Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER

Màster en Activitat física: Entrenament i gestió esportiva

Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER

Descripció

Material

Tots els alumnes matriculats reben el material per a l'aprenentatge en format paper , així com un nom d'usuari i una clau d' accés al Campus Virtual sense cost addicional. D'aquesta manera , tindran la possibilitat de gaudir dels fòrums , documents d'interès, contactes amb estudiants de tot el món, etc .

Presentació de la documentació

 • El material d'estudi està distribuït en 16 assignatures , segons una seqüència lògica d'aprenentatge .

 • Enviament de la documentació

 • El material s'envia de forma fragmentada al llarg de la durada del mateix .
Sistema d'Avaluació

L'avaluació del Programa s'efectua, seguint la filosofia de l'ensenyament a distància , mitjançant un mètode d'avaluació continuada . És requisit imprescindible per a l'obtenció del títol aprovar tots i cadascun dels exàmens per separat .

El procés a seguir consisteix en l'avaluació dels exercicis corresponents a cada part mitjançant el següent criteri :

 • Valoració de cada assignatura

 • La puntuació obtinguda en els exàmens , tipus test o tipus preguntes de desenvolupament , representa el 100% de la nota de cada assignatura , a excepció d'aquells que contemplin més exercicis pràctics , la contribució sobre la nota total es detallarà en el seu moment .

 • Valoració de cada part

 • La nota de l'examen final representarà el 20% de la puntuació i el 80 % restant serà la nota obtinguda per la ponderació de cada assignatura .

 • Valoració del Projecte Final de Màster ( PFM )

 • La puntuació obtinguda en el Projecte Final de Màster ( PFM ) representa el 100% de la nota d'aquesta part .

 • Valoració del Màster

 • La nota final es calcula en funció de la càrrega lectiva de cadascuna de les parts .Veure més

Temari del curs

Programa acadèmic :
1 . Estructura i funció del cos humà
2 . Contextualització de l'activitat física i l'exercici en el marc de la salut
3 . Aspectes psicosocials de l'activitat física per a la salut
4 . Control i prescripció de l'activitat física
5 . L'activitat física per a la salut en diverses malalties
6 . Activitat física en nens i adolescents
7 . Activitat física en nens i adolescents

L'alumne haurà de realitzar una de les optatives segons les seves preferències :

Mòdul Optatiu 1
 • Teoria i pràctica de l'entrenament
 • planificació esportiva
 • Psicologia de l'esport
 • Cineantropometria
 • Nutricion ydeporte
 • Trastorns alimentaris en l'esport
 • ajudes ergogèniques
 • Tècniques de direcció d'equips d'esportius

Mòdul Optatiu 2
 • Administració i direcció d'entitats esportives
 • Direcció i planificació estratègica d'organitzacions esportives
 • Màrqueting en l'esport . aplicacions
 • Gestió estratègica de recursos humans
 • Tècniques de direcció d'equips esportius
 • Tècniques de direcció i lideratge en l'esport
 • Societat de la informació i Esport
 • Teoria i pràctica de l'entrenament
 • Cineantropometria

Projecte final de Màster
Veure més

Destinataris

La metodologia de formació proposada sumada a la claredat, amplitud i didàctica del disseny dels continguts, permet dirigir el programa de Màster en Activitat Física: Entrenament i Gestió Esportiva a professionals diplomats i / o llicenciats en educació física, professors, professionals de ciències de la salut i totes aquelles persones que desitgin enriquir qualsevol formació de pregrau o postgrau amb temes relacionats a l'activitat física, la nutrició aplicada a l'esport i el disseny i planificació esportiva. Màster titulat per la Universitat Internacional Iberoamericana-UNINI (USA).

Durada

Hores: 900 hores.
Durada: 24 mesos.

Objectius


 • Proporcionar coneixements avançats en les àrees esportiva de gestió a titulats universitaris interessats en el tema .

 • Formar professionals amb coneixements i recursos suficients per desenvolupar una tasca professional eficaç en el camp de l'activitat física per a la salut .Promocions

Possibilitat de sol·licitar una BECA FUNIBER d'ajut econòmic.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Activitat física: Entrenament i gestió esportiva

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Activitat física: Entrenament i gestió esportiva