INSA Business, Marketing & Communication School

Màster en Big Data i Data Intelligence

INSA Business, Marketing & Communication School

Descripció

Màster en Big Data i Data Intelligence. L'analítica de dades s'ha convertit en un element clau per a la generació de valor en empreses i organitzacions de tota mena. Ens trobem en la transició cap a un nou model socioeconòmic en el qual les dades de tota mena ocupen el lloc central en els processos productius, i les empreses reclamen professionals que siguin capaços d'afrontar els reptes que suposa aquest nou context.

En aquest entorn, i des d'un enfocament completament pràctic, el temari de el curs cobreix les disciplines principals que conformen un projecte d'analítica de dades a l'escenari Big Data: la definició d'objectius i indicadors associats, la identificació, captura i pre-processament de dades heterogenis d'alt valor afegit, la implementació de models analítics en entorns distribuïts i altament escalables i la visualització de dades.

Temari del curs

Àrea de Data Intelligence
• Anàlisi Descriptiu: Per a què volem analitzar les dades? Quines dades necessitem?
• Construcció de l'repositori d'anàlisi: Com guardem la informació?
• Definició, creació i representació gràfica de variables: Per on comencem a analitzar? Què i com mesurem resultats?
• Definició d'indicadors i validació de resultats: Quants dades analitzem?
• Mineria de Dades: Podem reduir el nombre de variables per a una anàlisi? Existeixen Relacions entre successos? Existeixen relacions ocultes? Podem agrupar usuaris i / o productes? Podem fer previsions de comportament?
• Casos Pràctics: Com apliquem els coneixements adquirits a un cas pràctic?

Àrea de Big Data
• Introducció a l'fenomen Big Data
o El fenomen Big Data en context. Què és Big Data? Per què ara?
o La dada com a element clau per a la generació de valor en l'empresa actual
• Estructura dels projectes: Estructura dels projectes Big Data Analytics. Data Scientist, Data Engineer, Data Practitioner ... perfils laborals d'èxit associats a l'Big Data
• Fonaments i eines de l'Big Data: Fonaments tècnics del Big Data. L'ecosistema Big Data i la caixa d'eines de el Data Scientist. llibreries algorítmiques
• Contextualització de les dades: El treball amb dades en el context Big Data. El cicle de vida de la dada. Fonts d'informació, tipologia i qualitat de la dada
• Captura i pre-processament de dades: Nous models d'emmagatzematge de dades.
Explotació de dades geoespacials
• Tecnologies de escalabilitat horitzontal de sistemes: Computació distribuïda en clúster i frameworks de referència: Hadoop, Spark, Storm ...
• Explotació de dades: Explotació multicanal de dades i tecnologies de visualització: dashboards, mapes, llibreries gràfiques
• Projecte final: Projecte de Big Data Analytics
Veure més

Destinataris

Professionals de el sector tecnològic, professionals de qualsevol àmbit que volen enfocar la seva carrera cap al treball amb dades:

• Nous llicenciats i professionals que vulguin ampliar els seus horitzons laborals.

• Professionals amb experiència que vulguin assumir noves competències i responsabilitats, així com tenir un reconeixement.

• Empreses que busquin especialització del seu personal.

• Titulats en Formació Professional Grau Mitjà o de Grau Superior que busquen una preparació pràctica per entrar al món laboral.

Idiomes en què s'imparteix

Espanyol

Tipus d'avaluació

El sistema d'avaluació del programa està compost per l'assistència a les sessions, una avaluació parcial a meitat de curs i l'elaboració i presentació de el projecte final.

Horari/Torn

Dimarts i Dijous de 19:00 a 21:30

Durada

Inici: Octubre 2020. Fi: juliol 2021.

Objectius

L'objectiu és que l'estudiant obtingui un coneixement concret i aplicat que li permeti emprendre amb seguretat un projecte d'analítica de dades en entorns Big Data:

• Conèixer el model socioeconòmic que defineix el fenomen Big Data.

• Conèixer l'ecosistema de dades actual i definir estratègies de valorització de dades.

• Definir un projecte d'analítica de dades amb un enfocament de negoci (objectius, indicadors, impacte).

• Conèixer les fases de treball i activitats en què es divideix un projecte Big Data Analytics.

• Identificar les tipologies de dades i les seves característiques, les principals fonts de dades existents i les tècniques de consum i pre-processat de dades per a cadascuna d'elles.

• Conèixer els conceptes bàsics de l'estadística, el Data Mining i el Machine Learning i ser capaç de definir models analítics que els utilitzin.

• Conèixer els principis de l'arquitectura distribuïda i els principals components tecnològics que conformen un sistema Big Data Analytics.

• Conèixer els conceptes clau de la visualització d'informació heterogènia (numèrica, geoespacial ...).

• Conèixer i practicar amb les principals eines que s'utilitzen per a cadascuna de les activitats definides.

• Completar un projecte pilot de Big Data Analytics que permeti exercitar les capacitats adquirides en el curs.

Titulació obtinguda

Després d'haver superat amb èxit les proves d'avaluació de el programa i sempre que es compti amb l'assistència mínima requerida, l'alumne / a obtindrà el títol de Màster en Big Data & Data Intelligence de INSA Business, Marketing & Communication School.

Perspectives laborals

Data Management. Director estratègic. Analista de dades. Data Scientist. Data Engineer.

Preu

3.500 €

Avantatges del curs

INSA compta amb més de 500 ofertes de treball i de pràctiques a l'any en les diferents àrees en què es formen professionals. Estar en contacte amb el món laboral i oferir la possibilitat que els alumnes posin en pràctica els coneixements que van adquirint és un dels factors diferencials de centre.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Big Data i Data Intelligence

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Big Data i Data Intelligence