Màster en Ciència i Tecnologia Marina

1068 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Màster en Ciència i Tecnologia Marina
Sol·licita informació
Màster
On-line | Distància
Consulteu el preu

Descripció

L'alumne aprèn a gestionar la contaminació d'una zona litoral potencialment contaminada i plantejar mesures correctores i preventives; aplicar la metodologia actualment emprada per a la gestió sostenible de pesqueres i estimar i corregir els possibles impactes derivats del sector aqüícola; dissenyar un pla de gestió d'un espai marí protegit i discutir la idoneïtat tant de la seva localització com dels objectius de conservació.

Enviament de la documentació
El material del Màster en Ciència i Tecnologia Marina es remet periòdicament de manera progressiva. D'aquesta manera, l'alumne podrà anar rebent la documentació actualitzada als últims esdeveniments sorgits en el camp mediambiental.

Sistema d'Avaluació
Cadascuna de les assignatures que componen el Programa s'avalua mitjançant la realització d'un test, ja sigui per via tradicional o en línia a través del campus virtual. Així mateix, en finalitzar els exàmens corresponents a la primera part, s'haurà d'omplir un examen final de desenvolupament amb preguntes aplicades a casos reals d'estudi.

Després de complir amb totes les exigències acadèmiques requerides tant en la primera part com en concloure l'especialització, es continuarà amb el desenvolupament del projecte o la tesi, la culminació amb èxit permetrà obtenir la titulació corresponent en funció de la Universitat on s'hagi matriculat l'alumne.

En resum, l'avaluació final del Programa de Màster en Ciència i Tecnologia Marina, serà una mitjana ponderada entre:
• En el cas de la primera part: la resolució d'un examen test per assignatura (virtual o tradicional) o la nota de l'examen de recuperació corresponent si fos el cas.
• La resolució d'un examen final de desenvolupament de la primera part.
• En el cas de la segona part: la resolució d'un examen test per assignatura (virtual o tradicional) o la nota de l'examen de recuperació corresponent si fos el cas.
• L'elaboració d'un Treball Final de Màster o Tesi de Grau.
És requisit imprescindible per al'obtenció del títol aprovar totes i cadascuna d'aquestes parts per separat.

Temari

Presentació de la documentació:
El material d'estudi de la primera part es distribueix en 15 assignatures, repartides en 5 toms, segons una seqüència lògica d'aprenentatge. A la segona part, la 6 assignatures que constitueixen l'especialització es distribuiran així mateix en diversos toms.
En el primer tom, a més de les assignatures corresponents, s'inclou una introducció al Campus Virtual, les Pautes del Treball Final de Màster o Tesi de Grau i la col·lecció completa dels exàmens del Programa (només seguiment tradicional).

Programa acadèmic:
1. La terra dinàmica
2. El litoral i l'erosió marina
3. Sediments marins i influència glacial en els mars
4. Ecologia marina bàsica
5. Organismes marins
6. Comunitats marines
7. L'aigua de mar
8. Circulació de les aigües
9. Química de l'aigua de mar
10. Explotació pesquera
11. Cultius marins
12. Navegació i transport marí
13. Recursos minerals i energètics
14. Contaminació marina
15. Altres interaccions entre l'home i el mar
16. Projecte final de màster

Possibilitat de fer convalidacions acadèmiques segons estudis previs de l'alumne. Consultar amb el Departament d'admissions.

Destinataris

El Programa de Màster en Ciència i Tecnologia Marina està pensat especialment per satisfer:
Titulats universitaris de grau mitjà o superior que, per les seves característiques personals o per la seva experiència, poden desitjar una formació de qualitat en el Sortides Professionals

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

A Distància i amb campus virtual.

Durada

24 mesos (90 crèdits).

Objectius

Objectiu general:
  • Formar professionals amb una sòlida base en tots els camps i disciplines marines, adequats a la provisió de solucions i que aportin valor als processos organitzacionals.

Objectius particulars:
  • Gestionar la contaminació d'una zona litoral potencialment contaminada i plantejar mesures correctores i preventives.
  • Aplicar la metodologia actualment emprada per a la gestió sostenible de pesqueres i estimar i corregir els possibles impactes derivats del sector aqüícola.
  • Dissenyar un pla de gestió d'un espai marí protegit i discutir la idoneïtat, tant de la seva localització com dels seus objectius de conservació.

Titulació obtinguda

Programa titulat per diverses universitats de la xarxa de FUNIBER com la Universitat Europea de l'Atlàntic i per la Universitat Internacional Iberoamericana.

Perspectives laborals

Algunes de les sortides professionals del Programa de Màster en Ciència i Tecnologia Marina són les següents: Docència. Ocupació com a tècnic / assessor en temes marins. Manteniment i explotació de vivers d'espècies. Aqüicultura. Entre altres.

Promocions

Possibilitat de sol·licitar BECA FUNIBER d'ajut econòmic.

Tots els alumnes matriculats (tradicional o virtual) reben el material per a l'aprenentatge en format paper, així com un nom i una clau d'accés al Campus Virtual sense cost addicional. D'aquesta manera, els alumnes el seguiment sigui tradicional, si bé no podran realitzar els exàmens per mitjà del Campus Virtual, sí tenen la possibilitat de gaudir dels fòrums ambientals, documents d'interès, accés a treballs i casos pràctics, contactes amb altres estudiants , etc.
Màster en Ciència i Tecnologia Marina
Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Campus i seus: Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Paseo Garcia Faria 29 08005 Barcelona
Sol·licita informació
X