Màster en Activitat física: Entrenament i gestió esportiva

Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Màster en Activitat física: Entrenament i gestió esportiva
Sol·licita informació
Màster
On-line | Distància
900 hores
Consulteu el preu

Descripció

Material
Tots els alumnes matriculats reben el material per a l'aprenentatge en format paper , així com un nom d'usuari i una clau d' accés al Campus Virtual sense cost addicional. D'aquesta manera , tindran la possibilitat de gaudir dels fòrums , documents d'interès, contactes amb estudiants de tot el món, etc .
Presentació de la documentació
 • El material d'estudi està distribuït en 16 assignatures , segons una seqüència lògica d'aprenentatge .
 • Enviament de la documentació
 • El material s'envia de forma fragmentada al llarg de la durada del mateix .

Sistema d'Avaluació
L'avaluació del Programa s'efectua, seguint la filosofia de l'ensenyament a distància , mitjançant un mètode d'avaluació continuada . És requisit imprescindible per a l'obtenció del títol aprovar tots i cadascun dels exàmens per separat .
El procés a seguir consisteix en l'avaluació dels exercicis corresponents a cada part mitjançant el següent criteri :
 • Valoració de cada assignatura
 • La puntuació obtinguda en els exàmens , tipus test o tipus preguntes de desenvolupament , representa el 100% de la nota de cada assignatura , a excepció d'aquells que contemplin més exercicis pràctics , la contribució sobre la nota total es detallarà en el seu moment .
 • Valoració de cada part
 • La nota de l'examen final representarà el 20% de la puntuació i el 80 % restant serà la nota obtinguda per la ponderació de cada assignatura .
 • Valoració del Projecte Final de Màster ( PFM )
 • La puntuació obtinguda en el Projecte Final de Màster ( PFM ) representa el 100% de la nota d'aquesta part .
 • Valoració del Màster
 • La nota final es calcula en funció de la càrrega lectiva de cadascuna de les parts .

Temari

Programa acadèmic :
1 . Estructura i funció del cos humà
2 . Contextualització de l'activitat física i l'exercici en el marc de la salut
3 . Aspectes psicosocials de l'activitat física per a la salut
4 . Control i prescripció de l'activitat física
5 . L'activitat física per a la salut en diverses malalties
6 . Activitat física en nens i adolescents
7 . Activitat física en nens i adolescents

L'alumne haurà de realitzar una de les optatives segons les seves preferències :

Mòdul Optatiu 1
 • Teoria i pràctica de l'entrenament
 • planificació esportiva
 • Psicologia de l'esport
 • Cineantropometria
 • Nutricion ydeporte
 • Trastorns alimentaris en l'esport
 • ajudes ergogèniques
 • Tècniques de direcció d'equips d'esportius

Mòdul Optatiu 2
 • Administració i direcció d'entitats esportives
 • Direcció i planificació estratègica d'organitzacions esportives
 • Màrqueting en l'esport . aplicacions
 • Gestió estratègica de recursos humans
 • Tècniques de direcció d'equips esportius
 • Tècniques de direcció i lideratge en l'esport
 • Societat de la informació i Esport
 • Teoria i pràctica de l'entrenament
 • Cineantropometria

Projecte final de Màster

Destinataris

La metodologia de formació proposada sumada a la claredat, amplitud i didàctica del disseny dels continguts, permet dirigir el programa de Màster en Activitat Física: Entrenament i Gestió Esportiva a professionals diplomats i / o llicenciats en educació física, professors, professionals de ciències de la salut i totes aquelles persones que desitgin enriquir qualsevol formació de pregrau o postgrau amb temes relacionats a l'activitat física, la nutrició aplicada a l'esport i el disseny i planificació esportiva. Màster titulat per la Universitat Internacional Iberoamericana-UNINI (USA).

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Durada

Hores: 900 hores. Durada: 24 mesos.

Objectius

 • Proporcionar coneixements avançats en les àrees esportiva de gestió a titulats universitaris interessats en el tema .
 • Formar professionals amb coneixements i recursos suficients per desenvolupar una tasca professional eficaç en el camp de l'activitat física per a la salut .

Promocions

Possibilitat de sol·licitar una BECA FUNIBER d'ajut econòmic.
Màster en Activitat física: Entrenament i gestió esportiva
Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Campus i seus: Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Paseo Garcia Faria 29 08005 Barcelona
Sol·licita informació
X