Grau en Química

1098 Persones estan visitant aquest curs
Més de 10.000 €
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
IQS Institut Químic de Sarrià
Grau en Química
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
4 anys
Més de 10.000 €

Descripció

El Grau en Química et permetrà adquirir una base sòlida de coneixements com a científic i desenvolupar les habilitats pràctiques de laboratori amb les quals podràs exercir com a professional de la síntesi, la formulació i l'anàlisi de productes químics i materials d'aplicació en camps molt diversos.

Temari

Primer curs
Matemàtiques
Informàtica i Càlcul Numèric
Química General
Física
Biologia
Fonaments del Laboratori Químic i Biològic
Economia i Organització Industrial
 
Segon curs
Química Inorgànica
Química  Física I
Química  Física II
Química Analítica
Estadística
Operacions bàsiques d'enginyeria I
Laboratori de Química i enginyeria I
Laboratori de Química i enginyeria II
Expressió Gràfica
 
Tercer curs
Química Orgànica
Bioquímica
Ètica
Operacions bàsiques d'enginyeria II
Ciència dels Materials
Microbiologia
Technical English
Química Física Molecular
Laboratori de Química Orgànica i Materials
Laboratori d'Enginyeria Química
 
Quart curs
Determinació Estructural
Química Orgànica II
Anàlisi Instrumental
Química Ambiental
Química Inorgànica II
Gestió de la Qualitat, Seguretat i Medi Ambient
Tècniques experimentals en Biociències
Pràcticum
Treball Fi de Grau

2 Optatives:   
Fronteres en la Química
Química Industrial
Biotecnologia
Química de Superfícies
l

Treball Final de Grau
 
En el Treball Final de Grau (TFG) realitzaràs de forma individual un projecte en el qual existeixen elements de recerca o d'aplicació industrial innovadora, representant una aproximació a la pràctica professional. Amb ell desenvoluparàs la capacitat per comprendre coneixements avançats de la teva àrea, d'utilitzar sistemes, components o processos per aconseguir els requisits establerts, d'utilitzar noves tècniques i noves eines de la seva àrea i de dissenyar processos i experiments per aconseguir els requisits establerts.
 
A més, et permetrà progressar en l'habilitat per comunicar-te eficaçment tant de forma oral com escrita, a treballar en equip, a incorporar aspectes contemporanis relacionats amb l'exercici de la teva professió i a reconèixer la necessitat de formació permanent.
 
El TFG ho realitzaràs sota l'adreça d'un professor del grau, incorporant-te a un equip de recerca del professor-director. Amb les mateixes garanties acadèmiques, i sempre sota la tutoria d'un professor del grau, el TFG podràs realitzar-ho en altres institucions, com a universitats nacionals o estrangeres, centres de recerca públics o privats, o indústries o empreses dels sectors químics o biotecnològics. El  TFG culminarà amb la redacció d'una memòria i la seva presentació i defensa davant un tribunal.
 
 
 

Competències per a les quals et prepara el curs

Comprendre i aplicar els coneixements de Química, Biociències i Enginyeria en la pràctica de les Ciències Químiques i Biomoleculars. Comprendre i fer servir coneixements generals d'Economia, Anglès Tècnic, Ètica i Gestió en la pràctica de les Ciències Químiques i Biomoleculars. Comprendre coneixements avançats de Química i Biociències per a la pràctica de les Ciències Químiques i Biomoleculars Realitzar experiments per aconseguir els requisits establerts en els mateixos. Utilitzar sistemes, components o processos per aconseguir els requisits establerts en l'activitat a realitzar. Identificar, formular i resoldre problemes bàsics de Matemàtiques, Química, Física, Informàtica i Biologia i problemes en els àmbits de la Química, Biociències i Enginyeria. Analitzar, integrar i interpretar dades i informació de l'àmbit de la Química i de les Biociències. Utilitzar noves tècniques i noves eines de les Ciències Químiques i Biomoleculars. Dissenyar processos i experiments per aconseguir

Destinataris

El perfil d'ingrés idoni correspon al d'un estudiant amb interès per la química, les matemàtiques, la física, la informàtica, motivat per l'experimentació i amb gran curiositat intel·lectual, que desitgi adquirir una sòlida formació en ciència química que li permeti integrar-se com a futur professional per al disseny, síntesi, anàlisi i aplicacions de productes químics i biològics d'utilització en camps molt diversos.

Requisits

IQS School of Engineering estableix per als alumnes de nou ingrés en el Grau en Química una prova d'admissió que consisteix en la realització d'un test psicotècnic  i la revisió de l'expedient acadèmic de l'estudiant. La seva planificació i gestió la realitza la Secretaria General d'IQS. En la realització d'aquest test d'admissió es tenen en compte tots els requisits legals i en particular la llei de protecció de dades.

Es realitza també una prova de coneixement de l'idioma anglès amb la finalitat d'orientar-te sobre el teu nivell en relació al que s'exigeix a l'inici dels estudis. El seu resultat no és vinculant en el moment d'estudiar l'admissió del candidat, però t'informarà, si és el cas, sobre la necessitat de reforçar l'aprenentatge d'aquest idioma.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Prova d'accés

Els alumnes realitzen una prova d'admissió que consisteix en la realització d'un test psicotècnic i de coneixement d'anglès i també es realitza la revisió de l'expedient acadèmic.

Idiomes en els quals s'imparteix

Primer curs en castellà. La resta de cursos trilingüe: castellà, català i anglès en funció de les competències lingüístiques de l'alumnat i del professorat.

Objectius

L'objectiu general del Grau en Química es donar-te una formació sòlida en Química (els seus conceptes fonamentals i aplicacions), una visió moderna tant d'aquests coneixements com de la responsabilitat professional en l'exercici de la professió en la qual es fa especial èmfasi en les formes de producció respectuoses amb el medi ambient, sostenibles i generadores de productes que contribueixen al progrés i benestar, i una formació complementària en Biociències (centrada en l'estructura, propietats i funcions de les biomolècules) que et permetrà treballar en un entorn industrial en el qual aquestes biotecnologies tenen un paper cada vegada més important.

Titulació obtinguda

Graduat/da en Química per la Universitat Ramon Llull

Pràctiques

Al Pla d?Estudis del graduat en Química, tots els estudiants realitzen Pràctiques a una empresa per un equivalent a 6 crèdits.

Perspectives laborals

Empreses en què es realitzin processos químics i/o biotecnològics: indústria farmacèutica, alimentària, tecnologies del medi ambient, química, petroquímica, automoció, empreses de serveis, paperera, tèxtil... Equips de R+D+i per desenvolupar i aplicar nous productes i processos químics i/o biotecnològics, tecnologies d'aprofitament de matèries primeres i processos de tractament i reutilització de residus industrials. L'administració pública i en el camp de la docència. Estudis de postgrau posteriors: màsters i doctorat.

Promocions

IQS dedica un fons limitat per concedir ajudes econòmiques i fer front al finançament d'una part del cost dels estudis, per als estudiants que es matriculen en les titulacions de Grau.

Borsa de treball

El servei de Carreres Professionals d'IQS ofereix assessorament professional als estudiants de Grau i Màster.

Lloc on s'imparteix el curs

IQS Via Augusta, 390, 08017, Barcelona

Horari

De dilluns a divendres de 8.00 h a 14.30 h
Grau en Química
IQS Institut Químic de Sarrià
Campus i seus: IQS Institut Químic de Sarrià
IQS Institut Químic de Sarrià
Via Augusta, 390 08017 Barcelona
Sol·licita informació
X