Horticultura Ecològica i Jardineria Sostenible

Curs
Presencial
Parets del Vallès (Barcelona)
60 hores
Consulteu el preu

Descripció

Curs homologat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la
Generalitat de Catalunya
Dotar els alumnes de coneixements bàsics sobre agricultura ecològica,
tant a nivell teòric com pràctic.

- Visitar professionals de l'agricultura ecològica per tal que els alumnes
puguin intercanviar opinions i fer-s'una idea de la realitat d'aquest tipus
d'agricultura.
- Reflexionar sobre la problemàtica de l'agricultura convencional i valorar
els alternatives que ofereix l'agri-cultura ecològica per a una major
sostenibilitat de l'activitat agrària.
- Tenir coneixement dels productes i dels eines utilitzables en agricultura
ecològica i on aconseguir-els.

Destinataris

Va adreçat a aquelles personis que
estiguin interessades a iniciar-s'en el
món de l'agricultura ecològica, ja sigui
per tenir un primer contacti per a un
futur professional, o per a aquells que
optin per un hort més familiar. També
és farà una introducció a la jardineria
sostenible, molt adaptada al nostre
clima mediterrani.
Horticultura Ecològica i Jardineria Sostenible
Escola de la Natura
Campus i seus: Escola de la Natura
Escola de la Natura
Carrer de Galende,12 08150 Parets del Vallès (Barcelona)
Cursos més populars
Sol·licita informació
X