CFGM Tecn. Cures Auxiliars d'Infermeria

1099 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
TOP aul@
CFGM Tecn. Cures Auxiliars d'Infermeria
Sol·licita informació
Cicle formatiu de grau mitjà
Oficial / homologat
Presencial
Palau de Plegamans (Barcelona)
1400 hores
Consulteu el preu

Descripció

(PREPARACIÓ PER MITJÀ PROVES LLIURES)

Títol oficial Grau Mitjà en 1 any mitjançant proves oficials.

Preparació al CFGM DE TÈCNICS EN CURES AUXILIARS D'INFERMERIA.

Des TOP aul @ li donem la benvinguda al curs que com a objectius:

     Proporcionar la formació professional, acadèmica, destreses i actituds que componen el currículum del cicle de TÈCNIC EN CURES AUXILIARS D'INFERMERIA.
      Dotar-lo dels coneixements teoricopràctics en les diferents matèries per tu per obtenir el títol de CFGM com TÈCNIC EN CURES AUXILIARS D'INFERMERIA, mitjançant les proves lliures oficials que convoca el Departament d'Educació de cada comunitat autònoma una vegada per any.
     Ajudar en el procés d'inscripció a les proves lliures.

Vostè adquirirà els coneixements de tots els crèdits que formen el CFGM TCAE d'una forma còmoda i adaptada al seu ritme, conciliant l'estudi amb la vida laboral i familiar.
Ampliaràs els teus oportunitats professionals en àrees del sector salut, preparant-te per impulsar la teva carrera en hospitals, consultoris i centres terapèutics.


Objectius:

Amb el curs de preparació al CFGM de cures auxiliars d'infermeria:

 •      Dominaràs les tècniques bàsiques de emmalaltiria que li capacitaran com a professional en un futur proper (presa de constants vitals, cura de sondes, presa de mostres, etc)
 •      Coneixeràs l'anatomia i el funcionament del cos i les malalties que t'ajudaran a prestar la millor qualitat d'assistència
 •      Controlaràs i planificarás les cures auxiliars del pacient de forma autònoma i amb domini de les teves funcions
 •      Administraràs els diferents tipus d'alimentació i dietes dels pacients (oral, per sonda, etc)
 •      Dominaràs les tècniques odontològiques que et dotaran d'una especialitat amb projecció en el mercat laboral
 •      Reconeixeràs i sabràs aplicar les tècniques de suport psicològic al pacient en les diferents situacions requerides
 •      Realitzaràs les tècniques de desinfecció i esterilització del material i els instruments quirúrgics
 •      Dominaràs les tècniques d'higiene i mobilització dels pacients per al seu benestar complet
 •      Aprendràs les normes bàsiques en matèria laboral (drets, contractes de treball, seguretat social, etc)
 •      Aplicaràs i gestionaràs les tècniques bàsiques de comunicació, del treball en equip i la resolució de problemes i conflictes laborals


Titulació:

Amb la realització del curs podràs obtenir el títol oficial expedit pel Ministeri d'Educació i Ciència de CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ DE TÈCNIC EN CURES AUXILIARS D'INFERMERIA mitjançant proves oficials que convoquen les comunitats autònomes.

A més amb TOPaul @ obtindràs 2 diplomes:

 •      DIPLOMA d'AUXILIAR D'INFERMERIA. Podràs realitzar pràctiques voluntàries en centres Soci Sanitaris
 •      DIPLOMA D'AUXILIAR DENTAL. Podràs realitzar pràctiques voluntàries en en clíniques dentals

Cada període són de 80 hores cadascun, per especialitzar-te en l'àmbit de l'odontologia i en el sector Sociosanitari.

La filosofia de TOP aul @ és acompanyar i assessorar-te en tot moment fins que finalitzis amb èxit les teves expectatives formatives.

Pràctiques:

Aprofita per consolidar practicant les destreses i capacitats de la professió que et facilitaran un aprenentatge al 100% i una futura inserció laboral.

Comptaràs amb dos períodes de pràctiques voluntàries de 80 hores cadascun, per especialitzar-te en l'àmbit de l'odontologia i en el sector Sociosanitari, coneixent el treball amb persones de la tercera edat i / o discapacitades.

Recorda que aquests períodes també et facilitaran l'adaptació i sistemàtica de treball en el moment de fer la FCT (última part per obtenir el títol oficial), que és la realització de 410 hores pràctiques obligatòries en una entitat hospitalària, gestionat i programat des del mateix centre educatiu de les proves lliures.

La filosofia de TOP aul @ és acompanyar i assessorar-te en tot moment fins que finalitzis amb èxit les teves expectatives formatives.

Temari

L'ÉSSER HUMÀ I LA MALALTIA:     Salut i malaltia. L'auxiliar d'infermeria
     Cèl · lules i teixits
     procediments diagnòstics
     terapèutica farmacèutica
     Termoteràpia, crioteràpia i hidroteràpia
     exercicis pràctics


EL BENESTAR DEL PACIENT:


     Higiene i neteja del pacient
     Sistema osteomuscular
     Úlceres per pressió (UPP)
     Vídeos de tècniques bàsiques
     exercicis pràctics

TÈCNIQUES BÀSIQUES D'INFERMERIA:


     aparell cardiorespiratori
     Les constants vitals
     Full de registre. Gràfiques d'hospitalització
     cures respiratoris
     aparell urinari
     L'aparell digestiu
     Alimentació i dietètica
     Aparell genital masculí i femení
     Cures del nounat
     l'ancià
     El pacient terminal
     Cures del pacient quirúrgic
     Vídeos de tècniques bàsiques
     exercicis pràctics


