Curs de Taichí i Chikung

1060 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Deusto Salud
Curs de Taichí i Chikung
Sol·licita informació
Curs
On-line
300 hores
Consulteu el preu

Descripció

L'estrès i l'ansietat produïts pel ritme de vida actual fan cada vegada més necessari que l'ésser humà busqui moments de pau i tranquil·litat per carregar piles i desconnectar de la rutina. Aquesta necessitat de salut mental s'ha incrementat de manera significativa l'afició per les tècniques orientals com el tai-txi i txi-kung en els últims anys.
Aquesta tendència ascendent requereix cada vegada més professors qualificats, de manera que l'objectiu fonamental d'aquest curs és proporcionar als alumnes les eines, habilitats i coneixements necessaris per capacitar-se professionalment i que puguin exercir com a monitors de tai-txi i txi-kung.
El txi-kung (o Qigong) i el tai-txi (o taijiquan o tai-txi txuan) són dues disciplines originàries de la Xina, la pràctica està enfocada a millorar la salut del practicant a diferents nivells. Hi ha molts tipus de txi-kung i de tai-txi, però tots ells tenen en comú una sèrie d'idees i principis fonamentals. El txi-kung consisteix en exercicis no massa complexos a nivell extern, on es busca coordinar respiració, moviment i intenció, estimular el funcionament de certs òrgans a través d'estiraments, torsions, etc., i activar la circulació energètica en tot el cos. El tai-txi conté totes les característiques del txi-kung, però a més incorpora aspectes marcials, implica un desenvolupament important de la coordinació, la flexibilitat, l'equilibri, etc., i l'activitat energètica és més intensa i concentrada. En resum, es podria dir que el txi-kung és un conjunt estructurat d'exercicis (físics i mentals) saludables i accessibles per al gran públic, mentre que el tai-txi és un art marcial l'aprenentatge requereix d'una dedicació més gran.
Actualment hi ha una gran demanda d'enfocaments holístics de la salut, on s'atén al benestar general del cos, tant a nivell físic com emocional i orgànic. La medicina occidental sovint no té eines per pal·liar malalties d'arrel emocional com l'estrès, l'ansietat o l'insomni, o de tipus físic com les contractures, molèsties posturals derivades de llargues hores d'oficina, etc.
A més, la pràctica de txi-kung o el tai-txi s'ha demostrat molt beneficiosa en moltes de les malalties més prevalents del nostre temps (diabetis, hipertensió, artritis o malalties cardiovasculars).
Per tant, el txi-kung i el tai-txi són complements perfectes per a professionals de la salut, així com per persones dedicades a les teràpies alternatives, i també per a qualsevol persona el treball estigui relacionat amb la salut física i mental.
El curs finalitza amb la realització d'un cas pràctic general (projecte final) que abasta la posada en pràctica de la totalitat dels coneixements adquirits al llarg del curs. En ell, l'alumne haurà de plantejar i organitzar les diferents sessions de tai-txi a realitzar amb un client determinat. Podrà triar entre 3 propostes de projectes en funció de la seva futura trajectòria professional.
Opció 1: Coneixement del txi-kung, que inclou l'enregistrament un vídeo en el qual es vegi l'alumne realitzant almenys 4 exercicis a triar del txi-kung de les 8 Joies, així com una de les 3 Postures Zha-Zhuang.
