Instal · lacions elèctriques i automàtiques

Cicle formatiu de grau mitjà
Oficial / homologat
Presencial
Consulteu el preu

Descripció

objectiu
Muntar i mantenir infraestructures de telecomunicació en edificis, instal · lacions
elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques i sistemes automatitzats,
aplicant la normativa i reglamentació, protocols de qualitat, seguretat i riscos
laborals, assegurant la funcionalitat i respecte ambiental.

Formació en centres de treball
317 hores de pràctiques en empreses del sector

formació complementària
Seminaris i tallers, visites tècniques, conferències monogràfiques, activitats
d'iniciativa social, ....

ACCÉS A ESTUDIS SUPERIORS
En acabar un cicle de grau mitjà es pot accedir a Grau superior mitjançant el curs d'accés a grau superior (CAS) o la prova d'accés.

Temari

Mòduls 1r curs
  A utomatismes industrials
  Instal · lacions elèctriques interiors
  electrònica
  Electrotècnia
  Formació i orientació laboral

Mòduls 2n curs
  Instal · lacions de distribució
  Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis.
  Instal · lacions domòtiques
  Instal · lacions solars fotovoltaiques
  màquines elèctriques
  Instal · lacions elèctriques especials
  A nglès tècnic
  Empresa i iniciativa emprenedora
  P rojecte de síntesi

Durada

1.683 Hores Lectives 317 Hores en empreses del sector

Titulació obtinguda

Tècnic/a en Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Perspectives laborals

Instal·lador de: línies elèctriques; antenes; equips telefònics i d?intercomunicació; d?equips domòtics. Muntador de centres de producció d?energia elèctrica. Electricista: general; industrial. Instal·lador electricista d?edificis. Muntador de: quadres elèctrics; instal·lacions solars fotovoltaiques. Bobinador.

Horari

1r matí i 2n tarda, de dilluns a divendres
Instal · lacions elèctriques i automàtiques
Jesuïtes El Clot. Escola del Clot
Campus i seus: Jesuïtes El Clot. Escola del Clot
Escola del Clot
C/ València, 680 08027 Barcelona
Cursos més populars
X