Màster en Glaucoma

1085 Persones estan visitant aquest curs
Preu 3.480 €
Sol·licita informació
Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Màster en Glaucoma
Sol·licita informació
Màster
Presencial
60 crèdits
Preu 3.480 €

Descripció

El glaucoma és una malaltia ocular que es caracteritza per la pèrdua de visió, com a conseqüència d'un mal en el nervi òptic secundari, provocat generalment per un augment de la pressió intraocular (PIO). Actualment, aquesta malaltia ocupa el segon lloc com a causa de ceguesa a tot el món.
Aquest màster es basa en la formació de l'alumne en el diagnòstic i tractament del glaucoma seguint pautes recolzades en l'evidència científica disponible a més de fomentar la recerca clínica.

Temari

Mòdul 1. Maneig clínic del glaucoma primari d'angle obert (15 ECTS)
• Concepte de glaucoma primari d'angle obert
• Concepte de la hipertensió ocular
• Glaucoma de pressió normal
• Estudis epidemiològics i d'intervenció de major rellevància
• Exploració del segment anterior
• Exploració del fons d'ull: neuropatía òptica glaucomatosa
o Excavació fisiològica: grandària papil·lar
o Aprimament de l'anell neuroretiniano
o Signes d'excavació patològica
o Atròfia parapapilar
• Anàlisi de camp visual: concepte de progressió
o Progressió per esdeveniments
o Progressió per tendències
• Avaluació de proves d'imatge en el context clínic
o OCT papil·lar
o CGx
o HRT
o Estereofotografía
o Fotografia plana
• Tractament mèdic del glaucoma
• Teràpia làser
• Participació en les sessions de glaucoma del centre que es produeixen setmanalment: revisions bibliogràfiques, presentació de casos clínics i monografies
• Redacció de protocols d'actuació clínica basats en l'evidència disponible
Mòdul 2. Maneig clínic del glaucoma secundari d'angle obert i d'angle tancat (15 ECTS)
• L'activitat d'aquest mòdul especifico es reparteix a parts iguals entre treball presencial, dirigit i autònom. És de caràcter pràctic i transcorre fonamentalment en les consultes especials de glaucoma. La font de coneixement és l'atenció al pacient amb glaucoma, els ensenyaments dels seus professors i les sessions clíniques.
• Concepte de glaucoma d'alt risc
o Glaucoma secundari d'angle obert
o Glaucoma primari d'angle tancat
o Glaucoma secundari d'angle tancat
• Exploració del segment anterior
• Goniocopia
• Avaluació del fons de l'ull
• Anàlisi del camp visual
• Proves d'imatge:
o Ecografia anterior d'alta resolució
o Fotografia del segment anterior
o OCT del segment anterior
• Teràpia làser
o Iridotomia perifèrica
o Iridoplastia perifèrica
• Avaluació de proves d'imatge en el context clínic
• Tractament mèdic del glaucoma
• Teràpia làser
• Participació en les sessions de glaucoma del centre que es produeixen setmanalment: revisions bibliogràfiques, presentació de casos clínics i monografies
• Redacció de protocols d'actuació clínica basats en l'evidència disponible
Mòdul 3. Gestió d'unitats clíniques (0,5 ECTS)
• Concepte d'eficiència clínica
• Gestió de la qualitat
• Funcionament d'una unitat clínica dins d'un departament hospitalari
• El pacient crònic i la seva malaltia
Mòdul 4. Recerca aplicada a l'oftalmologia (1,5 ECTS)

