Màster en Cosmètica i Dermofarmàcia (XXVIII Edició)

16 Persones han demanat informació
1093 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
CESIF Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica
Màster en Cosmètica i Dermofarmàcia (XXVIII Edició)
Sol·licita informació
Màster
Presencial
Barcelona
Consulteu el preu

Descripció

El Màster en Cosmètica i Dermofarmàcia ha estat dissenyat amb l'objectiu de proporcionar als participants complets coneixements tècnics i gerencials necessaris per a desenvolupar el seu potencial professional en aquest sector. La seva orientació pràctica garanteix la formació d'experts en l'àmbit de la cosmètica i la dermofarmàcia.
Les perspectives professionals per als estudiants suposen una important diversitat d'oportunitats, especialment considerant la rellevància de el sector espanyol a nivell mundial. De fet, a Espanya genera més de 35.000 llocs de treball directes i una facturació superior als 7.000 milions d'euros, dades que reforcen aquesta indústria com una font important d'ocupació i riquesa al nostre país.
Una formació específica i actualitzada en les diferents àrees d'aplicació, fonamental per als professionals vinculats a aquest entorn. Un àmbit definit per la necessitat d'adaptar-se a una normativa cada vegada més exigent i la tendència a la innovació de les empreses fabricants de cosmètics, tant en el desenvolupament tecnològic com en la utilització de nous components per les seves formulacions, per adaptar-se a les noves tendències i necessitats dels usuaris.
Connexió amb la realitat de el sector: Un claustre format per professionals en actiu, les visites a empreses que s'organitzen durant el curs i la realització de pràctiques professionals per a estudiants que així ho desitgin, garanteixen la connexió amb la realitat laboral de tots els estudiants i l'aplicació directa dels coneixements que adquireixen durant el curs al seu lloc de treball.
Pràctiques de laboratori - creació d'aromes i de llançament de producte: Durant el Màster, els estudiants realitzaran un període de pràctiques d'elaboració, anàlisi i control de qualitat en cosmètica. Aquestes pràctiques es desenvoluparan en laboratoris externs associats que els permetran adquirir coneixements pràctics sobre producció de formes cosmètiques, control de matèries primeres, tècniques analítiques, control microbiològic, calibratge d'instruments, validació de mètodes analítics, control de productes acabats i control de material de condicionament . Al llarg de el curs, també es realitzen diferents activitats pràctiques com la creació de test d'aromes o el llançament d'un producte.

Temari

El programa d'el Màster en Cosmètica i Dermofarmàcia consta dels següents blocs de continguts, que s'aborden des d'un enfocament pràctic per un claustre professional i expert en cada un dels temes:
Introducció a el sector cosmètic:
A través d'aquest mòdul, s'explicarà en el llenguatge tècnic relacionat amb la cosmètica, les definicions bàsiques, els aspectes més rellevants en l'evolució de la cosmètica i les funcions i utilitats dels cosmètics. S'aprofundirà en el coneixement de les diferents matèries primeres, components i actius cosmètics amb fase de la formulació de les diferents formes cosmètiques, així com en els conceptes dermatològics necessaris per especialitzar-te en aquest sector.

Fabricació i control de formes cosmètiques:
Sistemes de Qualitat, Bones Pràctiques de Fabricació i Gestió de la Qualitat per a un adequat desenvolupament professional dels alumnes a l'Àrea Industrial. El mòdul desenvolupa a més la formació en les tècniques i anàlisis a realitzar per controlar la qualitat de productes cosmètics per part de la indústria (controls físics, químics, microbiòlegs, organolèptics, etc.).

Productes cosmètics:
En aquest mòdul, els estudiants adquiriran sòlids coneixements dels diferents tipus de productes cosmètics, les seves característiques, composició, normativa específica, procediments d'elaboració i tendències de mercat. El mòdul es divideix en 5 àrees:
Productes per a la higiene i cura corporal
cures facials
cosmètica capil·lar
Fragàncies en perfumeria i cosmètica
cosmètica decorativa
Recerca i desenvolupament de cosmètics:
L'objectiu d'aquest tema és aportar una visió global de l'procés de creació d'un nou producte cosmètics, des del concepte o idea gràfica fins al seu llançament a l'mercat. A més, s'abordarà la interrelació entre els departaments de Màrqueting i R + D per al desenvolupament de nous productes, contemplant els diferents estudis per acreditar l'eficàcia i seguretat dels productes.
El mòdul es completa amb sessions pràctiques de producció de cosmètics que es realitzaran al laboratori.

