Màster de Biotecnologia Molecular

1035 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Màster de Biotecnologia Molecular
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Els objectius principals d'aquest màster en Biotecnologia Molecular són:
-Donar una sòlida formació conceptual i metodològica en biotecnologia a llicenciats i professionals relacionats amb activitats biomèdiques, industrials, farmacèutiques, agropecuàries, alimentàries, ambientals, ia totes les persones interessades en aspectes bàsics i en els processos i productes biotecnològics.
-Formar professionals preparats en aquestes tècniques per cobrir la demanda creixent d'empreses biotecnològiques al nostre país i escurçar el lapse de temps, avui en dia massa gran, entre el descobriment bàsic i la seva aplicació pràctica.
-Aprofundir en les aplicacions de la biotecnologia en la sostenibilitat dels sistemes de producció i en la bioremediació del medi ambient.
-Donar a conèixer els mètodes i tècniques en gestió tant en l'àmbit de la recerca com l'empresarial.
-Capacitar l'alumnat per conèixer la legislació que regula el tractament de productes biotecnològics quant a patents i bioseguretat.

Temari

Els alumnes han de demostrar que han adquirit els coneixements, habilitats i competències adequades per tractar problemes en un context ampli, relacionats amb la biotecnologia, amb capacitat per plantejar noves idees i prendre decisions que incloguin aspectes socials i ètics de manera clara i raonada.

Destinataris

Ser titulat en una de les llicenciatures que s'especifiquen: Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Farmàcia, Medicina, Veterinària, Química, Enginyeria Química, Enginyeria i Tècnica de Materials, Tècnica Agrícola i Forestal, Medi Ambient, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Ciències del Mar i Informàtica. A més, es consideren també titulacions d'accés les titulacions equivalents atorgades per universitats de l'estranger. Aquesta variada tipologia dels estudiants d'accés determina que el pla d'estudis inclogui matèries anivelladores específiques segons la formació de l'alumne. L'alt grau d'optativitat d'aquests estudis permetrà a l'estudiant adaptar el seu currículum a les seves necessitats i opcions per a la seva activitat professional futura. Per seleccionar les matèries d'anivellament i les matèries optatives l'alumne comptarà en tots els casos amb el consell dels coordinadors del programa.


Els estudiants procedents de les llicenciatures de Biologia, Medicina, Veterinària, Farmàcia, Bioquímica, Ciència i Tecnologies dels Aliments són els que tindran els coneixements previs de bioquímica, genètica i biologia molecular més idonis per assolir amb més facilitat els conceptes explicats en les diferents matèries del màster de Biotecnologia Molecular i per tant superar amb èxit. No obstant això, cal ressaltar que la maduresa assolida pels alumnes que han estudiat una llicenciatura els capacita, amb l'ajuda d'algunes matèries d'anivellament, per superar amb èxit un programa de màster amb les característiques del proposat.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Durada

60 - 120 variable en funció dels estudis previs
Màster de Biotecnologia Molecular
Facultat de Farmàcia Campus Diagonal (UB)
Campus i seus: Facultat de Farmàcia Campus Diagonal (UB)
Facultad de Farmacia Campus Diagonal UB
Joan XXIII, 27-31 08028 Barcelona
Sol·licita informació
X