Màster de Formació Permanent de Comunicació i Periodisme Esportiu (UOC, Mundo Deportivo)

14 Persones han demanat informació
1039 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Màster de Formació Permanent de Comunicació i Periodisme Esportiu (UOC, Mundo Deportivo)
Sol·licita informació
Màster
On-line
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
L'àmbit del periodisme i la comunicació esportiva ha evolucionat significativament els darrers anys. El màster en línia de formació permanent de Comunicació i Periodisme Esportiu (UOC, Món Esportiu) respon a la necessitat de comptar amb professionals que sàpiguen afrontar els reptes actuals, marcats per l'evolució tecnològica, la irrupció de nous actors i competicions, i la importància adquirida per l'esport a la nostra societat.

Temari

L'ecosistema mediàtic de la informació esportiva i la figura del periodista esportiu en el segle XXI
 • Història i evolució del periodisme esportiu.
 • Reptes i desafiaments de la informació esportiva.
 • Deontologia professional.
 • L'ofici de periodista esportiu en un entorn digital.
 • Cobertures específiques: l'enviat especial.
Taller de redacció esportiva en la premsa 
 • Redacció informativa: de la notícia a la crònica.
 • Organització d'un diari esportiu.
 • Gèneres d'opinió en el periodisme esportiu.
 • Reportatges i altres gèneres periodístics.
 • Diferències entre premsa impresa i premsa digital.
El periodisme esportiu a la ràdio i la televisió 
 • Gèneres i tècniques de periodisme esportiu radiofònic.   
 • Gèneres i tècniques de periodisme esportiu a la televisió.
 • Redacció, locució, edició.
Social media i nous formats en el periodisme esportiu 
 • Xarxes socials i periodisme esportiu.
 • Les xarxes socials com a elements de difusió.
 • El pòdcast en l'esport.
 • Formats audiovisuals per a social media.
 • Disseny de formats visuals: del fotoperiodisme i la infografia a la realitat augmentada.
Trànsit orgànic, posicionament SEO i analítica en la informació esportiva
 • La importància del trànsit orgànic en la premsa esportiva.
 • Tècniques de SEO.
 • Eines d'analítica.
Gestió del negoci en la comunicació i als mitjans esportius 
 • El mercat i el consumidor de la comunicació esportiva.
 • Gestió de la publicitat.
 • Afiliació. Subscripció.
 • Altres modalitats i nous models de negoci.
Estratègies de màrqueting en el sector esportiu 
 • Fonaments i estratègies de màrqueting.
 • Patrocinis i organització d'esdeveniments esportius.
 • Contingut de marca (Branded Content).
Comunicació corporativa i institucional en l'àmbit esportiu 
 • La comunicació als clubs i institucions esportius.
 • La comunicació interna.
 • Gestió de crisis.
Pràctiques 
 • Pràctiques a l'empresa.
 • Pràctiques en l'entorn virtual UOC.
Treball final de màster

Competències per a les quals et prepara el curs

Permet adquirir les competències específiques següents: Adaptar el missatge esportiu als diferents formats i canals. Generar continguts multimèdia en l'àmbit esportiu. Integrar els criteris periodístics i els valors deontològics a la informació esportiva tenint en compte el rol del periodisme esportiu en l'entorn actual. Formular accions per optimitzar els resultats assolits en gestionar projectes o fer continguts sobre esport. Idear projectes de comunicació esportiva. Comparar els diferents models de negoci de comunicació i mitjans esportius i les formes d'organització interna. Planificar estratègies de màrqueting esportiu. Dissenyar l'organització d'esdeveniments esportius. Idear plans de gestió de crisi i de comunicació interna en organitzacions esportives.

Destinataris

A qui es dirigeix:
Atesa l'orientació professional del pla d'estudis, el màster s'adreça especialment a les persones que vulguin orientar la seva trajectòria cap a un àmbit d'especialització com el del periodisme i la comunicació esportiva, que es vulguin dedicar tant a col·laborar o treballar en redaccions de mitjans de comunicació o incorporar-se a gabinets o departaments de comunicació d'organitzacions esportives que demanen competències específiques o que, fins i tot, tinguin interès a conèixer el sector en profunditat per promoure nous projectes.

Requisits

Requisits d'accés:
Els programes de formació de postgrau —màster de formació permanent (fins ara, màster propi), diploma d'especialització (fins ara, diploma de postgrau) i diploma d'expert (fins ara, especialització)— exigeixen una titulació universitària prèvia per poder-hi accedir (Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat) o bé experiència laboral o professional amb un nivell competencial equivalent a la formació acadèmica universitària (LOSU).
En cas de no tenir una titulació universitària prèvia, es pot accedir al programa a través del reconeixement de l'experiència professional següent: un mínim d'un any d'experiència en l'àmbit del periodisme i la comunicació fent tasques pròpies dels rols d'editor i gestor de continguts en línia, responsable de la comunicació institucional o corporativa, gestor de continguts (content manager) o responsable del contingut de marca (branded content), gestor de projectes de comunicació o rols similars.
Coneixements previs:
No es requereixen coneixements previs.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

 • Interpretar con un espíritu crítico y reflexivo la evolución del sector para analizar los problemas o plantear soluciones.
 • Identificar buenas prácticas en la comunicación deportiva.
 • Reconocer distintos géneros y modelos narrativos aplicables a la información y la comunicación deportiva.
 • Seleccionar técnicas productivas para desarrollar y evaluar proyectos comunicativos.
 • Distinguir varias estrategias de posicionamiento y promoción para mejorar los resultados de las acciones comunicativas.
 • Demostrar una buena capacidad comunicativa, tanto oralmente como por escrito.
 • Desarrollar capacidad crítica y de innovación.
 • Aplicar de forma eficaz la tecnología para llevar a cabo proyectos comunicativos deportivos.
 • Utilizar la argumentación para justificar ideas complejas y elaboradas.
 • Aplicar criterios de verificación de la información.

Titulació obtinguda

Els estudiants que acabin els seus estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació contínua rebran el certificat corresponent.

Perspectives laborals

Periodista esportiu. Comentarista o locutor esportiu. Redactor de continguts esportius. Gestor de mitjans esportius o projectes de comunicació esportiva. Expert en posicionament en l'àmbit esportiu (SEO). Responsable de màrqueting esportiu. Editor de contingut de marca vinculat a l'esport. Organitzador d'esdeveniments esportius. Productor de contingut multimèdia esportiu. Especialista en mitjans socials en l'àmbit de l'esport. Gestor de comunicació d'organitzacions esportives.

Promocions

10% descompte!
Màster de Formació Permanent de Comunicació i Periodisme Esportiu (UOC, Mundo Deportivo)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X