Màster Enginyeria Industrial

1040 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
IQS Institut Químic de Sarrià
Màster Enginyeria Industrial
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
4 semestres
Consulteu el preu

Descripció

Amb el Màster en Enginyeria Industrial, aconseguiràs les competències específiques establertes per l'Ordre CIN / 311/2009, del 9 de febrer de 2009 i les atribucions de l'enginyer industrial com a activitat regulada a Espanya.

Temari

El Màster en Enginyeria Industrial consta de 120 ECTS repartits en 6 mòduls. Temporalment els mòduls estan estructurats en tres semestres lectius de 30 ECTS més un quart semestre de 30 ECTS per a la realització del Treball de Fi de Màster. El Treball de Fi de Màster ha de ser presentat en sessió pública i defensat davant d'un tribunal.

Els mòduls del màster són:

Mòdul 1.
Tecnologies Industrials
Matèries
Tecnologia Elèctrica
Tecnologia Energètica
Màquines tèrmiques i hidràuliques
Fabricació integrada per ordinador
Automatització industrial
Química Industrial
Tecnologia de Màquines

Mòdul 2.
Gestió
Matèries
Administració i direcció d'empreses
Organització de l'empresa industrial
Gestió de projectes de R + D + I

Mòdul 3.
Instal·lacions, plantes i construccions complementàries
Matèries
Construcció d'edificacions industrials
Instal·lacions en edificacions
Enginyeria de transports

Mòdul 4.
Especialització
Matèries
Especialitat en Tecnologia Mecànica
Sistemes mecànics avançats
Processos avançats de fabricació
Gestió de vida de productes

Especialitat en Tecnologia Elèctrica
Generació i transport d'energia elèctrica
Tecnologia de Màquines
Control de màquines i accionaments elèctrics

Especialitat en Tecnologia Química
Indústria de processos químics
Reactors químics
Equips de la indústria química

Especialitat en Tecnologia de Materials
Enginyeria de materials avançats
Caracterització de materials
Enginyeria de superfícies

Especialitat Tecnologia Energètica
Eficiència energètica
Energies renovables
Enginyeria sostenible
Direcció d'empreses
Direcció de l'empresa industrial
Investigació de mercat
Emprenedoria

Mòdul 5. Optativitat
Matèries
Itinerari 1
Optativa 1
Optativa 2
Optativa 3
Optativa 4
Itinerari 2
Pràcticum
Itinerari 3
Optativa 1
Optativa 2
Optativa 3

Mòdul 6. Treball final de Màster
Matèries
Tesi de Màster
Itinerari 1: Previst per a estudiants que han cursat el Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials (perfil A segons el document de les Conferències de Directors d'Enginyeria Tècnica Industrial i d'Enginyeria Industrial) i vulguin potenciar l'adquisició de competències relacionades amb la investigació, el desenvolupament i la innovació. Seria el camí preferent per a aquells que vulguin continuar amb els estudis de doctorat. Han d'escollir 4 assignatures de les previstes a la taula, agrupades com Itinerari 1 (16 crèdits en total)

Itinerari 2: Estudiants que han cursat el Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials (perfil A segons el document de les Conferències de Directors d'Enginyeria Tècnica Industrial i d'Enginyeria Industrial) i vulguin potenciar l'adquisició de competències relacionades amb l'exercici de la professió d'Enginyer industrial mitjançant la realització de pràctiques en empreses o centres amb activitat en l'àmbit de l'Enginyeria Industrial. Poden fer una estada de pràctiques en empreses, centres tecnològics, oficines d'enginyeria o laboratoris de recerca per un total de 16 crèdits.

Itinerari 3: Per permetre fer els complements de formació, dins del màster, a estudiants que han cursat un grau relacionat amb l'enginyeria i compleixen parcialment amb els requeriments de l'Ordre Ministerial CIN / 311/2009, del 9 de febrer (perfil B segons el document acordat per les Conferències de Directors d'Enginyeria Tècnica Industrial i Enginyeria Industrial) i estudiants que han cursat graus, que per complir els requeriments de l'Ordre Ministerial CIN / 311/2009, del 9 de febrer han de fer complements dins i fora del màster (perfil C segons el document acordat per les Conferències de Directors d'Enginyeria Tècnica Industrial i d'Enginyeria Industrial). Es recomana que cursin matèries de tres tecnologies específiques, amb un mínim de 6 ECTS per cadascuna, d'entre les següents: Mecànica, Elèctrica, Química Industrial, Tèxtil i Electrònica industrial. És per això que els alumnes que necessiten complements en el màster han de poder escollir assignatures optatives del mòdul M4 en cas que necessitin cursar matèries de Tecnologies Específiques. Podrien combinar dues assignatures d'especialització del mòdul 4 (ambdues de 6 crèdits) amb una del mòdul d'optativitat de 4 crèdits.

