Curs de Grau Superior en Anatomia Patologica i citodiagnòstic

Cicle formatiu de grau superior
Oficial / homologat
On-line
12 mesos
1940 €

Descripció

El professional Tècnic Superior en Anatomia Patològica serà capaç d'organitzar i gestionar, al seu nivell de competència, l'àrea de treball assignada a la seva unitat / gabinet, realitzant necròpsies, processant biòpsies i realitzant l'estudi citològic.

Temari

Mòdul 1. Gestió de mostres biològiques.
Mòdul 2. Tècniques generals de laboratori.
Mòdul 3. Biologia molecular i citogenètica.
Mòdul 4. Fisiopatologia general.
Mòdul 5. Processament citològic i tissular.
Mòdul 6. Citologia cinecológica.
Mòdul 7. Citologia general.
Mòdul 8. Projecte d'Anatomia Patològica i citodiagnòstic
Mòdul 9. Formació i orientació laboral.
Mòdul 10. Empresa i iniciativa emprenedora
Mòdul 11. Formació en centres de treball.

Competències per a les quals et prepara el curs

Capacitat de treball, Treball en equip, Gestió de temps.

Requisits

  • Tenir 20 anys per al títol de Tècnic Superior (19 anys per als que estiguin en possessió del títol de Tècnic).
  • Posseir el títol de batxiller, per al títol de Tècnic Superior.
  • Haver superat la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys.
  • Les persones que hagin cursat estudis en règim presencial oa distància, podran presentar-se a aquestes proves per a la superació dels mòduls professionals que tinguin pendents.
  • Durant un mateix curs acadèmic, un alumne no pot estar matriculat en el mateix mòdul professional a distància i en règim presencial, així com en les proves per a l'obtenció d'aquest.
  • En funció dels estudis que hagis cursat anteriorment, es podrà sol·licitar la convalidació de mòduls professionals un cop el participant s'hagi matriculat en la prova.
  • En el cas de complir amb els requisits per a accedir al mòdul de Formació en Centres de Treball.

Metodologia

Tutories personalitzades adaptades a cada alumne. Classes en grup. Exàmens avaluatius setmanals. Exàmens de repàs per titulació oficial.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà.

Objectius

Organitzar i gestionar, al seu nivell, l'àrea de treball assignada en la unitat / gabinet. Realitzar necròpsies clíniques o medicolegals sota la supervisió del facultatiu. Processar peces necròpsiques, quirúrgiques i biòpsiques clíniques deixant-les llistes per a les seves estudi per l'anatomopatòleg. Realitzar la selecció i aproximació diagnòstica de citologies, sota la supervisió del facultatiu. Realitzar el registre fotogràfic de les peces i preparacions a nivell macroscòpic, microscòpic i ultramicroscòpic.

Titulació obtinguda

Un cop finalitzada la teva formació, et lliurarem el teu diploma acreditant que has superat amb èxit tots els mòduls corresponents a la teva titulació i obtindràs la titulació oficial atorgada pel ministeri de educació-. T'informarem i formarem en tècniques de recerca de feina, aprendràs a realitzar i millorar el teu currículum, role play d'entrevistes laborals i T'incorporaràs a la nostra borsa d'ocupació exclusiva per als nostres alumnes Titulació Oficial de l'Estat segons RD942 / 2003

Pràctiques

Podràs realitzar 450h de pràctiques oficials un cop superats els exàmens de cada mòdul.

Perspectives laborals

Tècnic especialista en Anatomia Patològica. Citotècnic. Ajudant de forense. Podran treballar tant en atenció primària com en els serveis generals de suport al diagnòstic d'atenció especialitzada. Podràs treballar en instituts anatomicoforenses i en laboratoris de centres d'investigació biològica, humana i animal.

Borsa de treball

Publiquem i informem a cadascun dels nostres alumnes de les ofertes d'ocupació emeses per les nostres empreses col·laboradores i publicades en caulquier mitjà telemàtic, premsa, internet ...

Professorat

Antonio Malagón. Andrés Pérez.
Campus i seus: Barcelona Formación
Barcelona Formacion
08007 (Barcelona)
Cursos més populars
X