Lliçons presencials
• La cerca bibliogràfica: bases de dades
• La lectura crítica i la revisió del mètode d'una publicació científica
• Medicina basada en l'evidència
• La recerca clínica
• Treball pràctic: resolució de casos
Treball dirigit
• Resolució de problemes clínics
• Redactat de protocols d'actuació
Mòdul 5. Projecte de recerca clínica (13 ECTS)
• Seminaris sobre la metodologia de la recerca:
o Mètode científic
o Cerca bibliogràfica
o Medicina basada en l'evidencia
• Disseny d'un estudi per a respondre a una pregunta clínica plantejada científicament
• Exposició oral del projecte
• Presentació dels resultats (parcials o finals) en almenys un congrés científic
• Publicació dels resultats definitius
Mòdul 6. Tractament quirúrgic del glaucoma (15 ECTS)
• L'activitat d'aquest mòdul específic és fonamentalment presencial. És de caràcter pràctic i transcorre fonamentalment en els quiròfans especials de glaucoma. La font de coneixement és l'atenció quirúrgica al pacient amb glaucoma, els ensenyaments informals dels seus professors i les sessions clíniques.
• Indicació quirúrgica: avaluació del risc de fracàs
• Preparació del pacient per a la intervenció i pla quirúrgic
• Elecció del tipus d'anestèsia
• Sutures de fixació
• Abordatge de la incisió conjuntival
• Tractament de l'espai subconjuntival i la conjuntiva
• Ús de fàrmacs antimetabolitos
• Colgajos i túnels esclerales
• Sutura de la esclera
• Sutura de la conjuntiva
• Trabeculectomía
• Esclerectomía no perforant
• Implantació de dispositius de drenatge:
o Valvulados subconjuntivales
o No valvulados subconjuntivales
o Tubs a espai coroiodeo
o Tubs a espai subconjuntival
• Cirurgia de cataracta en pacients amb glaucoma:
o Tancament angular perifèric
o Glaucoma primari d'angle tancat
o Glaucoma exfoliatiu
• Ciclofotodestrucción transescleral
• Tractament postoperatori
o Exploració d'una butllofa filtrant
o Tractament antiinflamatori tòpic i infiltrat
o La hipotonia ocular
o Maneig del fracàs quirúrgic
o Maneig de la infecció postquirúrgica
• Evidència relacionada amb l'aplicació de tècniques quirúrgiques

Requisits

 • Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Especialista en oftalmologia.
 • En el cas de candidats estrangers, els títols hauran d'estar homologats o reconeguts en el moment de sol·licitar el curs.
 • Disponibilitat per a dedicació completa i exclusiva al programa del curs. Disponibilitat per a incorporar-se en la data establerta i completar el curs íntegrament.
 • L'activitat de formació és incompatible amb altres treballs.
 • És necessari parlar i entendre perfectament el castellà (Nivell C).

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Català, castellà i algunes assignatures en anglès.

Durada

Durada: 1 curs acadèmic de l'1 de juny de 2019 al 31 de maig de 2020.

Objectius

 • Aconseguir un alt nivell de coneixements, fonamentats en la medicina basada en l'evidència i desenvolupar la capacitat d'interpretar de forma crítica la literatura existent.
 • Adquirir una experiència pràctica que permeti exercir la professió amb autonomia i basada en criteris d'actuació actuals.
 • Desenvolupar un projecte de recerca rellevant i publicar els seus resultats.
 • Tenir un bon coneixement i experiència en el maneig de les eines diagnòstiques i terapèutiques de més avançada tecnologia.
 • Adquirir les habilitats clíniques necessàries per al diagnòstic i seguiment del glaucoma més enllà del coneixement de l'oftalmòleg general.
 • Adquirir les habilitats necessàries per al tractament quirúrgic del glaucoma amb la finalitat de millorar l'èxit i la seguretat de les intervencions.
 • Adquirir el coneixement i les eines per a la gestió clínica d'una unitat de glaucoma.

Preu

Preu 3.480 €
2.964 euros (inclosos drets d'inscripció, 480 euros).

Professorat

Direcció: Dr. Alfonso Antón López. Oftalmòleg. Doctor en Medicina. Director Comité Investigació. Director del Departament de Glaucoma de l'Instituto Català de Retina. Professor de UIC Barcelona. Dra. Lorena Castillo Campillo Oftalmòloga. Departament de Neuroftalmologia Institut Català de Retina. Dra. Miriam Eleonora Ayala. Oftalmòloga. Departament de Glaucoma Instituto Català de Retina. Dr. José Manu.el Navero. Oftalmòleg. Departament Glaucoma Institut Català de Retina. Dra. Alicia Gómez Muñoz. Oftalmòloga. Departament Glaucoma Instituto Català de Retina. Dr. Marcos Muñoz. Oftalmòleg . Departament Glaucoma Instituto Català de Retina. Dra. Laura Beltrán Agullo. Oftalmòloga. Departament Glaucoma Institut Català de Retina.

Tipus d'avaluació

L'avaluació de l'alumne es farà de forma continuada i amb un examen teòric-pràctic. L'assistència i els treballs de recerca són obligatoris.
Màster en Glaucoma
Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Campus i seus: Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Facultad de Derecho
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Facultad de Humanidades
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Edificio Alfa-Campus Barcelona, Inmaculada 22 08017 Barcelona
Facultad de Ciencias de la Educación
Carrer Josep Trueta, s/n 08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
+ vegeu més seus
Sol·licita informació
X