El Màster dóna accés a estudis de doctorat. En l'actualitat la Universitat Ramon Llull ofereix el programa de Doctorat en Química i Enginyeria Química amb repetides mencions de qualitat i actualment amb Menció cap a l'excel·lència amb validesa per al període 2011-2012 a 2013-2014 (BOE, Resolució del 6 d'octubre de 2011 de la Secretaria General d'Universitats del Ministeri d'Educació).

Línies d'investigació
Durant la realització del Màster faràs pràctiques en els laboratoris d'IQS que desenvolupen les següents línies d'investigació orientatives per realitzar la Tesi de Màster:

Tecnologia de Materials
Formulació de materials polimèrics.
Laboratori físic i virtual de materials i composites.
Síntesi i aplicacions de materials biocompatibles.
Desenvolupament de materials per a fabricació additiva.
Enginyeria de superfícies.

Enginyeria de productes i processos industrials
Modelatge i simulació de productes i processos industrials.
Extensometria i mesuraments mecàniques.
Taller mecànic.
Tecnologies noves de fabricació. Fabricació Additiva.
Laboratori SEAT.
Investigació d'operacions.
Planificació i organització de la producció.

Tecnologia energètica
Eficiència energètica.
Mitjans de transport elèctrics.
Distribució d'energia elèctrica en xarxes.
Combustibles alternatius.
Aprofitament d'energia solar tèrmica i fotovoltaica.

Competències per a les quals et prepara el curs

En ser una titulació regulada, la majoria de les competències del Màster Universitari en Enginyeria Industrial estan definides en l'Ordre Ministerial CIN / 311/2009, del 9 de febrer del 2009. Entre els teus competències haurà el projecte, càlcul, disseny, investigació, innovació i desenvolupament de productes, processos, instal·lacions i plantes industrials. També estarà en el teu àmbit d'actuació la planificació estratègica aplicada a sistemes constructius i de producció, de qualitat i gestió mediambiental, la gestió tècnica i econòmica de projectes i l'exercici de funcions de direcció general i direcció tècnica.

Destinataris

El Màster va dirigit a graduats (llicenciats, enginyers) que volen ampliar o orientar la seva carrera professional cap a les noves biotecnologies. El perfil dels nous titulats els permetrà exercir com a professionals en recerca i innovació d'alt nivell en la indústria o desenvolupar la seva carrera acadèmica amb la posterior realització d'un doctorat.

Requisits

Grau / Llicenciatura en Enginyeria (en tecnologies industrials, mecànica, elèctrica, química, electrònica industrial o tèxtil) o altres.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà i algunes assignatures en anglès.

Objectius

L'objectiu del Màster en Enginyeria Industrial és formar els professionals i investigadors que requereix la societat dins l'àmbit de la professió de l'enginyeria industrial segons la regulació legislativa d'aquesta professió.
Seràs capaç de projectar, calcular i dissenyar productes, processos, instal·lacions i plantes amb la possibilitat de fer recerca, innovació i desenvolupament en productes processos i mètodes. A més, seràs capaç de planificar, gestionar i dirigir amb coneixement de la legislació que t'afecta i l'exercici responsable de la professió segons arguments ètic-deontològics.

Titulació obtinguda

Máster en Ingeniería Industrial por la Universitat Ramon Llull

Perspectives laborals

epartamentos de l'empresa: financer, comercial, control de gestió, màrqueting, trade-màrqueting, investigació de mercats, informàtica, comerç internacional, compres, supply chain, qualitat, R + D + I, recursos humans, etc. Direcció d'àrees funcionals: producció, màrqueting i comercial, recursos humans i finances. Sector serveis: auditoria, consultoria i assessoria, avaluació de projectes, mercat de valors, entitats financeres, banca, empreses de selecció de personal, assegurances, màrqueting, publicitat, instituts d'investigació, distribució, turisme, sanitari, etc. Sector industrial: alimentació i begudes, químic, siderúrgia, farmacèutic, automoció, paperer, ciment, editorial, cosmètica, tèxtil, etc. Sector infraestructures: tecnologia, transport, telefonia, energia, logística, construcció, etc. Àrea d'investigació, a través dels estudis del màster i doctorat oferts per IQS. Administració pública europea, estatal.

Horari

De dilluns a divendres de 8.00 h a 14.30 h.
Màster Enginyeria Industrial
IQS Institut Químic de Sarrià
Campus i seus: IQS Institut Químic de Sarrià
IQS Institut Químic de Sarrià
Via Augusta, 390 08017 Barcelona
Sol·licita informació
X