També ha d'explicar la respiració abdominal, els seus beneficis i la forma de realitzar-la.
Opció 2: Capacitat docent, que inclou l'enregistrament d'un vídeo de presentació d'una classe, en la qual l'estudiant explica el que és el Taichí Chuan i el Chikung, i les seves diferències fonamentals, i realitza els exercicis de Chansegong o de Hunyuan a triar, com a pràctica inicial.
Opció 3: Destresa en l'execució de la forma, que inclou l'enregistrament d'un vídeo realitzant la Forma de 18 moviments Chen o bé la Forma de 13 Yang, a triar. L'estudiant haurà de realitzar una petita explicació abans de començar la forma sobre el seu origen i les seves característiques principals, indicant per què ha triat aquesta forma i no l'altra.
Beneficis del curs:
• Han de disposar en tot moment del suport, seguiment i assessorament de les següents figures:
o Consultor / a acadèmic / a com a orientador acadèmic,
? Funció: Assessorar i acompanyar l'alumne en el seu procés formatiu
? Atenció personalitzada per alumne, contactant a l'inici del curs per facilitar la següent informació:
? Presentació personal, benvinguda al curs, i objectius didàctics de la Unitat 1
? Planificació estudis personalitzada
? Guia de recursos per mòdul
? E-mail personalitzat del consultor / a per curs
? Horari de consultoria telefònica (8 hores setmanals)
? Horari de tutoria personalitzada presencial o virtual
o Professor / a expert i especialitzat en la matèria,
? Funció: tasques d'assessorament tècnic i avaluació del procés formatiu dels alumnes
? Atenció personalitzada per alumne:
? Contacte a través del Campus (apartat Consultes / Professor)
? Correcció de proves d'avaluació i Projecte final del curs (en 48 hores)
? Resposta a dubtes i preguntes (en 24 hores)
• Biblioteca amb continguts complementaris de tots els cursos de la marca, així com actualitzacions i material d'interès general.
• Tindràs accés a una borsa d'ocupació gestionada per Randstad, empresa líder en recursos humans i portal d'ocupació de referència a Espanya.
• L'objectiu és oferir una borsa d'ocupació, de forma gratuïta, a tots els alumnes, des del primer dia que han comprat el curs, oferint un portal exclusiu integrat en el campus.
• A més, disposaràs d'un servei de pràctiques professionals voluntàries en el qual podràs accedir a un ampli ventall d'empreses col·laboradores. Fins i tot si no disposes d'una empresa propera d'entre les oferides, se't dóna l'oportunitat que aportacions una per a ajudar-te així a adquirir experiència professional.
• Glossari Sanitari i Annex d'Anatomia i Fisiologia
• Aplicació informàtica sobre el cos humà i la seva anatomia (llicència). Juntament amb el curs rebran unes Ulleres de realitat virtual.
• Disposaràs de l'accés a la comunitat virtual d'aprenentatge Deusto Salut, un espai de comunicació i interacció entre alumnes i el Dinamitzador de la comunitat.
• E-learning: English Pacient Care and Early Education. Per aprendre el vocabulari i les expressions més comunes en l'atenció a pacients i nens.
• Obtindràs una subscripció gratuïta durant 3 mesos a la revista Salut Benestar, una revista d'entreteniment per ampliar coneixements sobre salut, nutrició, teràpies alternatives i bellesa.
• Bloc de la marca, que permet ampliar coneixements i informar de tendències del sector, tot això creat i gestionat per experts.

