Màster en Cures Crítiques i Intensives

entre 500 € i 1.000 €
Sol·licita informació
Centro de Estudios Barcelona Universitas
Màster en Cures Crítiques i Intensives
Sol·licita informació
Màster
On-line
1500 hores
entre 500 € i 1.000 €

Descripció

Aquest màster persegueix establir les bases d'el coneixement de les cures crítics i intensius intrahospitalaris i ensenyar a l'alumne els coneixements, habilitats i aptituds bàsiques per a l'exercici d'una tasca assistencial qualificada, professional que proporcionarà cures a persones amb problemes de salut en situació crítica, de alt risc o en fase terminal, agilitant la presa de decisions mitjançant una metodologia fonamentada en els avenços produïts en el camp de les cures de la salut, l'ètica i l'evidència científica aconseguida a través d'una activitat investigadora directament relacionada amb la pràctica assistencial.
La complicació d'un cas d'un pacient que acudeix al nostre servei d'urgències pot donar lloc a la necessitat d'emprar una tecnificació sanitària major de la disponible en un servei d'urgències hospitalari. En aquest moment entren a la cadena d'atenció sanitària les UCIs o Unitats de Cures Intensives.

Temari

Mòdul I: Suport vital bàsic i avançat
 • Suport vital bàsic en adults.
 • Control de la via aèria. Ventilació i oxigenació.
 • Suport circulatori.
 • Arítmies cardíaques.
 • Algorismes d'actuació en SVA.
 • Tractament elèctric de les arítmies.
 • Vies d'administració de fàrmacs.
 • Farmacologia en el suport vital.
 • Situacions especials en R.C.P.
 • Cures postreanimación.
 • Síndrome coronària aguda i fibrinòlisi.
 • Suport vital bàsic en pediatria.
 • Paper del zelador en SVB / SVA.
 • Qüestions metge legals relacionades amb el suport vital.
 • Equipament en urgències.
Mòdul II: Ventilació mecànica
 • Anatomia i fisiologia de l'aparell respiratori.
 • Ressenya històrica de la ventilació mecànica.
 • Maneig de la via aèria.
 • Oxigenació i ventilació.
 • Farmacologia bàsica en anestesiologia i reanimació.
 • Tipus de generadors, ventiladors, respiradors.
 • Maneres de ventilació mecànica.
 • Monitorització en ventilació mecànica.
 • Oximetria. Capnografia i capnometría.
 • Complicacions en ventilació mecànica.
 • Weaning.
 • Cures d'infermeria en el pacient amb ventilació
 • Mecànica.
 • Apunts de ventilació mecànica no invasiva.
 • Ventilació mecànica en pediatria.
 • Transport sanitari en pacients sotmesos a ventilació
 • Mecànica.
 • Qüestionari d'avaluació.
Mòdul III: Manual pràctic d'analgèsia i sedació
 • Definició d'anestèsia: àmbit d'actuació.
 • Valoració del pacient. Evaluació
 • Monitorització.
 • Electrocardiografia bàsica.
 • Fàrmacs d'ús freqüent en anestesiologia.
 • Avaluació i maneig de la via aèria.
 • Reanimació cardiopulmonar en l'adult.
 • Reanimació cardiopulmonar en pediatria.
 • Tipus d'anestèsia.
 • Maneig del dolor.
 • Tractament del dolor. Vies d'administració.
 • Sedoanalgèsia. Anestèsia ambulatòria.
 • Anestèsia per especialitats quirúrgiques.
 • Maneig de la urgència cardiològica. Síndrome coronària aguda.
 • Anestèsia en pacient cardiòpata.
 • Maneig de les urgències respiratòries I.
 • Maneig de les urgències respiratòries II.
 • Problemes anestèsics intraoperatòries.
 • Maneig del pacient politraumatitzat
 • Analgèsia i sedació en el pacient politraumatitzat en el medi extrahospitalari.
 • Maneig del pacient cremat.
 • Unitat de reanimació postoperatòria.
 • Fisiopatologia del transport sanitari.
 • Funcions i responsabilitat mèdic legal.
 • Escales i classificacions pràctiques en anestesiologia i reanimació.
Mòdul IV: Anestesiologia i reanimació
 • Introducció.
 • Evaluació preanestèsica.
 • Pla anestèsic.
 • Tècniques perioperatòries.
 • Seqüència d'intubació orotraqueal.
 • Tècniques.
 • Monitorització.
 • Carro d'intubació difícil.
 • Seqüència d'intubació a través de mascareta Fastrach.
 • Transferència del pacient.
 • Bloquejos nerviosos.
 • Anestèsia espinal.
 • Monitorització en medi extrahospitalari.
 • Via aèria en medicina extrahospitalària.
 • Algorismes de medicina d'urgències en suport vital.
 • Actuació davant amputacions. Primeres mesures.
 • Medicina extrahospitalària.
 • Equipament d'emergències
 • Casos pràctics.
Mòdul V: Tècniques d'infermeria en el pacient crític
 • Via aèria.
 • Ventilació: tècniques més usuals.
 • Oxigenoteràpia.
 • Vies venoses.
 • Canalització arterial.
 • Sondatges.
 • Toracocentesi.
 • Drenatge toràcic.
 • Pericardiocentesi.
 • Mobilització i immobilització.
 • Maneig del material electromèdic.
Mòdul VI: Atenció especialitzada d'infermeria al pacient ingressat a C.I.
 • Introducció a les cures intensives.
 • Ressuscitació cardiopulmonar.
 • Accessos vasculars.
 • Monitorització del pacient crític.
 • Ventilació mecànica en el pacient crític.
 • Sedoanalgèsia i relaxació en U.C.I.
 • Pacient crític cardíac.
 • Pacient politraumatitzat crític.
 • Pacient crític neurològic.
 • Intoxicacions agudes.
 • Xoc. Fallada multiorgànica.
 • Donació d'òrgans i mort cerebral.
 • Pacient crític cremat.
 • Infecció en U.C.I.
 • Alimentació i nutrició en el pacient crític.
 • Anàlisis de laboratori i obtenció de mostres.
 • A la unitat de crítics.
 • Rehabilitació en cures intensives.
 • Auxiliar d'infermeria en la unitat de cures
 • Intensives.
 • Principis legals en les cures intensives.