PRIMERS AUXILIS:

     primers auxilis
     exercicis pràctics

HIGIENE DEL MEDI HOSPITALARI:


     Aproximació del rol de l'auxiliar d'infermeria
     La unitat del pacient
     L'instrumental sanitari i el carro de cures
     Neteja i desinfecció de materials i instruments
     Esterilització de materials i instruments
     Les malalties transmissibles
     Les malalties Hospitalàries
     Tècniques d'aïllament
     Les eliminacions del malalt
     residus sanitaris
     exercicis pràctics

TÈCNIQUES D'AJUDA ODONTOLÒGICA I estomatològica:


     La clínica dental
     El pacient-client
     Anatomia dels maxil · lars de la boca
     Patologia dels teixits orals
     Desinfecció i esterilització
     Instrumental dental I
     Instrumental dental II
     Materials d'ús en odontologia
     radiologia bucodental
     prevenció bucodental
     Vídeos de tècniques bàsiques
     exercicis pràctics

OPERACIONS ADMINISTRATIVES I DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA:


     Salut i malaltia. salut pública
     Sistema sanitari espanyol I
     Sistema sanitari espanyol II
     La professió d'infermeria
     documentació
     documentació clínica
     Magatzems sanitaris. Existències i inventaris
     Operacions comercials a les consultes sanitàries
     aplicacions informàtiques
     Vídeo de tècniques bàsiques
     exercicis pràctics

SUPORT PSICOLÒGIC AL PACIENT:     Rol professional: cures psíquiques, suport psicològic i educació sanitària
     Psicologia de la salut i del desenvolupament
     La persona i la seva personalitat
     habilitats comunicatives
     Estrès i ansietat
     Malalties i malalts
     El nen: malaltia, discapacitat i mort
     Ancià: canvis, malaltia i atenció
     El malalt crònic
     El malalt terminal
     La família davant la malaltia
     exercicis pràctics

EDUCACIÓ PER A LA SALUT:

     La promoció i educació per a la salut
     promoció sanitària
     Mètodes i mitjans per a l'educació de la salut
     exercicis pràctics


RELACIONS EN L'EQUIP DE TREBALL:     L'entorn i l'equip de treball
     Tipus d'empresa i organització empresarial
     Direcció i lideratge
     Motivació en l'entorn laboral
     Tècniques de motivació laboral
     Tipus i tècniques de comunicació
     La comunicació en l'entorn laboral
     Les reunions de treball
     La negociació a l'empresa
     exercicis pràctics

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL:


     El dret del treball
     El contracte de treball laboral
     La jornada laboral i el salari
     La nòmina. supòsits pràctics
     Modificació, suspensió i extinció del contracte
     La seguretat social
     Representació a l'empresa i negociació col · lectiva
     Els equips de treball
     Els conflictes i la seva resolució
     El mercat de treball i la recerca de feina
     Treball i salut
     Estudi dels riscos en l'empresa
     Gestió de la prevenció
     exercicis pràctics


SÍNTESI:

La síntesi és un supòsit pràctic sobre un problema de salut d'un pacient que es realitza després de superar els exàmens, amb l'objectiu de comprovar el grau de domini de les matèries.

TOP aul @ posa a la teva disposició professionals docents que t'ajudaran en l'elaboració i presentació.

Ara és el moment de saber ser professional, saber fer bé la teva feina i saber tot el que has après a tenir cura.


FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL (FCT):
La formació en centres de treball és l'última etapa perquè obtinguis el teu títol oficial. És un mòdul de 410 hores que completa la teva currículum pràctic-formatiu i la teva identitat com a professional sanitari.

No ho dubtis, TOPaul @ t'ajudarà i assessorarà a l'hora de la seva programació en el centre educatiu. Podràs triar entre un ampli ventall de centres sanitaris i hospitalaris.

Aprofita l'oportunitat, les pràctiques són una font activa d'ofertes de treball i futur professional.

Requisits

Requisits per poder inscriure a les proves lliures
Tenir complerts 18 anys d'edat o complir-los en el mateix any de la convocatòria. Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o d'un nivell acadèmic superior. Estar en possessió d'un títol de Tècnic o de Tècnic Auxiliar o equivalent a efectes acadèmics (antiga formació professional). Haver superat el segon curs del Batxillerat Unificat i Polivalent (BUP). Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà. Tenir homologat per educació estudis de fora d'Espanya

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Durada

Disposes de 2 anys per finalitzar-lo.

Titulació obtinguda

Títol Oficial Mitjançant proves lliures i 2 diplomes TOP aul @

Pràctiques

Pràctiques sanitàries en En centres sociosanitaris i Clíniques Dentals.

Perspectives laborals

Amb la titulació creixeràs professionalment i tindràs una projecció amb molt futur laboral treballant en entitats com: Hospitals públics i privats Centres residencials, centres geriàtrics, centres sociosanitaris públics i privats Balnearis, centres termals i spas urbans Centres de medicina plàstica i estètica Centres de rehabilitació funcional mútues laborals Departaments de salut pública de les administracions locals clíniques dentals Fins i tot opositar a una plaça de l'administració sanitària pública.
CFGM Tecn. Cures Auxiliars d'Infermeria
TOP aul@
Campus i seus: TOP aul@
TOP aul@
C/ Sant Jordi, 25 08030 Palau de Plegamans (Barcelona)
Sol·licita informació
X