estudis de Publicitat i Relacions Públiques ofereixen durant els dos primers cursos assignatures que estan fonamentalment dirigides cap a tres tipus de coneixements: en primer lloc, cap al coneixement dels fonaments conceptuals i organitzatius de la publicitat i les relacions públiques; en segon lloc, cap al context social i cultural en què es desenvolupen la publicitat i les relacions públiques, i, en tercer lloc, cap a l'estudi de les tècniques i els llenguatges propis de les diferents formes i mitjans d'expressió i comunicació de la publicitat i les relacions públiques.
 
Les assignatures de tercer i quart curs s'orienten fonamentalment cap a l'adquisició dels coneixements i les habilitats de creativitat, anàlisi, gestió i realització necessaris per a l'exercici de les diferents activitats professionals de l'àmbit de la publicitat i les relacions públiques. Els estudis ofereixen, entre d'altres, els tipus de formació següents: Formació interdisciplinària en ciències socials i de la comunicació, humanitats i sistemes de la comunicació per dotar el futur professional d'un coneixement ampli de la realitat social, del mercat i de la comunicació. Formació en mètodes i tècniques de creativitat per definir missatges i campanyes originals i eficaces de publicitat i relacions públiques. Formació en els codis deontològics per possibilitar l'exercici de la professió amb un elevat sentit de la responsabilitat social.
 
Itineraris
  • Creativitat Publicitària
  • Estratègies de Comunicació Publicitària
  • Relacions Públiques
  • Anàlisi i Investigació en Publicitat i Relacions Públiques
Els estudiants han de seguir obligatòriament un itinerari. Cada itinerari està constituït per un mínim de 20 crèdits. L'estudiant ha de cursar obligatòriament una assignatura optativa de cadascun dels tres itineraris restants (que corresponen a 12 crèdits). Els crèdits optatius restants que faltin per completar els 40, es poden escollir entre les assignatures optatives del mateix itinerari, de la resta d'itineraris i de les optatives de les altres titulacions dels graus de la Facultat de Comunicació.

Competències per a les quals et prepara el curs

Capacitat per desenvolupar adequadament les tasques que són pròpies dels diferents perfils professionals del sector de la publicitat i les relacions públiques.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català, castellà i anglès (depenent de l'assignatura)

Durada

4 cursos acadèmics

Pràctiques

Les pràctiques són obligatòries i tenen una durada total de 10 crèdits. Es fan a quart curs després d'un procés de selecció personalitzat tant per part dels Estudis de Publicitat i Relacions Públiques

Perspectives laborals

Analista de campanya de publicitat i relacions públiques Assessor d'imatge Consultor de marques Consultor estratègic de la comunicació Creador i gestor d'esdeveniments en publicitat i relacions públiques Creatiu en formats i mitjans publicitaris Creatiu publicitari Director d'art i dissenyador Director i gestor de comunicació empresarial i institucional Executiu de comptes Gestor d'empreses publicitàries i de relacions públiques Investigador de mercat i de la comunicació Planificador de mitjans Planificador estratègic de la comunicació Realitzador d'espots publicitaris Responsable de comunicació interna de l'empresa i de les institucions

Preu

1643 €
El primer curs
Campus i seus: Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Plaça de la Mercè, 10-12 08005 Barcelona
Cursos més populars
X