Temari

Material físic:
El curs conté sis mòduls, distribuïts en dues carpetes.

Contingut dels mòduls:
• Introducció al tai-txi: En aquest primer mòdul coneixerem una mica els orígens i la història, així com els diferents estils del tai-txi. Així mateix, convé saber en què es diferencia d'altres arts, com el txi-kung, i com ha de practicar-se en funció de si els objectius plantejats són marcials, terapèutics o una suma de tots dos interessos.
• Introducció al txi-kung: En el segon mòdul s'expliquen quins són els beneficis terapèutics del txi-kung, amb exemples pràctics i descrits d'alguns senzills exercicis, per comprendre en quina mesura milloren la salut, prevenen malalties i són adequats per a desenvolupar amb satisfacció la nostra vida diària , tant en els aspectes socials i laborals com en els esportius i sexuals. L'última part està dedicada a aprofundir en els diferents sistemes de meditació i en com aquest apartat del txi-kung s'ocupa del nostre equilibri mental, espiritual i emocional, tan important com el físic i l'orgànic.
• Fisiologia esportiva: En el tercer mòdul es donen alguns lineamientos generals de fisiologia esportiva i l'alimentació. Es parlarà més detalladament de com estructurar un entrenament, de quines fases ha de compondre i quines són les millors maneres de posar el cos a punt per a la disciplina que es vagi a realitzar sense córrer riscos innecessaris de lesions i malalties. A més s'exposaran les pautes d'entrenament i aprenentatge de tai-txi-txuan i txi-kung, dos aspectes fonamentals, com ho és també la relació entre el professor i els alumnes, perquè els principiants en aquestes arts trobin el millor camí per aprendre'ls amb seguretat, paciència i constància.
• Nocions bàsiques de medicina xinesa: En aquest mòdul es realitza una panoràmica introductòria però completa de l'art de curació tradicional xinès en el qual s'emmarca la teoria terapèutica del tai-txi i el txi-kung. Aquesta tradició explica cada vegada amb més estudis que demostren l'eficàcia de les seves tècniques i que sustenten els seus conceptes. S'explicaran amb cert detall temes com l'energia vital o qi, i la teoria dels meridians i els punts energètics principals. També es desenvoluparan els conceptes del yin i el yang i la teoria dels cinc elements o dels òrgans interns.
• Filosofia i pensament xinès: Aquest mòdul està dedicat a la filosofia i el pensament tradicional xinès i suposa una introducció als conceptes i les escoles més importants. Veurem els corrents del confucianisme i sobretot el taoisme, base teòrica del tai-txi, però també es veuran escoles com la moísta, budista, legista, etc. Finalment es farà un repàs de conceptes clau de la civilització xinesa com la seva cosmologia, tradició filosòfica i historiogràfica.
• Pràctica avançada de Taichí i txi-kung: L'últim mòdul del curs està dedicat a l'exposició pràctica dels conceptes apresos en els mòduls anteriors. Mitjançant vídeos i descripcions detallades pas a pas, es mostren les principals formes i exercicis de tai-txi-txuan i txi-kung de manera que els alumnes puguin visualitzar i comprendre els principals conceptes i exemples.
• El mòdul s'inicia amb les formes i postures bàsiques de tai-txi txuan, continua amb les sèries més importants i difoses de txi-kung i acaba amb una demostració visual del massatge terapèutic de txi-kung, amb el qual es tanca el curs.
• Cada exercici compta, a més d'amb la seva corresponent enregistrament en vídeo, amb un seguit de recomanacions sobre la pràctica correcta i una relació dels seus beneficis per a la salut física i psicològica dels practicants.
Material a Campus:
• Guia d'estudi
• 6 proves d'avaluació
• Vídeos pràctics amb l'execució dels exercicis i tècniques més habituals en la pràctica del tai-txi i el Chikung:
Mòdul 1. Introducció al tai-txi
• Vídeo: Postures, arrelament i relaxació
Mòdul 2. Introducció al Chikung
• Vídeo: Chikung per a cada dia
Mòdul 3. Fisiologia esportiva
• Vídeo: Preparació d'una classe
Mòdul 4. Nocions bàsiques de medicina xinesa
• Vídeo: la Respiració pel Dantian
Mòdul 6. Pràctica avançada de Taichí i Chikung
• Vídeo: Forma d'13 moviments del Tai-txi estil Yang
• Vídeo: Forma d'18 moviments del Tai-txi estil Chen
• Vídeo: Chikung de les 8 Joies del Brocat de Seda
• Vídeo: Chikung de Zha-Zhuang
• Vídeo: Automassatge Chikung
3 Projectes finals (on l'alumne escollirà un).
Annexos amb eines pràctiques per al monitor de tai-txi txi-kung.
Aplicació anatomia 360º.

