Institut Barraquer

Màster Segment Anterior i Segment Posterior del Globus Ocular

Institut Barraquer

Màster
Presencial
  • Barcelona
consultar preu

Descripció

El programa Màster està compost per cursos de nou mesos de durada. Cada any s'organitza un Màster relatiu al Segment Anterior i un altre al Segment Posterior del Globus Ocular, les classes teòriques es realitzen a l'Auditòrium de l'Institut Barraquer i tenen lloc els divendres a la tarda, les corresponents als Mòduls Generals i el divendres, durant tot el dia, les corresponents als Mòduls Específics, de tal manera que els alumnes puguin assistir als dos Màsters en cas d'estar interessats en això.

Crèdits:Els Màsters que desenvolupa l'Institut Universitari Barraquer, adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior, s'inclouen dins de la programació de postgrau de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i comprenen un total de 60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System), basats en totes les activitats de l'aprenentatge: treball personal d'estudi, hores lectives, elaboració de treballs, pràctiques, etc.


Adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior i inclosos en la programació de Postgrau de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System) incloent classes magistrals, pràctiques al Centre d'Oftalmologia Barraquer i al nostre departament de Cirurgia Instrucció i Experimenta.Per superar el màster i obtenir la corresponent titulació cal l'assistència a les activitats teòriques (85%), presentar un treball d'investigació, en relació al Màster que es realitzi i superar l'examen final. Un cop finalitzat, l'Institut Universitari Barraquer li expedirà un certificat d'haver superat el Màster i podran emplenar els pertinents tràmits per sol · licitar el títol a la Universitat Autònoma de Barcelona.Organització:Les pràctiques s'efectuen en grups reduïts, amb la col · laboració dels metges residents assignats i sota la tutela i supervisió de l'oftalmòleg encarregat.Les pràctiques de cirurgia comencen pel seguiment de les intervencions des de l'amfiteatre dotat de cúpules transparents. Més endavant, quan l'alumne tingui la destresa i coneixements necessaris, pot ajudar al cirurgià al quiròfan, sempre que reuneixi els requisits exigits per a això per les autoritats sanitàries. En qualsevol cas, en el departament de Cirurgia d'Instrucció i Experimental, podrà reproduir les operacions en condicions molt similars a les que hi ha als quiròfans.Les sessions clíniques consisteixen en la discussió d'un cas clínic que són un pas interessant o nou de la patologia que es tracti de cobrir. Són sessions obertes a les aportacions i preguntes de tots els que hi participen. S'imparteixen amb una durada d'una hora, dos dies a la setmana.Tràmits:Els cursos comencen el mes d'octubre. Es recomana efectuar els tràmits per a l'admissió entre els mesos de maig i setembre previs a l'inici del curs. En el cas dels candidats estrangers, no pertanyents a la UE, els tràmits s'haurien de fer amb almenys un curs acadèmic d'antelació, per poder gestionar beques, visats d'estada a Espanya i convalidació del títol de metge.Horari:


Màster en segment anterior del globus ocular

Diagnòstic i Tractament de la Cataracta i el Glaucoma.

Octubre-juny, classes teòriques segon divendres de cades mes de 15:30 a 21:00 h.

Màster en segment posterior del globus ocular

Patologia i Cirurgia de la Màcula.

Octubre-juny, classes teòriques tercer divendres de cades mes de 15:30 a 21:00 h.Veure més

Destinataris

Cal tenir el títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia (o del resguard d'haver tramitat). Després de la revisió del currículum i altres mèrits que el candidat pugui al · legar, la Comissió de Docència de l'IUB determina l'admissió.Els facultatius estrangers que desitgin efectuar pràctiques en clínica i quiròfan han de tenir convalidat a Espanya el seu títol de llicenciat en Medicina, estar col · legiats al Col · legi de Metges de la província de Barcelona i haver subscrit una pòlissa de responsabilitat civil.

Veure més

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Segment Anterior i Segment Posterior del Globus Ocular

Màster Segment Anterior i Segment Posterior del Globus Ocular