Curs de Grau Superior en Anatomia Patologica i citodiagnòstic

10 Persones han demanat informació
1102 Persones estan visitant aquest curs
entre 1.000 € i 2.500 €
Sol·licita informació
Barcelona Formación
Curs de Grau Superior en Anatomia Patologica i citodiagnòstic
Sol·licita informació
Cicle formatiu de grau superior
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
entre 1.000 € i 2.500 €

Descripció

Si el teu propòsit és treballar a l'àrea de sanitat com a tècnic especialista, Barcelona Formació et prepara per obtenir la titulació oficial del cicle formatiu Grau Superior en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear complint el currículum oficial del Reial decret 770/2014 , 12 de setembre .

Temari

Mòduls Formatius
Primer trimestre:
 • M02 Anatomia per la Imatge
 • M03 Protecció Radiològica
 • M11 Formació i Orientació Laboral
 • M10 Fonaments físics i equips
Segon trimestre
 • M01 Atenció al pacient
 • M04 Tècniques de radiologia simple
 • M08 Tècniques d'imatge en medicina nuclear
 • M06 Tècniques de tomografia computaritzada i ecografia
Tercer trimestre
 • M05. Tècniques de radiologia especial
 • M07 Tècniques d'imatge per ressonància magnètica
 • M09 Tècniques de radiofarmàcia
 • M12 Empresa i Iniciativa Emprenedora
 • Síntesis

Competències per a les quals et prepara el curs

Capacitat de treball, Treball en equip, Gestió de temps.

Requisits

 • Tenir 20 anys per al títol de Tècnic Superior (19 anys per als que estiguin en possessió del títol de Tècnic).
 • Posseir el títol de batxiller, per al títol de Tècnic Superior.
 • Haver superat la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys.
 • Les persones que hagin cursat estudis en règim presencial oa distància, podran presentar-se a aquestes proves per a la superació dels mòduls professionals que tinguin pendents.
 • Durant un mateix curs acadèmic, un alumne no pot estar matriculat en el mateix mòdul professional a distància i en règim presencial, així com en les proves per a l'obtenció d'aquest.
 • En funció dels estudis que hagis cursat anteriorment, es podrà sol·licitar la convalidació de mòduls professionals un cop el participant s'hagi matriculat en la prova.
 • En el cas de complir amb els requisits per a accedir al mòdul de Formació en Centres de Treball.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà.

Objectius

Organitzar i gestionar, al seu nivell, l'àrea de treball assignada en la unitat / gabinet. Realitzar necròpsies clíniques o medicolegals sota la supervisió del facultatiu. Processar peces necròpsiques, quirúrgiques i biòpsiques clíniques deixant-les llistes per a les seves estudi per l'anatomopatòleg. Realitzar la selecció i aproximació diagnòstica de citologies, sota la supervisió del facultatiu. Realitzar el registre fotogràfic de les peces i preparacions a nivell macroscòpic, microscòpic i ultramicroscòpic.

Titulació obtinguda

Un cop finalitzada la teva formació, et lliurarem el teu diploma acreditant que has superat amb èxit tots els mòduls corresponents a la teva titulació i obtindràs la titulació oficial atorgada pel ministeri de educació-.ç

Pràctiques

Realització de pràctiques professionals,

Perspectives laborals

Tècnic especialista en Anatomia Patològica. Citotècnic. Ajudant de forense. Podran treballar tant en atenció primària com en els serveis generals de suport al diagnòstic d'atenció especialitzada. Podràs treballar en instituts anatomicoforenses i en laboratoris de centres d'investigació biològica, humana i animal.
Curs de Grau Superior en Anatomia Patologica i citodiagnòstic
Barcelona Formación
Campus i seus: Barcelona Formación
Barcelona Formacion
Ronda Universitat, 33, Pral 2 08007 Barcelona
Sol·licita informació
X