Màster en Direcció Comercial (distància/online)

Màster
On-line | Distància
Consulteu el preu

Descripció

El Màster en Direcció Comercial proposa donar una resposta eficient i efectiva als nous desafiaments de l'entorn empresarial nacional i internacional, orientant l'optimització de la gestió comercial de qualsevol empresa.

Temari

Màrqueting: fonaments i eines
• Què és el màrqueting?
• Estratègies de Màrqueting
• Determinants del Màrqueting
• Màrqueting Mix
• Producte i condicions de venda
• Distribució comercial i canal de distribució
• Comunicació
Direcció comercial i Supervisió de la Xarxa de Vendes
• Els nous reptes de la Direcció comercial
• Introducció a la planificació comercial i l'anàlisi de variables
• Fonaments estratègics comercials
• Organització comercial
• Previsió de Vendes
• Gestió de clients estratègics
• Introducció a l'Exportació
Direcció d'equips comercials
• Selecció de la xarxa de vendes
• La formació de venedors
• Direcció, lideratge i motivació
• Supervisió i avaluació de la xarxa de vendes
• Retribució de la xarxa de vendes
• CRM en la direcció d'equips comercials
La Venda Consultiva
• Psicologia de la venda
• La comunicació persuasiva
• Introducció i evolució dels mètodes de venda
• La venda retail o B2C
• La venda externa o B2B
• Negociació
• E-commerce
Organització i planificació del treball del venedor
• Gestió del temps i gestió de reunions
• Zones i rutes de venda
• Presentacions en públic
• Anàlisi i presa de decisions
• Processos administratius
• Tecnologies de la informació a la Direcció comercial
Finances per a Directius Comercials
• Els estats comptables bàsics
• Introducció a l'anàlisi d'estats financers
• Anàlisi de l'estructura del balanç i solvència a llarg termini
• Anàlisi del compte de resultats
• Els descomptes, morositat i terminis de pagament
• Control de costos i pressupost

Requisits

Per accedir al Màster en Direcció Comercial l'alumne ha de posseir el grau acadèmic universitari (llicenciat, diplomat o enginyer).

Metodologia

Campus virtual: Incentiva el contacte interactiu entre tots els participants del programa, ja siguin alumnes o docents, el que garanteix un entorn en què la comunicació circula a tots els nivells. L'experiència ens ha demostrat que la comunitat digital creada el nostre campus virtual fomenta el debat d'idees i casos pràctics basats en l'experiència de cada participant. És, en definitiva, un punt de trobada obert al debat sobre matèries del programa o temes d'actualitat. Un avantatge afegit del campus virtual és la seva flexibilitat a l'hora d'actualitzar i ampliar la informació. En aquest sentit, el nostre campus és un organisme viu en el qual la informació i els continguts estan sempre disponibles de manera optimitzada i immediata. Mòduls en línia: A més, l'alumne tindrà accés a diferents mòduls d'estudi no inclosos en el programa i corresponents a altres àrees d'estudi que posem a la seva disposició a causa de la seva importància, actualitat i rigorositat.

Durada

L'alumne disposa d'un termini màxim de tres anys per finalitzar el màster.

Titulació obtinguda

Al finalitzar-, obtindrà una doble titulació d'EAE Business School i de la Universitat de Barcelona-IL3. El Màster té una càrrega lectiva de 60 crèdits ECTS (European Credits Transfer System).

Avantatges del curs

Beneficis Alumni: Alumni és una idea que reuneix alumnes, professors i comunitat empresarial per fomentar la formació contínua, el desenvolupament professional i el networking. Alumnes i antics alumnes d'EAE poden assistir als esdeveniments organitzats per Alumni. Ja són més de 74.000 els que disposen d'aquest servei. Pràctiques en empreses: Per fer pràctiques laborals es poden trobar sol·licituds en la borsa d'ocupació de l'escola. Si l'interessat troba alguna vacant que no figura a la borsa, o si té interès per alguna empresa en concret, també es pot obrir conveni. Carreres professionals: EAE té un Servei de carreres professionals per ajudar l'alumne a assolir els seus objectius professionals. Es tracta d'un equip que té el propòsit d'orientar els alumnes en la postulació a llocs laborals, així com en la superació de cadascuna de les fases dels processos de selecció.
Màster en Direcció Comercial (distància/online)
EAE Online Blended
Campus i seus: EAE Online Blended
EAE Online Blended Barcelona
(Barcelona)
Cursos més populars
X