Temari:
Mòdul 1 Introducció al tai-txi
Definició i estils del tai-txi
• Què és el tai-txi txuan
• Les escoles principals
• Història del tai-txi-txuan
• Els cinc estils del tai-txi-txuan
El tai-txi com a teràpia i art marcial
• El tai-txi-txuan com a teràpia
• El tai-txi-txuan com a art marcial
• Taichí chuan i txi-kung
Les tretze bases del tai-txi
• El treball de les tretze bases
• Complementarietat de les forces
• Cultivar el qi i les tretze potències
• Les tretze bases
Nocions bàsiques per a la pràctica del tai-txi
• Els primers passos
• Normes bàsiques per al practicant
• Principis tècnics del tai-txi-txuan
Mòdul 2 Introducció al txi-kung
Definició i història del txi-kung
• Definició de txi-kung
• Fonts clàssiques
• Escoles i classificacions del txi-kung
• Història del txi-kung
Chikung dinàmic i força interna
• Regulació de la pràctica
• Exercicis previs del txi-kung
• Les tres posicions bàsiques
• Chikung intern i extern
Beneficis i efectes terapèutics del txi-kung
• L'arrel de la salut
• El txi-kung com a teràpia
• Chikung per a l'esport i la sexualitat
La ment i el txi-kung
• Entrenament de la ment
• Entrenament de l'esperit
Mòdul 3 Fisiologia esportiva
Introducció a la fisiologia
• La importància de l'activitat física
• Bases de la fisiologia
• Introducció a l'entrenament esportiu
• La sessió d'entrenament
Iniciació a l'exercici físic
• Força, resistència, velocitat i flexibilitat
• Programa d'exercici moderat
• Atenció i prevenció: el sistema cardiovascular
• Atenció i prevenció: la columna vertebral
Alimentació i exercici
• Elements bàsics de l'alimentació
• Fonts alimentàries
• Dieta i esport
Beneficis de l'entrenament de tai-txi-txuan i txi-kung
• La importància de l'aprenentatge
• Pautes d'aprenentatge de tai-txi-txuan i txi-kung
• Pautes d'entrenament de tai-txi-txuan i txi-kung
• La relació entre mestre i practicant
• Reaccions davant l'aprenentatge
Mòdul 4 Nocions bàsiques de medicina xinesa
La saviesa de la curació
• Orígens de la medicina xinesa
• La ciència després de la unificació xinesa
• La florida de la medicina xinesa
• El renéixer de la civilització xinesa
Energia vital i meridians
• El qi en la tradició xinesa
• Les funcions del qi en l'organisme
• Els meridians en la medicina tradicional
• Punts energètics principals
• Els tres tresors
• Els tres dantien
• El pol taiji de l'energia vital
El ying i el yang i la teoria dels cinc elements
• Teoria del yin i el yang
• La teoria dels cinc elements
La teoria dels òrgans interns
• Teoria dels zhang fu
• Òrgans zhang
• Òrgans fu
• Òrgans extraordinaris
Mòdul 5 El pensament xinès
confucianisme
• Introducció al pensament xinès
• Confucianisme
• Neoconfucianismo
Moïsme i taoisme
• moïsme
• Taoisme
• Neotaoísmo
Legismo i budisme
• Legismo
• Budisme
Cosmologia i història
• Pensament
• Cosmologia
• Interpretacions
Mòdul 6 Pràctica avançada de tai-txi i txi-kung
Postures bàsiques- Jibengong
• Introducció
• Moviments
Zha Zhuang: Qigong estàtic i meditacions dempeus
• Introducció
• Moviments
Les Vuit Joies - Els Vuit Brocats de Seda - Ba Dua Jing
• Introducció
• Moviments
La Forma de Tai-txi dels 13 Moviments
• Introducció.
• Moviments.
La Forma de Tai-txi dels 18 moviments estil Chen
• Introducció
• Moviments
Acte massatge Qigong
• Introducció
• Pràctica
 