Màrqueting i gestió empresarial:
El programa docent de l'Màster contempla la formació en matèries relacionades amb el Màrqueting i estratègies de comercialització de cosmètics, la investigació de mercat, la selecció de canals de distribució o l'anàlisi de paràmetres financers. S'abordarà amb detall els elements diferencials en la comercialització de cosmètics en funció de canal (consum, farmàcia, etc.) i les noves eines de comunicació basades en noves tecnologies.

Desenvolupament personal:
Es treballarà directament amb cada un dels participants en el desenvolupament de competències personals i professionals i en la seva preparació per al mercat laboral.

Aplicació pràctica:
Inclou pràctiques en laboratori, en empresa, informàtica aplicada i anglès.

Competències per a les quals et prepara el curs

El programa està orientat a formar els professionals amb el perfil més complet de el sector, especialitzats en cadascuna de les àrees funcionals de les empreses.

Destinataris

El Màster en Cosmètica i Dermofarmàcia està dirigit a titulats superiors o estudiants de l'últim curs preferentment d'àmbit científic: Farmàcia, Biologia, Bioquímica, Química, etc., així com a professionals de el sector cosmètic, interessats a adquirir una sòlida especialització per continuar amb la seva desenvolupament professional en la indústria de productes cosmètics i la dermofarmàcia.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Prova d'accés

Els candidats hauran de realitzar una prova de nivell d'idioma, així com un test de personalitat i competències professionals. Posteriorment seran convocats per a realitzar una entrevista personal

Durada

Grup 1: des de novembre de 2020 fins a juliol de 2021. Lliurament Projecte Fi de Màster: octubre 2021.

Titulació obtinguda

Títol propi de la universitat CEU San Pablo: Els estudiants que superin el programa obtindran el títol propi de la CEU San Pablo, a més del diploma corresponent que emet CESIF. Reconeixement institucional: Aquesta titulació està avalada pel Col·legi Oficial de Químics de Madrid, l'Institut de Química Avançada de Catalunya d'el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i l'Associació Nacional de Perfumeria i Cosmètica (STANPA).

Pràctiques

Els estudiants que ho desitgin podran realitzar un període de pràctiques en empreses dels sectors relacionats. El període mínim de les pràctiques és de 600 hores.

Perspectives laborals

Els professionals vinculats amb l'entorn dels productes cosmètics i de dermofarmàcia precisen d'una formació específica i actualitzada en les diferents àrees d'aplicació professional: Disseny i formulació de productes cosmètics. Fabricació industrial i formulació magistral de les diferents formes cosmètiques. Aplicació de bones pràctiques d'elaboració i control de cosmètics. Adequació a la normativa específica, registre i comercialització de cosmètics. Avaluació de la seguretat en cosmètics. Assessorament a clients i consumidors des del punt de vista tècnic i dermofarmacéutico. Gestió empresarial i màrqueting de productes cosmètics.

Promocions

• Per a cada titulació CESIF ha una opció personalitzada de beques i finançament preferencial a disposició dels alumnes.
• Finançament: CESIF, a través d'acords amb el Banc SABADELL i el Banc SANTANDER, compta amb opcions de finançament preferencials per als seus estudiants, amb crèdits amb 1 any de carència i termini de devolució de fins a 5 anys.

Avantatges del curs

Com a part complementària a tots els programes de postgrau de CESIF, s'imparteix el Programa de Desenvolupament Personal, dissenyat per a la millora de l'perfil dels estudiants i la seva competitivitat en el mercat laboral, amb l'objectiu de facilitar la seva projecció professional. Cada estudiant rep un assessorament personalitzat a través dels professionals de l'departament de carreres professionals i els tutors especialitzats que imparteixen el programa. 40 hores lectives d'entorn Office: Es dotarà l'estudiant d'un coneixement avançat dels programes, per tal d'aprofundir en les habilitats pràctiques necessàries amb les que desenvolupar-se en l'àmbit professional habitual. Reforç de 100 hores en anglès adaptat a entorns professionals de cada sector. Optatius francès, portuguès i alemany.

Borsa de treball

CESIF ha col·laborat a la incorporació de més del 90% dels seus titulats a el mercat laboral.

Horari

Dilluns a divendres en horari de 18:00 a 21:30 hores.
Màster en Cosmètica i Dermofarmàcia (XXVIII Edició)
CESIF Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica
Campus i seus: CESIF Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica
CESIF, Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica,
C/ Josep Irla i Bosch 5-7, 3ª 08034 Barcelona
Sol·licita informació
X