Màster universitari en Protecció Integrada de Cultius

Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial
120 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El màster en Protecció Integrada de Cultius respon a la necessitat de l'agricultura de disposar de professionals capaços de prendre les decisions de control de plagues, malalties i males herbes amb criteris econòmics, toxicològics i mediambientals. A més, també es necessiten investigadors capaços de desenvolupar i aplicar nous mètodes de control respectuosos amb la salut humana i el medi ambient. Per aquestes raons, els estudiants del màster poden seguir un itinerari professional, orientat bàsicament a l'exercici professional, o un itinerari d'investigació, amb èmfasi en els mètodes propis de la investigació científica.

La realització de 60 ECTS de l'itinerari investigador qualifica per a l'admissió de l'estudiant en el període d'investigació del doctorat i per a la redacció de la tesi doctoral.
La docència es basa en la interacció entre els professors i els estudiants. Les classes magistrals s'acompanyen de nombroses pràctiques (un 40% del temps es dedica a aquestes activitats), l'anàlisi de casos pràctics, la resolució d'exercicis, el treball en grup i la presentació dels treballs i altres activitats dels estudiants. El pla d'estudis inclou un treball de fi de màster, que s'ha de fer a la UdL, a la UJI, en un altre centre de recerca o en una empresa.
Màster universitari en Protecció Integrada de Cultius
Universitat de Lleida (UdL)
Campus i seus: Universitat de Lleida (UdL)
Universitat de Lleida (UdL)
Pl. Víctor Siurana, 1 25003 Lleida
Cursos més populars
X