Sistema d'Avaluació
Per avaluar l'alumne i donar per finalitzat cada Mòdul amb aprofitament aquest haurà de realitzar un qüestionari tipus test (T) així com una sèrie de supòsits pràctics (oberts) (S) de cada un dels mòduls:
454 Test
37 Supòsits Pràctics (oberts)

Treball Fi de Curs
La tesina consistirà en un treball a realitzar per l'alumne de forma individualitzada amb una extensió mínima de 50 pàgines; se li proposaran diversos temes dels quals triarà un per a la realització de la feina.

Requisits

Aquest programa formatiu en línia / a distància està dirigit a tot aquell personal de:
Diplomats / des o graduats / des en infermeria. Llicenciats / des o graduats / des en medicina.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El desenvolupament de el programa formatiu es realitza a distància, l'alumne disposarà dels continguts en format PDF i realitzarà l'avaluació en la plataforma en línia, aquesta plataforma està operativa 24x7x365 i més està adaptada a qualsevol dispositiu mòbil. L'alumne en tot moment comptarà amb el suport de l'departament tutorial. Les tutories es realitzen mitjançant correu electrònic o mitjançant el sistema de missatgeria que incorpora la plataforma en línia. Dins de la plataforma trobaràs: Guia de la plataforma. Fòrums i xats per contactar amb els tutors. Temari. Resums. Vídeos. Guies i protocols addicionals. Avaluacions. Seguiment de l'procés formatiu.

Durada

Hores: 1500. Crèdits ECTS: 60. Durada: El discent tindrà un temps mínim de 6 mesos per a la realització d'aquest programa formatiu i un màxim de 15 mesos per a la seva finalització. No es poden tramitar dos diplomes de màster en el mateix mes.

Objectius

 • Dotar el personal sanitari dels coneixements, actualitzacions, habilitats i actituds necessàries perquè sigui capaç de distingir l'actuació multidisciplinar en una Unitat de Cures Intensives (U.C.I).
 • Proposar línies d'investigació sòlides que aportin evidències científiques al camp professional Sanitari de Cures Crítiques, així, com sistemes d'informació i difusió.
 • Elaborar guies de pràctiques clíniques, protocols i plans de cures basades en l'evidència disponible, que augmenti l'efectivitat de la pràctica sanitària en aquestes unitats.
 • Augmentar els coneixements basats en el personal sanitari de l'evidència i poder-los utilitzar en prestar una atenció integral en la cura continu de la UCI, i es pot gestionar de forma eficaç els recursos disponibles sobre monitorització i accessos vasculars.
 • Enfortir els valors ètics en l'atenció a pacients críticament malalts i / o família.
 • Dotar el personal sanitari de coneixements, experiència i rapidesa en realitzar les tècniques en un moment donat, segons la circumstància, és de gran importància a l'hora d'abordar un pacient crític, ja que millora l'efectivitat de la tècnica en si i de la millora del pacient.
 • Recomanar al personal sanitari bones pràctiques clíniques, basades en evidència científica per al correcte maneig de les infeccions respiratòries agudes baixes i reduir el seu impacte en la morbimortalitat i qualitat de vida en la infància.

Titulació obtinguda

Màster en cures crítiques i intensius acreditat per la Universidad de San Jorge. Títol postil·lat pel Conveni de la Haia (opcional).

Perspectives laborals

Serveis d'emergències extrahospitalàries. Serveis d'urgències de l'Atenció Primària. Serveis d'urgències hospitalàries. Unitats de cures intensives. Activitat assistencial en serveis especials intrahospitalaris com extrahospitalaris així com en els centres coordinadors d'urgències. Activitats de cooperació i ajuda humanitàries. Activitat investigadora i docent. Centres de coordinació i gestió d'urgències i emergències.

Tipus d'avaluació

L'avaluació es basa en: 474 Preguntes tipus test. 39 Supòsits. Treball fi de màster. En cas de no superar el total de les avaluacions l'alumne disposa d'una segona oportunitat sense cost.
Màster en Cures Crítiques i Intensives
Centro de Estudios Barcelona Universitas
Campus i seus: Centro de Estudios Barcelona Universitas
Centro de Estudios Barcelona Universitas
Torrent de can Marine 33,3º.2º 08031 Barcelona
Sol·licita informació
X