Máster en Ciencias del Mar: Oceanografía y Gestión del Medio Marino

1065 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Facultat de Geologia (UB)
Máster en Ciencias del Mar: Oceanografía y Gestión del Medio Marino
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

objectius
 
Formar professionals en diversos àmbits de l'oceanografia i de la gestió del medi marí, capaços tant de desenvolupar recerca científica d'alt nivell, com d'assumir responsabilitats en el món professional.

Interuniversitari:
Universitat Coordinadora: Universitat Barcelona
Universitats Participants Universitat Politècnica de Catalunya
Universitat Barcelona

Temari

Competències

- Aplicació de les metodologies bàsiques d'obtenció i tractament de dades en l'àmbit de l'oceanografia i la gestió del medi marí.

- Coneixement dels patrons d'abundància i distribució dels principals grups d'organismes i de la capacitat productiva de les diferents regions oceàniques i relacionar les estratègies de les diferents espècies amb les característiques ambientals.

- Comprensió dels processos que controlen la successió i la variabilitat en els ecosistemes oceànics, de processos que es desenvolupen en un rang d'escales, des del nivell molecular de la fotosíntesi fins a considerar els efectes dels corrents oceànics en la productivitat marina.

- Comprensió de l'acoblament de processos físics, químics i biològics en l'àmbit de l'oceanografia i la gestió dels sistemes costaners i els patrons principals de variabilitat en els oceans, per avaluar les conseqüències climàtiques en els diferents àmbits de l'oceanografia biològica: selecció de espècies, organització, estructura, productivitat dels ecosistemes i fluxos biogeoquímics.

- Avaluar les conseqüències de les pertorbacions antròpiques en la conservació dels ecosistemes costaners i proposar eines i mesures per a la seva gestió.
Perfil de competències transversals

- Capacitat d'organitzar i planificar, i de treballar en equip.

- Capacitat d'anàlisi i síntesi, per prendre decisions i potenciar la iniciativa i l'esperit emprenedor.

- Tenir un compromís ètic amb les actuacions ambientals.

- Capacitat d'autoaprenentatge, motivació per la qualitat.

- Dirigir, redactar i executar projectes relacionats amb aspectes ambientals, per comunicar de forma oral i escrita, interpretar quantitativa i qualitativament les dades, resoldre problemes complexos relacionats amb el medi, i buscar i analitzar informació procedent de diferents fonts.

- Capacitat d'anàlisi i estudi de sistemes complexos que es generen per la interacció de processos en un rang d'escales, integració de nous coneixements, adaptació de noves situacions i coneixements nous.

Requisits

Requisitos generales Licenciado en alguna titulación de los campos de las ciencias experimentales o de las ingenierías. En el caso de los profesionales, se pedirá la acreditación de la experiencia dentro del ámbito del máster. Admisión en los estudios de doctorado: no se podrá acceder al doctorado sin el título de máster o estudios equivalentes en número de créditos y nivel formativo. La decisión para ser admitido en el máster propuesto será adoptada por la Comisión de Coordinación. Requisitos específicos En el caso de estudiantes provenientes de otros estados, el criterio de admisión será la afinidad de los estudios cursados con las licenciaturas antes mencionadas. La Comisión de Coordinación del máster valorará la adecuación de los conocimientos previos al perfil de competencias que se deben alcanzar.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellano y catalán
Máster en Ciencias del Mar: Oceanografía y Gestión del Medio Marino
Facultat de Geologia (UB)
Campus i seus: Facultat de Geologia (UB)
Facultad de Geología (UB)
Martí i Franquès, s/n 08028 Barcelona
Sol·licita informació
X