Destinataris

• Professionals de diferents sectors que vulguin afegir valor al seu perfil actual amb una formació complementària. Pot ser d'especial interès per a perfils professionals com a especialistes en teràpies complementàries.
• Persones que vulguin iniciar o reorientar la seva professió cap al tai-txi i el txi-kung, per ajudar els altres a trobar equilibri i control.
• Persones que, per motius personals, vulguin adquirir coneixements en aquest àmbit i aconseguir el desenvolupament que busquen.
• Professionals del món del fitness i l'esport que vulguin iniciar-se en l'aprenentatge d'aquestes tècniques i complementar els seus coneixements.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Vídeos pràctics disponibles online al campus virtual, que mostren l'execució dels exercicis i tècniques més habituals del tai-txi i el txi-kung. Videoconferències en línia i en directe, impartides per ponents experts per complementar o ampliar les temàtiques incloses en el temari de (entre 45 i 60 min). Videoconferències de reforç on el professorat expert recollirà els dubtes més recurrents entre tots els alumnes i les tractaran en directe per a tots. També estaran disponibles després en diferit. Es realitzaran 3 a l'any. Realització de tallers pràctics presencials a l'Hospitalet (Barcelona) de temàtiques de salut per a la posada en pràctica dels continguts més procedimentals. S'emetran també en streaming. Material complementari: Continguts per saber més sobre tai-txi i txi-kung. Accés a la Comunitat virtual d'aprenentatge, un espai de comunicació i interacció entre l'alumne i el dinamitzador.

Durada

Durada: 18 mesos (24 mesos amb beca).

Objectius

En finalitzar el curs, l'alumne assolirà els següents objectius:
• Conèixer els fonaments del txi-kung i el tai-txi tant a nivell teòric com pràctic: una breu història, els principis fonamentals i els conceptes bàsics en què es basa, que serviran d'introducció a aquesta disciplina.
• Obtenir coneixements bàsics de medicina tradicional xinesa, com a context necessari per entendre el vocabulari i els principis del txi-kung i del tai-txi.
• Conèixer la principal tradició espiritual que nodreix aquestes pràctiques, anomenada taoisme, per comprendre a nivell filosòfic i metafòric com es construeix i es desenvolupen aquestes pràctiques.
• Conèixer i explorar el cos humà des de la perspectiva dual: un organisme viu on conviu matèria física i matèria energètica.
• Aprofundir en les pautes per al manteniment de la salut des del punt de vista de l'txi-kung i el tai-txi.
• Formar professionals que puguin aportar pràctiques complementàries per millorar la vida dels seus pacients, tant a nivell físic, com emocional i espiritual.

Titulació obtinguda

Diploma expedit per Deusto Salut. Aval de l'Associació Shenren de Taichi Chuan i txi-kung, creada pel Mestre Víctor Manuel Fernández Casanova a l'any 2001 i amb seu a Barcelona, i de la Taichi Healthways Association, creada pel Mestre Jesse Tsao i amb seu a Sant Diego- Califòrnia . Diploma expedit per Deusto Salut i certificat ESREPS expedit per la FEF (Federació Espanyola de Fitness), la qual també atorga un carnet de la federació.

Pràctiques

Possibilitat de realitzar pràctiques voluntàries.

Perspectives laborals

Amb la pràctica suficient, els estudiants podran exercir-se com a facilitadors en llocs com: Spas i centres de relaxació. Gimnasos. Gimnasos mentals. Centres de teràpies complementàries. Centres de ioga. Centres cívics. Monitor de tai-txi freelance a domicili. Hotels, Centres Spa Wellnes. Centres de teràpies orientals.

Avantatges del curs

Prescriptor: Associació Shenren. Els materials textuals, que es presenten en format llibre, recullen les bases conceptuals i la pràctica necessària per aprendre a aplicar tai-txi i txi-kung.

Borsa de treball

Accés a una borsa d'ocupació gestionada per Randstad.

Professorat

Joan Bertran de Bes. Siscu Méndez Mayo. Víctor Fernández Cassanova: Maestro-Instructor de Taichi Chuan estilo Chen y Chikung. 4º Duan de Taichi Chuan. Maestro de Taichi Chuan e Instructor Executive de la Taichi Healthways en España. Presidente de la Federación Europea de Reiki Profesional-España. Presidente de la Asociación y C.E. Shenren de Taichi Chuan y Chikung. Presidente de la Federación Europea de Taichi Healthways.
Curs de Taichí i Chikung
Deusto Salud
Sol·licita informació
X