Facultat de Geologia (UB)

Máster en Ciencias del Mar: Oceanografía y Gestión del Medio Marino

Facultat de Geologia (UB)

Descripció

objectius

 

Formar professionals en diversos àmbits de l'oceanografia i de la gestió del medi marí, capaços tant de desenvolupar recerca científica d'alt nivell, com d'assumir responsabilitats en el món professional.Interuniversitari:

Universitat Coordinadora: Universitat Barcelona

Universitats Participants Universitat Politècnica de Catalunya

Universitat Barcelona

Veure més

Temari del curs

Competències

- Aplicació de les metodologies bàsiques d'obtenció i tractament de dades en l'àmbit de l'oceanografia i la gestió del medi marí.

- Coneixement dels patrons d'abundància i distribució dels principals grups d'organismes i de la capacitat productiva de les diferents regions oceàniques i relacionar les estratègies de les diferents espècies amb les característiques ambientals.

- Comprensió dels processos que controlen la successió i la variabilitat en els ecosistemes oceànics, de processos que es desenvolupen en un rang d'escales, des del nivell molecular de la fotosíntesi fins a considerar els efectes dels corrents oceànics en la productivitat marina.

- Comprensió de l'acoblament de processos físics, químics i biològics en l'àmbit de l'oceanografia i la gestió dels sistemes costaners i els patrons principals de variabilitat en els oceans, per avaluar les conseqüències climàtiques en els diferents àmbits de l'oceanografia biològica: selecció de espècies, organització, estructura, productivitat dels ecosistemes i fluxos biogeoquímics.

- Avaluar les conseqüències de les pertorbacions antròpiques en la conservació dels ecosistemes costaners i proposar eines i mesures per a la seva gestió.
Perfil de competències transversals

- Capacitat d'organitzar i planificar, i de treballar en equip.

- Capacitat d'anàlisi i síntesi, per prendre decisions i potenciar la iniciativa i l'esperit emprenedor.

- Tenir un compromís ètic amb les actuacions ambientals.

- Capacitat d'autoaprenentatge, motivació per la qualitat.

- Dirigir, redactar i executar projectes relacionats amb aspectes ambientals, per comunicar de forma oral i escrita, interpretar quantitativa i qualitativament les dades, resoldre problemes complexos relacionats amb el medi, i buscar i analitzar informació procedent de diferents fonts.

- Capacitat d'anàlisi i estudi de sistemes complexos que es generen per la interacció de processos en un rang d'escales, integració de nous coneixements, adaptació de noves situacions i coneixements nous.
Veure més

Requisits

Requisitos generales
Licenciado en alguna titulación de los campos de las ciencias experimentales o de las ingenierías. En el caso de los profesionales, se pedirá la acreditación de la experiencia dentro del ámbito del máster.
Admisión en los estudios de doctorado: no se podrá acceder al doctorado sin el título de máster o estudios equivalentes en número de créditos y nivel formativo. La decisión para ser admitido en el máster propuesto será adoptada por la Comisión de Coordinación.
Requisitos específicos
En el caso de estudiantes provenientes de otros estados, el criterio de admisión será la afinidad de los estudios cursados con las licenciaturas antes mencionadas.
La Comisión de Coordinación del máster valorará la adecuación de los conocimientos previos al perfil de competencias que se deben alcanzar.Idiomes en què s'imparteix

Castellano y catalán

Places

50

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Máster en Ciencias del Mar: Oceanografía y Gestión del Medio Marino

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Máster en Ciencias del Mar: Oceanografía y Gestión del Medio Marino