Màster de Cures Infermeres: Metodologia i Aplicacions

Màster oficial
Presencial
Hospitalet de Llobregat (L') (Barcelona)
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El màster pretén:

· Preparar els postgraduats per utilitzar el seu òptim potencial professional en les cures i en la investigació d'infermeria.
· Desenvolupar habilitats que permetin aplicar teories i principis que guien la investigació i la pràctica infermera.
· Proporcionar coneixements en metodologia de la investigació que permetin desenvolupar treballs científics, des de la pregunta/hipòtesi d'investigació fins a la publicació dels seus resultats.
· Oferir les eines necessàries per a l'elaboració d'un projecte d'investigació infermera que permeti als postgraduats participar en les diferents convocatòries nacionals i internacionals d'ajut per a la investigació sanitària.
· Fomentar actituds positives que motivin el treball cap a la utilització de terminologies infermeres que afavoreixin l'avenç i desenvolupament de la ciència infermera.
· Proporcionar una formació acadèmica que permeti als professionals aprofundir en la diversitat de la població, subjecte de les cures d'infermeria.
· Adquirir coneixements i habilitats per fer front a situacions de complexitat que requereixen les cures d'infermeria expertes.
· Facilitar eines que afavoreixin l'increment d'actituds i habilitats per analitzar i jutjar de forma crítica i ètica la informació científica relacionada amb la salut i la malaltia en els seus diferents contexts.
· Desenvolupar intervencions i rols innovadors en el context de l'atenció sociosanitària.
· Analitzar els factors positius i negatius que intervenen en el desenvolupament de les cures d'infermeria en els diferents àmbits assistencials.
· Proporcionar, a més dels coneixements teòrics, situacions simulades i experiències pràctiques que permetin als postgraduats adquirir un alt nivell de competència professional.

Destinataris

Titulats en Infermeria

Requisits

Acreditació del nivell B1 d'anglès

Idiomes en els quals s'imparteix

Català, castellà i anglès

Preu

Consulteu el preu
Entre el 40-64 euros el crèdit

Horari

Horari d'alguns matins i tardes
Màster de Cures Infermeres: Metodologia i Aplicacions
Escola Universitària d'Infermeria de l'Hospitalet de Llobregat (UB)
Campus i seus: Escola Universitària d'Infermeria de l'Hospitalet de Llobregat (UB)
Escuela Universitaria de Enfermería de l'Hospitalet de Llobregat (UB)
FEIXA LLARGA, S/N_PAV.DE GOVERN 08907 Hospitalet de Llobregat (L') (Barcelona)
Cursos més populars
Sol·licita informació
X